Slussen kommer närmare vattnet

Efter ombyggnaden ska Slussen bli en ny mötesplats för stockholmarna. Med caféer och uteserveringar längs med breddade kanaler görs kajerna mer tillgängliga. – Att se på slussningen är ett skådespel i sig, säger projektledaren Andreas Burghauser.

Skriven av Therese Aronsson 2012-10-21 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Mötesplats. "Jag tror att det här blir en ny och trevlig mötesplats där man kan ta del av Mälaren och Saltsjön. Det kan spilla över och göra hela området kring Slussen mer attraktivt för till exem- pel kontor", säger Andreas Burghauser.
Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor


Här byggdes den första slussen redan på 1640-talet och sedan dess har det varit en viktig plats för sjöfarten och ett led mellan Mälaren och havet. Den byggdes på grund av nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön, som gjorde att passagen blev ström och svår att dra båtar i.

Slussen är i dag i dåligt skick. De tekniska konstruktionerna som funnits sedan nyinvigningen för 77 år sedan går inte längre att lappa och laga, och vissa delar sjunker eftersom pålningen ner till berget inte fungerat som det var tänkt. Nu ska den gamla slussen ersättas med en ny.
Artikelbild

Andreas Burg­hauser
Bild: Stockholm Stad


– Det är ett stort och viktigt projekt som kommer att ta lång tid. Det är femte gången Slussen byggs om. Sist tog det 40 år. Den här gången påbörjades planerna i slutet av 1980-talet. Sådana här stora infrastruktur- och stadsprojekt tar lång tid. Det är många olika intressen att ta hänsyn till och det är många demokratiska processer som projektet ska igenom, konstaterar Andreas Burghauser, projektledare på Stockholms stad.

Han berättar att den nya Slussen kommer att ha tre olika ben; trafik, vatten och stadsliv.

Trafik


Slussen har varit en knutpunkt för olika typer av transportslag. Biltrafiken i dag är mindre än på 30-talet, då fanns det inte så många fler ställen att passera över vattnet. I dag däremot behövs det ökad kapacitet för kollektivtrafik, cyklister och gående. Därför rivs två broar och en ny byggs som ger mer plats för det. Ett bergrum ska sprängas ut under Katarinaberget och där ska en ny bussterminal byggas.

– Bussterminalen blir säkrare än dagens, där ska resenärerna inte behöva korsa bussfilerna. Kapaciteten för bussar kommer att öka, vilket är ett måste för växande områden som Nacka och Värmdö. Just nu pågår också en diskussion om att dra en spårväg från Slussen in mot city.

Vatten


I dag är risken för översvämning i Mälaren stor. ­Mälaren är en reglerad sjö med vattenluckor som styrs i Stockholm och Södertälje där vattennivån kan justeras. Men till exempel på vårarna när snön smälter räcker inte dagens avtappningsmöjligheter till och det finns risk för att skada infrastruktur och samhällsviktiga anläggningar, så som dricksvattenanläggningen som försörjer över två miljoner personer med vatten. Nu ska problemet byggas bort med hjälp av bredare avtappningskanaler vid Slussen.

– Det kommer att reducera risken betydligt och trygga dricksvattenförsörjningen. Kapaciteten för tappningen ökar med femtio procent. Det gör också att Slussen, från att ha varit ett lokalt projekt, nu bli ett regionalt projekt, säger Andreas Burghauser.
Artikelbild

Många åsikter. "Vad som upplevs som platsens själ verkar vara att det är öppet och har mycket rymd. Därför har vi anpassat planerna och minskat ner på bebyggelsen", säger projektledaren Andreas Burghauser.
Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor


Stadsliv


Här ska det skapas en plats där människor vill vistas året om dygnet runt, det ska bli en mötesplats. De östra vägarna kommer att byggas över och skapa öppna ytor med ett torg och en park.

Under bron som ska byggas kommer det att finnas möjlighet för caféer och restauranger att ha uteserveringar.
"Vi gör kajen och vattnet mer tillgängligt och skapar en levande stad."
– Vi gör kajen och vattnet mer tillgängligt och skapar en levande stad. De bredare avtappningskanalerna gör att man kommer närmare vattnet, och att se på slussningarna är ett skådespel i sig.

Dessutom ska två glashus, som har förutsättningar att bli nya landmärken för Stockholm, fyllas med publik, kulturell verksamhet.

Slussen är en plats som engagerar stockholmarna. Stockholms stad har fått in många synpunkter och detaljplanen har överklagats.

– Men det är också det som gör det så spännande, att alla har en anknytning till platsen. Vad som upplevs som platsens själ verkar vara att det är öppet och har mycket rymd. Därför har vi anpassat planerna och minskat ner på bebyggelsen, förklarar Andreas Burghauser.

"En ny och trevlig mötesplats"


Efter nyår påbörjas det första arbetet med nya Slussen, som har en budget på åtta miljarder kronor. 2020 ska anläggningen stå klar. Därefter kommer det också att byggas en del fastigheter av externa aktörer på platsen, som kommer att få ett kommersiellt innehåll med till exempel restauranger och uteserveringar i botten.

– Jag tror att det här blir en ny och trevlig mötesplats där man kan ta del av Mälaren och Saltsjön. Det kommer också att finnas mer kapacitet för kollektivtrafik och cyklister, och bussterminalen ger kommunerna Nacka och Värmdö chans att växa. Den nya anläggningen kan spilla över och göra hela området kring Slussen mer attraktivt för till exempel kontor.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration