Kista är på väg in i framtiden

Nya kontor, nya bostäder och förbättrad infrastruktur. Utvecklingspotentialen i Kista är stor och möjligheterna många. – Kista står aldrig stilla, det rör sig hela tiden i riktning framåt, säger Lars Svensson på exploateringskontoret.

Skriven av Therese Aronsson 2012-07-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Växande. Visionen för Kista är att företagsområdet ska befästa sin ställning som världsledande IT­kluster och samtidigt ges möjlighet att fortsätta växa.
Bild: Therese Aronsson


I början av 2000-talet tog Stockholm stad, tillsammans med fastighetsägare och akademien, fram en vision och strukturplan för Kistas framtida utveckling. Störst fokus låg på företagsområdet, fler nya bostäder och integration.

Företagsområdet skulle befästa sin ställning som världsledande IT-kluster och samtidigt ges möjlighet att fortsätta växa. Namnet Kista Science City kommer av att det inte bara ska vara en företagspark, utan även ha stadens kvaliteter med restauranger, parker, kultur och konst. Nya gator har anlagts i företagsområdet för att skapa stadskaraktär och en mer levande gatumiljö. Dessutom har entréerna vänts från husen ut mot gatan.

Skapar framtidstro


– Vi vill att det framöver även ska byggas bostäder inne i företagsområdet. Hela området växer i dag i en lugn och jämn takt och det vill vi att det ska fortsätta att göra. När ett projekt är klart påbörjas nästa. Detta skapar framtidstro och gör Kista spännande. Här finns mycket mark och om åtta år kommer kraftledningsvägen längs med E 4 att vara borta. Då frigörs stora markområden i bästa skyltläge utmed E 4 för kontorsbebyggelse, säger Lars Svensson, projektledare på exploateringsområdet.

Många av de som arbetar i Kista har en önskan om att bo nära sitt arbete. Strukturplanen innehåller drygt 3 000 nya bostadslägenheter i Kista. Just nu är flera bostadsprojekt på gång. I Kista Gård byggs ett helt nytt bostadsområde med cirka 500 lägenheter och i den intilliggande parken planeras ett konferenscenter med restaurang i de gamla kulturbyggnaderna.

– Det har funnits ett uppdämt behov av bostäder i Kista. I höst kommer JM och Borätt att påbörja byggandet av Kista torn med drygt 300 lägenheter norr om Kista Galleria. På Kistahöjden vid E 4 påbörjas i höst första utbyggnadsetappen av 170 småhus på höjden av fem olika byggherrar.

Fullt med folk


Integrationen mellan de som arbetar på företagen och de som bor i Kista är viktig. Bland annat har det skapats flera nya torg, men det allra viktigaste har varit Kista Galleria där det är fullt med folk från morgon till kväll.

– Ett annat viktigt projekt som är på gång är Atrium Ljungbergs Nod, som blir en publik mötesplats för forskning, företag och boende, säger Lars Svensson.

Han påpekar hur betydelsefulla Kista Galleria, Kistamässan och ICT-företagen är för Kista, men säger samtidigt att Kista måste hitta fler ben att stå på för att bli mer mångfasetterad och mindre konjunkturkänslig.

– Det är jätteviktigt att komplettera med andra typer av företag inför framtiden.

Kistas redan i dag goda kommunikationsläge kommer under de närmaste åren att ytterligare förbättras i takt med E 18, Tvärbanan, Förbifart Stockholm och Uppsalapendeln tas i drift.

Lars Svensson ser positivt på Kistas framtid.

– Vi är en bra bit på vägen mot visionens mål.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration