Var ligger ditt nästa kontor?

Kontor med kvadratmeterhyra på 1 700 kronor i Sollentuna, 2 900 kronor på Södermalm eller 4 450 kronor i CBD? Helén Silverstolpe, chef för Newsec Corporate Real Estate, guidar dig genom Stockholm för att hitta det område som passar ditt företag bäst.

Skriven av Helén Silverstolpe 2012-06-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

CENTRUM


Newsec bedömer hyresnivån för kontor i CBD till 4 450 kr/kvm och vakansgraden till cirka 4,5 procent.

Östermalms kontorsområde tar vid där CBD slutar med kvarteren mellan Sturegatan, Östermalmstorg, delar av Strandvägen och delar av Birger Jarlsgatan. Runt Karlaplan och längs Valhallavägen finns också kontorslokaler. Kvarteret Garnisonen är det enskilt största kontorskomplexet. Hyresnivåerna uppgår till cirka 2 500 kr/kvm till 2 700 kr/kvm.
Artikelbild

Helén Silverstolpe, chef, Newsec Corporate Real Estate.
Bild: Newsec


Kungsholmens traditionella kontorsmarknad utgörs av de östra delarna. Projekten på nordvästra Kungsholmen erbjuder möjlighet till stora och funktionella kontorslokaler som redan attraherat ett antal huvudkontor. Hyresnivåerna varierar mellan 1 800–2 600 kr/kvm beroende på standard. Övriga kontorsytor finns runt Fridhemsplan och vid Västerbroplan/Marieberg. I takt med att nordvästra Kungsholmen utvecklas förväntas tyngdpunkten på kontorsmarknaden förflyttas dit.

I Norrmalm/Vasastan återfinns de största kontors­bestånden runt Norra Station, några kvarter mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan och runt Odenplan. Norra Station kommer på sikt att öka i popularitet när Hagastaden är färdigbyggd. Odenplan kommer också stärkas som kontorsläge i och med Citybanans nya pendel­tågsstation. Hyresnivåerna runt Odenplan uppgår till mellan 2 500–2 900 kr/kvm och vid Norra Station till mellan 1 800–2 400 kr/kvm beroende på storlek, skick och effektivitet.

Södermalm, i denna stadsdel är kontoren av varierande karaktär och kontorsmarknaden har sin tyngdpunkt vid Slussen, runt Medborgarplatsen och Götgatan/Ringvägen samt Rosenlundsgatan/Södra Station. Området kring Hornstull har utvecklats under de senaste åren. Hyresnivån ligger mellan 2 500–3 200 kr/kvm, något lägre runt Hornstull.

NÄRFÖRORT SYD/ÖST


Liljeholmen/Marievik är ett av de större stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Området erbjuder moderna lokaler i citynära läge med goda kommunikationer. Newsec bedömer marknadshyran i Marievik/Liljeholmen till omkring 1 900–2 200 kr/kvm som historiskt sett legat på en relativt stabil nivå där vakanserna för kontor i Marievik är mycket låga.

Hammarby Sjöstad, har varit ett av Storstockholms största utvecklingsområden under det senaste decenniet. Till kontorsstocken har på senare år tillförts högklassiga kontorsytor vilket har drivit på hyresutvecklingen. Trots en relativt hög vakansnivå, omkring 20 procent, har aktiviteten på hyresmarknaden varit hög. Marknadshyran återfinns runt 1 500–1 900 kr/kvm, med toppar mot 2 200 kr/kvm i de modernaste delarna av beståndet.

NÄRFÖRORT NORR/VÄSTER


Den främsta kontorsmarknaden i Bromma återfinns i Alvik, vid Brommaplan samt i Ulvsunda där det erbjuds kluster av kontor. Kontorshyrorna i Bromma varierar kraftigt mellan områdena. I Alvik som ses som attraktiv närförort bedöms marknadshyran ligga runt 1 800 kr/kvm, i Ulvsunda bedöms hyrorna ligga lägre, omkring 1 200 kr/kvm.

Vid Brommaplan bedöms hyran ligga på omkring 1 600–1 800 kr/kvm. Vakansen i Alvik har sjunkit den senaste tiden och för bra läge i Alvik bedöms vakansen ligga lägre än den generella vakansgraden i Bromma på omkring tio procent.

Kista, det som benämns som Kista Science City är i dag en av Stockholms största kontorsmarknader. Kista har vuxit i etapper och standarden och effektiviteten på kontorsytorna i området varierar därför kraftigt. Detta resulterar i ett brett hyresintervall mellan 1 500–2 500 kr/kvm där mindre kontrakt upp mot närmare 3 000 kr/kvm har noterats i Victoria Tower. Vakansgraden är fortfarande relativt hög och det finns god tillgång på byggrätter. Hyresutvecklingen bedöms därför bli relativt svag under närmsta åren.

I Solna finns en etablerad företagskultur och en attraktiv kontorshyresmarknad. Solna Business Park och Frösunda som inom snar framtid kommer att kompletteras av Arenastaden är de mest attraktiva områdena. Hyresnivån för moderna kontor i området bedöms ligga mellan 1 800–2 400 kr/kvm, med de högsta nivåerna i Arenastaden. Övriga kontorsområden är Solna Strand och Solna Centrum som har lägre hyresnivåer, omkring 1 500–1 900 kr/kvm.

Även stadsdelsutvecklingen i Hagastaden och Nya Karolinska Sjukhuset är viktig för framtiden då projektet sammanlänkar Stockholm med Solna och skapar ett ledande vetenskapscenter.

Sundbybergs kontorsområden består av ett flertal delområden. I centrala Sundbyberg pågår förtätning. Signalfabriken är ett ny- och ombyggnadsprojekt där man förvandlar centrumkvarteret Plåten och sydöst om Sundbybergs station ska Swedbanks nya huvudkontor uppföras. Hyresnivån för kontor i området bedöms ligga mellan 1 600–2 000 kr/kvm.

I Sundbypark finns också kontor och i Rissne ligger det kontorskomplex som SEB sitter i. Byggår och moderniteten för kontoren i området varierar och därför även hyresnivån som bedöms ligga mellan 1 300–1 600 kr/kvm i det äldre beståndet men högre för nyproduktion.

Sollentuna är en av Sveriges mest välmående kommuner men konkurrensen från kringliggande områden i Kista, Täby och Upplands Väsby är tuff. Sollentuna har inte något definierat kontorsområde så som grannarna Kista med sitt IT-kluster och Upplands Väsby med Infra City. Vakanserna överlag är idag runt 15 procent med lokala avvikelser mellan områden.

Sollentuna centrum undergår en stadsomvandling med utbyggnad av affärscentrumet och nya lägenheter som har pågått de senaste åren vilket kommer att fortsätta. Målet är ett levande centrum med en blandning av olika funktioner och verksamheter. Bland annat omvandlas Sollentunavägen till en lokal huvudgata som omges av nya bostadshus och ett utbyggt affärscentrum.

Vid det nyupprustade Sollentuna Centrum finns ett flertal kontorsbyggnader uppförda. De största ligger i närområdet kring järnvägen. Området får anses vara det främsta kontorsläget i kommunen och därmed hyres­nivåer i övre spannet på omkring cirka 1 500–1 800 kr/kvm.

I Häggvik är marknaden liten och underlaget begränsat, vilket föranleder ett relativt brett spann på omkring 1 100–1 600 kr/kvm för moderna kontor.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration