"Ökad efterfrågan i Kista"

Två fastighetsägare i Kista om utvecklingen i stadsdelen.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-08-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

David Nilsson.
Bild: Atrium Ljungberg


David Nilsson, uthyrare, Atrium Ljungberg


Hur ser du på hyresutvecklingen i Kista?
– Jag ser en positiv utveckling på senare tid då fler företag inkluderar Kista i deras sökområde. Företag har även börjat röra sig inom Kista, vilket bidrar till den positiva känslan.

Vilka fördelar finns det med att sitta i Kista?
– Självklart är gallerian en stor tillgång för hela Kista. Det är bra att kunna uträtta sina ärenden på lunchen – man sparar tid för annat. Dessutom, sett ur en affärsmässig synvinkel, ingår man indirekt i ett otroligt stort affärsnätverk genom att tillhöra "Kista-klustret".

Tycker du att något saknas i Kista i dag, något som skulle öka attraktiviteten ytterligare?
– Jag är väldigt positiv till de bostadsprojekt som pågår i centrala Kista. Dessa områden kommer att innebära nya parker, nära service och restauranger, vilket bidrar mycket till Kistas nyurbana karaktär.

Hur ser du på er roll i Kista?
– Vi är en mycket långsiktig och lyhörd aktör som hela tiden försöker erbjuda de bästa arbetsplatserna i Kista. Våra nuvarande erbjudanden Nod, Ärvinge kontor och Kista Flex svarar väl upp mot våra ambitioner, och framför allt mot Kista-marknadens upplevda behov.
Artikelbild

Anders Hägglund.
Bild: Brostaden


Anders Hägglund, ­fastighetschef, Brostaden


Hur ser du på hyresutvecklingen i Kista?
– Vi ser en stabil hyresutveckling samt en ökad efterfrågan i Kista. Fler företag ser fördelarna med Kista när infrastruktur och det övriga serviceutbudet kontinuerligt utvecklas i området.

Vilka fördelar finns det med att sitta i Kista?
– Kista är ett nav för teknik- och utvecklingsintensiva företag och det finns en vinning i den stora samarbets­ytan mellan dem. Till detta bedrivs utbildning och forskning i området som ger än mer utbyte mellan aktörerna. Att bostadsutvecklingen tagit fart ger ett mer levande område – näringsliv, boende, studenter och service möts.

Tycker du att något saknas i Kista i dag, något som skulle öka attraktiviteten ytterligare?
– Förbifarten tror jag ger ett lyft för våra områden i Kista.
– Kanske fler studentlägenheter och tvärbanan med anslutning från Bromma.

Hur ser du på er roll i Kista?
– Vi och övriga fastighetsägare har ett bra samarbete med kommunen om att gemensamt utveckla hela Kista som ett företagsområde i världsklass.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration