Ny skyttel ska förbättra trafiken

40 000 fordon – varje dag. Trafiksituationen i Högsbo-Sisjön är ett problem. Trafikkontoret och Högsbo-Sisjö Företagarförening arbetar nu med ett projekt som ska förbättra situationen.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-05-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Bara två procent av dem som kommer till Högsbo-Sisjön tar sig dit med kollektivtrafiken. "Så kan det inte fortsätta", säger Petter Kjellgren.
Bild: Nicklas Tollesson


Mätningar visar att 40 000 fordon per dag kör in i Högsbo-Sisjön. Då räknar man inte med fordon som bara passerar på Söderleden eller Dag Hammarskjöldsleden.

Det är en hög siffra som man kan se positivt på – den visar att det handlar om ett attraktivt område – men samtidigt innebär de många fordonen att det alltför ofta uppstår bilköer i området.

Tanken med det pågående projektet, som har varit igång sedan 2011, är i första hand att ändra attityderna i området och att upplysa om de möjligheter som finns. Man vill i första hand främja cykling och kollektivtrafik.

– Bara två procent av dem som kommer till Högsbo-Sisjön i dag använder kollektivtrafik. Så kan det inte fortsätta, konstaterar Petter Kjellgren, som är företagsrådgivare på trafikkontoret.

Ett problem är att folk i allmänhet inte känner till att det faktiskt går en hel del bussar genom området – ett tiotal busslinjer berör Högsbo-Sisjön – och en ny linje planeras, Rosa Express som motsvarar ­dagens linje 80, men som ska gå med mycket tätare turer.

Mer uppmärksamhet på kollektivtrafiken


– Realtidsskyltar som visar de kommande turerna är ett bra sätt att öka medvetenheten. Att ha skyltar i köpcentrumen och hos de stora företagen är ett bra sätt att ge kollektivtrafiken mer uppmärksamhet.

Det planeras för en stor förbättring – en skyttel som i rusningstrafiken går med tiominutersintervaller i båda riktningarna runt Järnbrottsmotet och Sisjömotet genom både Högsbo och Sisjön.

– Ambitionen är att det här ska dra igång i höst, och det möjliggörs genom att företag är med och finansierar skytteln, säger Anette Thorén, projektledare på trafikkontoret.

Överhuvudtaget är en av grundtankarna i projektet att man ska få med sig företagarna.
"Bara två procent använder kollektivtrafik i dag."
– Det är otroligt viktigt. Det här ska inte vara ett projekt där vi kommer in som en myndighet och säger "så här och så här ska det bli". I stället samverkar vi med företagen och drar slutsatser och lägger förslag utifrån de problem som finns.

Ett antal arbetsgrupper har bildats, med företrädare från trafikkontoret och företagare i området. Grupperna arbetar med olika frågor som godstransporter, resor inom området och kollektivtrafiken.

Stort ansvar på fastighetsägarna


När det gäller godsfrågorna har det visat sig att det i stor grad kommer godstransporter under rusningstrafiken, vilket innebär dubbla problem: Godstransporterna tar längre tid och att de kommer just då bidrar till ännu tjockare rusningstrafik.

– I Göteborgs innerstad har man bestämt att alla godstransporter ska komma före klockan elva, och inte när folk rör sig som mest i området. Man kan tänka sig någon liknande lösning här.

– En annan fråga rör avfalls­transporter. Alla har ­olika entreprenörer när det gäller avfallshanteringen, en form av samordning skulle kunna minska både kostnader, transporter och miljöpåverkan, säger Petter Kjellgren.

När det kommer till att få de anställda att cykla mer har företagen och fastighetsägarna ett stort ansvar, ­menar Petter Kjellgren.

– Att tillhandahålla vettiga omklädningsrum och bra väderskyddade cykelparkeringar är en bra start. En annan stimulans är att erbjuda de anställda gratis cykelservice i samarbete med någon av de aktörer som finns. Lånecyklar är ett annat alternativ. Alla företag borde stimulera sina anställda att cykla i stället för att ta bilen, det är en hälsofråga som företagarna snabbt kan räkna hem. En som cyklar till jobbet har färre sjukdagar än en som tar bilen.

Men någon upprustning av cykelbanorna eller nya cykelbanor blir det i alla fall inte i år.

– Nej, men nästa år kanske det kan bli. Då kommer vi att jobba mer med närmiljöfrågor. Man kan tänka sig att cykelbanorna märks upp bättre, säger Anette Thorén.

Det arbetas också för någon form av lånecykelsystem, liknande Styr & Ställ som finns i centrala Göteborg.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration