"Citylägen är ju alltid attraktiva"

Pierre Lundgren, chef kommersiella lokaler och bostadsrätter, Wallenstam och Désirée Walkenström, uthyrare Stockholms innerstad, Fabege svarar på varför företag ska etablera sig i city

Skriven av Sofia Grymer 2013-04-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Pierre Lundgren, chef kommersiella lokaler och bostadsrätter, Wallenstam


Hur ser du på hyresutvecklingen och kontorsutbudet i city just nu?


– Trots oron i omvärlden ser vi positivt på marknaden. Vi har inga vakanser i city. Däremot bygger vi just nu en ny fastighet på Grev Turegatan i bästa shoppingläge. Det kommer att bli åtta våningar med exklusiva bostadsrätter och i bottenplan blir det en helt unik butiks- eller kontorsyta. Vi ser framför oss att det blir en verksamhet som är mån om en stark profil som kommer att etablera sig här.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i city?


– Citylägen är ju alltid attraktiva, av många skäl. Kommunikationer, flöde av människor och utbud i närområdet är ju viktiga faktorer. Sedan ska man inte underskatta signalvärdet i adressen.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i city?


– Även om city har ett starkt utgångsläge så måste man ständigt vårda och utveckla genom klok stadsutveckling. Man måste ta hand om det som finns men ändå våga utveckla och tillföra nytt. Jag tycker att Ture 8 på Grev Turegatan är ett spännande exempel på detta – det är verkligen inte utan utmaningar att bygga mitt i stan!

Hur ser du på Wallenstams roll i city?


– De fastigheter vi har i city finns i mycket starka lägen och dessutom så har vi vårt eget kontor där.

Désirée Walkenström, uthyrare Stockholms innerstad, Fabege


Hur ser du på hyresutvecklingen och kontorsutbudet i city just nu?


– Jag ser en fortsatt efterfrågan på de lokaler vi har att erbjuda i city. Vi har inte märkt någon avsevärd varken ökning eller minskning av hyrorna för närvarande. Vakansgraden i city är fortsatt låg och utbudet av bra kontorslokaler i området är begränsat.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i city?


– Närheten till all typ av service, fantastiska kommunikationer, lättare att attrahera bra personal med bra kontor och läge – detta är i många fall avgörande framförallt för företag som attraherar yngre medarbetare.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i city?


– Att city fortsättningsvis kan möta konkurrensen från spännande stadsdelar som Arenastaden och Solna Business Park, från Stockholms stad, Trafikkontoret med mera. Ytterligare bättre kommunikationer från förorten till city för att slippa bilen och en fortsatt ökning av antalet boende för ett ännu mer levande city.

Hur ser du på er roll i city?


– Vi är en relativt stor fastighetsägare i city med ett fastighetsvärde på cirka elva miljarder vilket förstås innebär att vi spelar en stor roll. Vi försöker konsekvent utveckla våra fastigheter och lägger stort fokus på miljöfrågorna. Senast i raden av större projekt som genomförts är Lästmakargatan där vi genomfört både nyproduktion och totalrenovering av stora kontorsytor. Vi har även genomfört en större renovering av gatumiljön i samband med detta.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration