"I Biomedicum ska forskning i världsklass bedrivas"

Stockholm Life i Hagastaden ska bli ett världsledande life science-område. Forskningslabbet Biomedicum är en viktig del i det.
– Biomedicum ska bidra till att förbättra människors hälsa genom den forskning som ska bedrivas här, säger Sten Wetterblad på Akademiska Hus.

Skriven av Therese Aronsson 2013-03-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Berg och C.F. Møller Architects


Akademiska Hus har en stor och viktig roll i skapandet av Hagastaden och det kluster inom life science som växer fram här. De bygger just nu Aula Medica, administrativa Widerströmska huset har precis färdigställts och Karolinska Science Park är snart helt klart. Näst på tur står Biomedicum, som börjar byggas i juni.

– Vi ska bygga ett av Europas största forskningslabb som blir uppemot 80 000 kvadratmeter stort och ger plats åt ungefär 1 700 av Karolinska Institutets forskare. Vi vill skapa förutsättningar för att samla huvuddelen av KI:s experimentella forskning med olika typer av forskare under samma tak för att de ska kunna samutnyttja avancerad och dyr utrustning, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus.

Förbättrar människors hälsa


Genom att samla forskare, som i dag sitter utspridda, förbättras samverkan mellan forskningsgrenarna. Här kommer det att bedrivas preklinisk forskning, vilket är den forskning som görs om läkemedel och behandlingar innan de testas på människor. Det kan till ­exempel handla om att bota Alzheimers och ­cancer.

– Grundtanken är att möjliggöra för KI att bedriva tvärvetenskaplig forskning i yppersta världsklass här. Biomedicum blir därmed en väldigt viktig del i Stockholm Life. Forskningen som bedrivs här kommer att bidra till att förbättra människors hälsa.
Artikelbild

"Biomedicum blir därmed en väldigt viktig del i Stockholm Life. Forskningen som bedrivs här kommer att bidra till att förbättra människors hälsa", säger Sten Wetterblad.
Bild: Berg och C.F. Møller Architects


Byggnaden kommer att ha direktkoppling till Karolinska universitetssjukhuset med gångar som går både över och under Solnavägen.

Den forskning som bedrivs av Karolinska Institutet kommer att dra till sig även privat forskning. Sten Wetterblad beskriver det som en sockerbit för den medicinska forskningen.

– Vi räknar med att ett antal större företag kommer att attraheras av utvecklingen i området och etablera sig här. Redan i dag finns det världsledande SOBI Bio Vitrum här, liksom KTH:s, KI:s, Stockholm- och Upp­salas universitets gemensamma satsning på Scilifelab. Nu utökas den anläggningen ytterligare.

På de interiöra visionsbilder strömmar dagsljuset in genom ett stort atrium där det växer mindre träd. Överallt rör det sig människor. För att skapa en bra forskningsmiljö gäller det att skapa bra mötesplatser både inuti och utanför huset.

Föder nya tankar


– Det är när man träffas och möts på ett kreativt sätt som innovationer skapas. Möten med forskare inom andra områden föder nya tankar och löser världsproblem. Därför kommer vi att skapa många mötesplatser och ett bra flöde genom huset. En spännande miljö ökar kreativiteten. Biomedicum, som ritats av Berg och C.F. Møller Architects, blir ett vackert hus som vi satsar flera miljarder i, säger Sten Wetterblad.

Hela satsningen på Hagastaden bygger på en vision 2025 framtagen av landshövdingen, landstinget, de stora universiteten i Stockholm, de ledande läkemedelbolagen samt Solna och Stockholms stad. Ambitionen är att skapa världens främsta område inom life science. Sammanlagt investeras omkring 65 miljarder kronor i området.

Biomedicum väntas stå klart 2018.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration