"Alla tror på Kista"

Pernilla Pettersson, uthyrare på Klövern och Peter Kvarfordt, uthyrare på Areim pratar om Kista

Skriven av Therese Aronsson 2013-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Pernilla Pettersson, uthyrare på Klövern


Hur skulle du beskriva Kista som företagsområde just nu?


– Infrastruktursatsningar som görs med Kymlingelänken och Tvärbanan, gör Kista mer tilltalande som företagsområde. När nu även pendeltåget går direkt till Arlanda har fler företag vänt sina blickar hit. Kista har mycket utlandsägda bolag med många resenärer. Företag som CGI (fd Logica) flyttar sin verksamhet från södra sidan till Kista, det visar hur attraktivt Kista fortsätter att vara som företagsområde. KTH fortsätter att växa, de flesta utbildningar inom IT och närbesläktade utbildningsområden är flyttade till Kista. Det främjar återväxten för företagen.

- Fortsatta satsningar på både staden och företagarna i området visar att alla tror på Kista som företagsområde. Exempel på satsningar som har gjorts är ombyggnationen av Kista Galleria, anläggningen av Arne Beurlings Torg, Kistamässan, Victoria Tower, Ericssons två nya huskroppar (Torshamnsgatan 21 och Isafjordsgatan) samt anläggningen av Jan Stenbecks Torg. Men även kommande och pågående satsningar som NOD, Kista Torn och Tvärbanan har stor betydelse.

Hur ser hyresutvecklingen och utbudet av lokaler ut?


– Fortsatt sänkt vakans tillsammans med satsningar på utveckling av befintliga fastigheter i Kista har lett till högre hyror de senaste åren. De bästa lokalerna i bästa läge, runt Kista Galleria och runt Arne Beurlings Torg, har mycket låg vakans. Lokaler med mer perifera lägen är svårare att hyra ut. Där ser vi högre vakans och något lägre hyra som följd.

Vilken framtida potential för företag ser du i Kista?


– Med sitt unika läge, nära till Stockholm City, Arlanda och Bromma Flygplats, och med den positiva anda som finns hos alla aktörer i Kista finns det en helt fantastisk potential för företag i dag och framöver. Både för nya och befintliga företag. Det finns fortfarande byggrätter i Kista som borgar för fortsatta satsningar gällande kommersiella fastigheter såväl som bostäder. Kista kan fortsätta att växa, precis som Stockholm som helhet förväntas göra. Det betyder att många nya aktörer vänder sina blickar mot Kista och vi är redo att ta emot dem, samtidigt som vi fortsätter att förbättra för befintliga företag.

Vad kan bli ännu bättre för att locka fler företag framöver?


– Det viktigaste är nog att visa upp Kista, ofta, så att de som fortfarande tycker att Kista är gammalt och tråkigt ser att mycket har ändrats och förbättrats avseende miljö och infrastruktur. Alla satsningar på infrastrukturen är fantastiska för området men vi skulle även vilja se stat, landsting och kommun etablera sig här. Kista tillhör Stockholm så även Stockholms stad bör ha etableringar här i större utsträckning. Det behöver också bli tydligare att man kan ta pendeltåget till Kista, det vill säga att Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna förslagsvis ändrar namn till "Helenelund/Kista Science City", så att det blir tydligare att pendeltåget är ett sätt att färdas kommunalt till Kista.

Peter Kvarfordt, uthyrare på AreimHur skulle du beskriva Kista som företagsområde i dag?


– Kista har nog aldrig varit så expansivt och intressant som nu. Stockholms stad har investerat i bättre infrastruktur med nya vägar. Vägverket lägger om nya E 18 som snart är klar, vilket innebär att tillfartsvägar både från söder och norr kommer att fungera bättre. Det har aldrig varit så många personer som jobbar i Kista som nu, runt 45 000 personer.

Hur ser hyresutvecklingen och utbudet av lokaler ut?


– Ericsson etablerar sig helt i Kista. Även flera stora bolag har beslutat att etablera sig i Kista som haft kontor i andra delområden förut till exempel Samsung, Lawson, Resmed, Wrigley och CGI, före detta Logica. Vakansgraden går ner och är väldigt låg i produkter med bra kontorsstandard. Totalt ligger vakansgraden i Kista på cirka 15 procent.

Vilken framtida potential ser du i Kista?


– Tvärbanan kommer att gå till Kista i en snar framtid. Detta gör att det blir ännu enklare att komma till sin arbetsplats. Det borde bli ännu intressantare framöver för andra branscher än ICT-företag att vara i Kista till exempel stora revisionsbolag, reklambolag, advokatbyråer och andra servicenäringar.

Vad behövs ytterligare för att locka fler företag framöver?


– Ännu bättre utbud av service, matbutiker och trevligare gatuliv, ännu fler framgångsrika företag som etablerar sig i Kista och ännu fler satsningar från KTH och Stockholms Universitet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration