"Detaljhandeln står inför ett paradigmskifte"

Posten fick anpassa sig när vi började skicka mejl, musikindustrin har fått anpassa sig eftersom vi inte längre köper cd-skivor. Nu är det detaljhandelns tur.<br /> – Vi har utvecklat en affärsmodell, skaffat oss kompetensen och erbjuder nu köpcentrumägare en lösning, säger Monica Bruvik på Centrumutveckling.

Skriven av Therese Aronsson 2012-06-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Handeln är viktig för en attraktiv stad, och i Stockholms län finns det cirka 8 600 butiker som tillsammans omsätter cirka 23 miljarder kronor. Men enligt Monica Bruvik, marknadschef på Centrumutveckling, kommer detaljhandeln att förändras. "E-handeln växer mycket kraftigt", säger hon.
Bild: Niclas Liedberg


I ett historiskt perspektiv har handeln alltid präglat städerna. Det är en förutsättning för en attraktiv stad. Monica Bruvik, marknadschef på Centrumutveckling, förklarar att det än i dag är viktigt att det finns ett fungerande handelsutbud. Detaljhandeln är också en otroligt viktig näringsgren. I Stockholms län finns det cirka 8 600 butiker som tillsammans omsätter cirka 23 miljarder kronor.

Men detaljhandeln kommer att förändras.

– Den digitala revolutionen har nått oss och vi står inför ett paradigmskifte. Vi ser redan konkreta tecken på det då e-handeln växer mycket kraftigt. Vi har än så länge bara sett toppen av ett isberg.

2011 hade e-handeln en kraftig tillväxt på 10,4 procent, jämfört med en tillväxt på 0,8 procent för detaljhandeln som helhet. I dag säljs fem procent av Sveriges detaljhandel via e-handel, och Centrumutveckling bedömer att andelen uppgår till tio procent 2020. Men då räknas bara svenska webbutiker. Många handlar från utlandet, så mörkertalet är stort.

Erbjuder ett större utbud


– Ett av symptomen är att det under en lång period funnits en konsumenttrötthet mot köpcentrum, ett uttryckt missnöje med att det som efterfrågas inte finns och att utbudet inte är tillräckligt bra. Med e-handeln får konsumenterna ett större utbud och de kan till och med vända sig till grossister för att få ett bättre pris, säger Monica Bruvik.

Enligt Centrumutvecklings prognoser kommer e-handeln att öka med cirka elva procent per år fram till 2020, jämfört med prognoser för totala detaljhandeln på 1,9 procent. 2030 bedömer Centrumutveckling att e-handelns omsättning är lika stor som dagens köp­centrumomsättning.

Köpbeteenden förändras


– Vi lever i en värld där internet hela ­tiden finns närvarande. Det går knappt att göra skillnad på vad som är digitalt eller analogt. I takt med att gränserna suddas ut ändras folks köpbeteende.
"I takt med att gränserna suddas ut mellan digitalt och analogt ändras folks köpbeteende."
Monica Bruvik konstaterar att dagens e-handel inte är ultimat för konsumenten. Därför har Centrumutveckling tagit fram "Cross Channel Centers 3C" i sam­arbete med IBM Post Nord och Descom för att bygga virtuella köpcentrum på basis av fysiska. På så sätt är det möjligt att kombinera e-handel och traditionell handel, vilket gynnar konsumenten.

– 3C lanserades för ett ­antal större köpcentrumägare under sommaren och affärsmodellen har visat sig vara en mer lönsam investering än en fysisk utbyggnad, ­säger hon och fortsätter.

– Konsumenterna kommer att kräva e-handel där det går att handla från fler butiker samtidigt, och där det snabbt och enkelt levereras och returneras varor. De som bäst kan erbjuda det tror vi är Cross Channel Centres och därför kommer butikerna att acceptera att betala vanlig omsättningshyra på det som säljs via det virtuella köpcentrumet för det är helt enkelt en ny kompletterande säljkanal, som de inte kommer att ha råd att tacka nej till. Annars går konsumenterna direkt till grossistledet.

Möjligheterna är många. För de som bor nära ett köpcentrum betyder det att de kan beställa varor på nätet efter stängningstid och få dem levererade till tröskeln. Det gör shoppingen mer lättillgänglig och mindre tidsbunden.
Artikelbild

Monica Bruvik, Centrumutveckling.
Bild: Centrumutveckling


Monica Bruvik berättar om pre-shopping. Genom webbshoppar kan man snabbt hitta intressanta varor som man sedan går till butiken och tittar på.

– Eller när du en vecka innan jul hittar något du vill köpa och kön ringlar sig lång. Då är det enklare att sitta med ipaden i soffan och låta Posten göra jobbet.

Flera behov tillgodoses


Köpcentrum kommer fortfarande att spela en viktig roll som social mötesplats där man får inspiration och kan känna och klämma på varorna i butikerna. Här tillgodoses många andra behov än bara inköp.

– Vissa inköp är lustfyllda, andra behovsstyrda. För de senare inköpen är det viktigt att de är tidsbesparande och då är e-handel ett bra alternativ. Inköpet blir mer effektivt, säger hon.

Resultatet blir att butikerna inte behöver ha lika många varor på hyllorna och därmed inte lika stora ­lokalytor. I de köpcentrum som inte följer med i utvecklingen tror Monica Bruvik att hyresgästernas betalningsvilja kommer att sjunka, vilket sänker värdet på fastig­heten för fastighets­ägaren.

– Alla har att vinna på det här. Vi började fundera över e-handeln redan för tio år sedan, men e-handeln har vuxit sig så stark att det är möjligt att utopin blir verklighet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration