Station Stockholm City – ny entré till staden

Synlig, välkomnande och trygg. Den nya stationen ska inte bara få stockholmarna att åka mer kollektivt. – Den ska också få Stockholm att upplevas som en stad i världsklass, säger Ann Wiberg på Jernhusen.

Skriven av Therese Aronsson 2012-10-24 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Trygg. Station Stockholm City ska vara tillgänglig, synlig, lätt att hitta i, välkomnande, ljus och trygg. Helt enkelt en bra bytespunkt för resenärer.
Bild: 3XN/Tenjin Visual


När Citybanan står klar 2017 behövs en ny station som är sammanlänkad med Centralstationen. Det är många aktörer som är inblandade i projektet. Trafikverket bygger Citybanan, SL kommer att trafikera sträckan, Stockholm stad spelar en viktig roll i planskedet och Jernhusen bygger hela huset som inrymmer stationen.

– Här kommer resenärer, besökare, hotellgäster och boende att mötas och göra området mer levande och tryggt, säger Ann Wiberg, chef för affärsområde stadsprojekt på Jernhusen

När Jernhusen skapar stationen utgår de bland annat från det flöde av resenärer som finns i dag och i framtiden, och vad resenärerna behöver. I dag passerar 220 000 personer Centralstationen varje dag. 2030 räknar de med en fördubbling i de olika delarna. Stationen ska vara tillgänglig, synlig, lätt att hitta i, välkomnande, ljus och trygg. Helt enkelt en bra bytespunkt för resenärer. Den måste också vara en attraktiv plats som får folk att välja kollektivtrafiken. Jernhusens ambition är att få fler att åka kollektivt.

Gigantisk knutpunkt


– Det viktiga var att hitta en samlad stationslösning för resenärerna som kopplar samman det nya med det befintliga. Tillsammans blir det en gigantisk knutpunkt för Stockholm och för Sverige. Det vi har gjort är att föra ihop de olika nedgångarna till Citytunneln i ett hus. Vi ska utveckla en attraktiv station som ska bli en mötesplats.

Den nya stationen kommer att ligga i hörnet Vasagatan/Klarabergsgatan, mitt emot den gamla centralstationsbyggnaden. Den kommer att bestå av fyra byggnadsvolymer i ett kvarter. Arkitekturen, som tagits fram av 3XN Arkitekter, har beskrivits som fyra orgelpipor som sticker upp.

– Kvarteret heter Orgelpipan 6 och därför kan det vara en rolig beskrivning. Arkitekturen är viktig för helheten. Huset ska tillföra staden något, samtidigt som den ska synas väl för att vara lätt att hitta till, förklarar Ann Wiberg.

Lever upp till kraven


I två av byggnaderna kommer det ges plats åt ett tjugotal lägenheter och i de andra två kommer Scandic att driva ett hotell med 400 rum. Jernhusen räknar med att kunna börja bygga under 2013. Hotellet flyttar in 2016, stationen är klar samma år och 2017 passerar det första pendeltåget.

– Station Stockholm City är jätteviktig för både staden och kollektivtrafiken. Stockholm vill bli en stad i världsklass och då måste kollektivtrafiken vara både funktionell och attraktiv, och nya byggnader måste ha en förstklassig arkitektur. Vi tycker att denna byggnad lever upp till de kraven och dessutom tillför välbehövliga hotellrum och bostäder i city. Den bidrar till att göra Stockholm mer attraktivt och mer tillgängligt, och då bidrar den även till tillväxt – kompetent arbetskraft från hela regionen kan lättare resa hit, säger Ann Wiberg.

Jernhusens planer på att utveckla Stockholm, Centralstationsområdet och dess funktioner slutar inte här.

– Nästa steg blir fortsatt utbyggnad av stadsdelen Västra City och länka samman staden över järnvägsspåren.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration