"Vi tror på området och är beredda att satsa"

En levande blandstad där människor bor, arbetar och trivs – det är visionen för norra Högsbo. – Det har pratats länge om det här, men nu känns det som att det faktiskt börjar hända saker. Jag är hoppfull, säger Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef på Platzer.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-11-28 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vill satsa. Platzer är en av flera stora fastig­hetsägare som vill utveckla norra Högsbo. "Vi tror på området och är beredda att satsa för att lyfta Högsbo. Men vi kan inte göra det själva, vi måste ha med oss stadsbyggnadskontoret", säger Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef på Platzer.
Bild: Nicklas Tollesson


Platzer är, med cirka 65 000 kvadratmeter, den största fastighetsägaren i norra Högsbo, som är den del av hela Högsbo-Sisjön som har utvecklats minst det senaste decenniet.

– Det finns en ganska bra efterfrågan på lager men låg efterfrågan på kontor. Vi har en för hög vakansgrad här i dag, och vi tror på att ta ett större grepp för att utveckla hela området. Norra Högsbo har halkat efter, bland annat beroende på att det inte har funnits någon aktuell översiktsplan att arbeta efter. Norra Högsbo ingick inte i planen för Fässbergsdalen, vilket södra Högsbo gjorde, säger Charlotte Adlerton Gadd som är chef för Platzers marknadsområde Syd/Väst.

Nu håller dock stadsbyggnadskontoret på med ett planeringsarbete som omfattar nordöstra Högsbo och Dag Hammarskjölds Boulevard, som är ett långtidsscenario för en utveckling av leden till en stadsboulevard med bland annat kraftigt sänkta hastighetsgränser för bilarna, nya spårvagnsspår, breda gångtrottoarer och ny bebyggelse med butiker och service i bottenplan.

Parallellt med staden arbetar en grupp fastighets­ägare – Platzer, Harry Sjögren, Wallenstam och Kungsleden – med att ta fram en gemensam planering för hur de vill att Högsbo ska utvecklas till den eftertraktade blandstaden.

Det har pratats länge om att Högsbo ska utvecklas i den här riktningen, men hittills har inte mycket hänt?

– Som stor fastighetsägare är det klart att det är frustrerande, vi är otåliga. Den här gruppen består av fyra av de ledande fastighets­ägarna i området. Vi tror på området och är beredda att satsa för att lyfta Högsbo. Men vi kan inte göra det själva, vi måste ha med oss stadsbyggnadskontoret. Nu känns det ändå som att det händer saker. Programsamråd för planen över nord­östra Högsbo är planerat i början av nästa år, och under 2016 för Dag Hammarskjölds Boulevard.

Förmodligen kommer de första bostäderna att byggas i norra Högsbo, på skjutbanan. Men innan de kan byggas måste en ny lokalisering för skjutbanan hittas, och dessutom måste marken saneras innan man kan bygga bostäder på den.

Vad är det som gör att du tror att norra Högsbo ska kunna utvecklas till en attraktiv blandstad?

– Närheten till Änggårdsbergen gör området till ett väldigt bra läge för bostäder. Samtidigt ligger det väldigt nära centrala stan, vilket innebär bra läge för såväl kontor som bostäder. Problemet är att det känns som att det ligger längre bort än det gör. Idén med Dag Hammarskjölds Boulevard är bra, inte minst för att minska det mentala avståndet till centrala Göteborg.

Ett av problemen med området som kontorsläge är att kollektivtrafiken är för dåligt utbyggd.

– Det är en ond cirkel. Eftersom det är för komplicerat att ta sig hit med buss använder folk bilen. När man sedan gjorde ett försök med en busskyttel var intresset för litet för att den skulle bära sig, så den lades ner. Om man bygger bostäder här måste Västtrafik satsa på bättre och tätare bussturer och då gynnas också kontorsmarknaden.

I Charlotte Adlerton Gadds vision av framtidens Högsbo är industriinslaget givetvis mycket mindre än i dag. Men det kommer inte att försvinna helt.

– Jag tror på bostäder, kontor, en ökad service­näring, men också verksamheter som kombinerar kontor och lager. Det är viktigt att utvecklingen av området görs med hänsyn till de verksamheter som finns här i dag.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration