Gallerian i pilotprojekt för miljöcertifiering

Ett verktyg för hållbarhetscertifiering av handelsfastigheter i systemet Miljöbyggnad är nu klart. AMF har med sitt köpcentrum Gallerian varit med i pilotprojektet för att ta fram miljöklassningen.<br /> – Inom handeln har miljöfrågan tidigare inte varit så stor. Nu ska vi tvätta bort den stämpeln, säger Michael Eskils, miljöchef hos AMF Fastigheter.

Skriven av Therese Aronsson 2012-06-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

"Att gå in i ett sådant här pilotprojekt är både kul och nyttigt." Michael Eskils, miljöchef, AMF Fastigheter.
Bild: AMF Fastigheter


Nu efter sommaren öppnar en certifiering för handelsfastigheter enligt svenska systemet Miljö­byggnad. I pilotprojektet, där kriterier togs fram och testades, var AMF Fastigheters Gallerian på Hamngatan med.

– Miljön ligger högt upp på vår agenda. Med det här projektet är vi med och utvecklar miljöarbetet med handelsfastigheter i Sverige, säger miljöchefen Michael Eskils.

För kontorsfastigheter har det varit aktuellt med certifieringar en tid, men handelsfastigheterna ligger på efterkälken.

– Jag tror att det beror på att hyresgäster i kontor ­generellt har kommit längre i sitt miljöarbete än vad företag inom handel har. En bidragande orsak är att det finns många, små, privata aktörer inom handel.

Hoppas på miljöfokus


Förhoppningen är att certifieringen kan leda till ökat fokus på miljöarbete hos handelshyresgäster. I dag är det inte självklart att handeln är villiga att miljöanpassa sina butikskoncept till de miljökrav som ställs på till exempel ljus och inomhusmiljö.

– För handeln är läget och försäljningen prioritet ett. Miljöfokuset kommer att ta tid, men jag hoppas att den går i rätt riktning, säger han.

Catarina Warfvinge, teknisk chef på Sweden Green Building Council, berättar att anpassningen av Miljöbyggnad i första hand handlar om att hitta kriterier till handelsfastigheter för energianvändning, dagsljus, termisk komfort, miljöriktiga material, fuktsäkerhet, radon och ljudkvalitet. En manual med 16 indikatorer vad gäller energi, inomhusmiljö och material har därför tagits fram.
Artikelbild

"Det här är starten på ett stort miljöarbete." Catarina Warfvinge, teknisk chef, Sweden Green Building Council.
Bild: Sweden Green Building Council


– Det här är starten på ett stort miljöarbete. Handelslokaler drar mycket energi, så potentialen att minska energianvändningen är stor, säger hon.

Skapar ett styrmedel


Det finns redan en certifiering för handelsfastigheter inom det brittiska systemet Breeam. Michael Eskils ser ändå att den svenska har en viktig funktion.

– Miljöbyggnad utgår från svenska normer. Den är inte lika allomfattande och kostsam, men heller inte lika förlåtande. Här finns specifika krav, medan Breeam bygger på att samla poäng.

Det viktigaste med certifieringen är att det blir ett styrmedel, ett verktyg, när man bygger och bygger om.

Att Gallerian får fler besökare på grund av certifieringen tror inte Michael Eskils. Han förklarar att det snarare är ett sätt för AMF Fastigheter att visa att de arbetar miljömässigt.

– Vi har jobbat hårt med miljön. Att gå in i ett sådant här pilotprojekt är både kul och nyttigt. Jag hoppas att miljöklassning blir allt viktigare inom handeln och en hygienfaktor framöver.

AMF Fastigheter har i pilotprojektet lämnat synpunkter och skickat in ansökan om att miljöklassa Gallerian för nivå silver.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration