"Citybanan gör Stockholm bättre"

Dagens förseningar och trängsel i tågtrafiken byggs just nu bort. Med Citybanan kommer det att bli enklare att komma fram i tid. – Fler spår gör att tågen kan gå oftare, punktligare och snabbare, säger Anders Johansson på Trafikverket.

Skriven av Therese Aronsson 2012-10-23 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Snabbare. "Resultatet av alla våra insatser blir mindre avgaser ovan jord och snabba pendeltåg under jord", säger Anders Johansson.
Bild: Mikael Ullén


Arbetet med Citybanan är i full gång. Pendel­tågen ska få egna spår i en sex kilometer lång tunnel under Stockholm – från Tomteboda via Odenplan, T-centralen vidare under Riddarholmen och fram till Stockholms södra. Längs de två spåren byggs de nya pendeltågsstationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City. Mellan Årsta och Älvsjö station byggs också en ny järnvägsbro och spåren läggs om.

Varför byggs Citybanan?

– Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår söder om Stockholm Central inte räcker till. I dag samsas all tågtrafik – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två spår. När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och kommunikationerna inom regionen och med övriga Sverige förbättras, säger Anders Johansson, fastighetschef på projektet Citybanan.

Hur skulle det bli om den inte byggdes?

– I dag kan som mest cirka 24 tåg passera Stockholms central per timme och riktning, men behovet är redan i dag betydligt större och den framtida resandeutvecklingen ökar behoven ytterligare. Utöver den direkta påverkan som kapacitetsbristen innebär så är risken stor för störningar på tågtrafiken med förseningar och inställda tåg som följd. Störningarna sprider sig även till andra delar av järnvägsnätet, eftersom stora delar av landets tågtrafik antingen går via Stockholms central, eller att andra tågs tidtabeller är anpassade efter trafiken till och från Stockholm.

Vilka är de mest utmanande delarna i projektet?
Artikelbild

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm.
Bild: Mikael Ullén


– Det är komplext, både tekniskt och utförandemässigt. Att järnvägen ska dras under Stockholm, där mängden av tunnlar och bergrum redan är enormt stor, är i sig en stor utmaning. På flera ställen måste intilliggande tunnelbanetrafiken rulla på precis som vanligt. Massor av hänsyn måste hela tiden tas.

Anders Johansson berättar om två stora utmaningar. Först den 300 meter långa betongsänktunneln i Söder­ström som är en komplicerad konstruktion och kräver spektakulära tekniska lösningar. Tre 100x20x10 meter långa stålskal tillverkades i Estland och skeppades till Stockholm. I dem har Trafikverket gjutit tunnel­element som ska sänkas ner till botten för att på pålade stöd bilda en 300 meter lång spårtunnel. Det andra exemplet är att de under en kyrkogård på Södermalm tappar berget och bygger en cirka 40 meter lång jordtunnel cirka 20 meter under markytan. Det har varit ett mödosamt och försiktigt arbete, där nu taket är klart.

Vad håller ni på med just nu?

– Omkring 80 procent av berget har vi nu sprängt ut. Samtidigt är betong- och markarbetena i tunnlarna igång. Just nu upphandlar vi stationsinredningen. Det handlar bland annat om stomkomplettering, som till exempel väggar, undertak och glaspartier, men även ventilation, el, tele, hissar och rulltrappor. Det återstår att upphandla 1,5 kilometer plattformsväggar med glasdörrar som öppnas samtidigt med tågets dörrar, vilket är en teknisk utmaning då systemet är nytt för svenska förhållanden. Det gäller också att lägga över tolv kilo­meter spår och installera en rad tekniska system.

Vad kommer Citybanan att betyda för Stockholm?
Artikelbild

Miljövänligare. "Var femte svensk bor i regionen ochallt fler flyttar hit. Då måste kommunikationerna fungera på ett miljövänligt sätt", säger Anders Johansson.
Bild: Mikael Ullén


– Citybanan gör Stockholm bättre. Var femte svensk bor i regionen och allt fler flyttar hit. Då måste kommunikationerna fungera på ett miljövänligt sätt. När pendeltågen får egna spår under Stockholm kan de gå oftare och punktligare – och bli ett pålitligt och snabbt alternativ till bilen. Med Citybanan blir det ­enklare att komma fram i tid, säger Anders Johansson.

Åtta av tio tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm. När Citybanan är klar får dubbelt så många tåg plats på de nuvarande järnvägsspåren genom staden. Då kan tågförbindelserna med Mälardalen och hela Sverige också förbättras. Byten kommer att gå smidigt tack vare de nya stationernas närhet till tunnelbana och buss.

– I de nya stationerna blir miljön tyst och ren med en effektiv ventilation och glasväggar som avskärmar plattformarna från spåren. Ljuddämpande gummi­mattor under rälsen och bullerskydd bidrar också. ­Resultatet av alla våra insatser blir mindre avgaser ovan jord och snabba pendeltåg under jord.

Vad kommer Citybanan att betyda för närings­livet?

– Snabbare, enklare och säkrare förflyttning av människor, varor och tjänster gynnar naturligtvis närings­livet på många sätt, avslutar Anders Johansson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration