Planerar miljardsatsningar i Kungsbacka

Redan i dag är Aranäs den klart största privata fastighetsägaren i Kungsbacka. Och bolaget planerar ett flertal storsatsningar de närmaste åren. – Vi planerar att investera ungefär fyra miljarder kronor i Kungsbacka de närmaste tio åren, säger vd Jonas Håkansson.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-09-04 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Satsar. Aranäs med vd Jonas Håkansson är Kungsbackas klart största privata fastighetsbolag. Och större ska det bli. Bolaget planerar att investera fyra miljarder kronor i Kungsbacka de närmaste tio åren.
Bild: Nicklas Tollesson


Närmast i tiden ligger det stora projektet Väster om ån, som beskrivs som Kungsbackas största stadsomvandlingsprojekt i modern tid. Nyligen klubbades detaljplanen av kommunstyrelsen och i november ska det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige. Och i motsats till många andra projekt ska det här inte fördröjas av överklaganden.

– Nej, grannarna är kommunen och vi själva, så det finns inga sakägare som kan överklaga, säger Jonas Håkansson, som räknar med att kunna sätta spaden i backen i slutet av året, eller senast första kvartalet nästa år.

Hela projektet, som binder samman Kungsmässan med Innerstaden, omfattar cirka 300 bostäder, 10 000 kvadratmeter kontor, 2 000 kvadratmeter butiker och ett parkeringshus med cirka 400 parkeringsplatser.
Artikelbild

Kungsmässan. Aranäs planerar att bygga ut Kungsmässan och tillföra köpcentrumet 8 000 kvadratmeter handel. Utmaningen ligger i att smälta samman den nya delen med den befintliga. "Det är väldigt viktigt att vi bevarar Kungsmässans DNA. Vi får inte bygga bort Kungsmässans trivsel och småskalighet när ytorna växer", säger Jonas Håkansson.
Bild: Aranäs


Unikt med så mycket kontor


Parkeringshuset är det första som byggs. I detta ska det också byggas 3 200 kvadratmeter kontor. Nästa hus blir det som kommer att ligga närmast Kungsmässan, en byggnad med både bostäder, handel och kontor.

Sedan byggs området successivt upp, för att vara helt färdigställt runt 2022.

Att så här mycket kontor byggs i Kungsbacka är unikt.

– Ja, det har aldrig gjorts tidigare. Men det finns ett stort intresse. Vi har uppvaktat våra banker, ett par revisionsbyråer och flera konsultfirmor. Så fort vi har köpt loss marken, i samband med att detaljplanen klubbas, kan vi skriva flera intentionsavtal med hyresgästerna.

Första inflyttning ska kunna ske i slutet av 2016.

I dagsläget ligger kontorshyrorna i Kungsbacka på cirka 1 300–1 400 kronor per kvadratmeter i attraktiva lägen. Jonas Håkansson räknar med mycket högre ­hyror i de nya kontoren, cirka 2 000–2 300 kronor, i ­paritet med många kontor i centrala Göteborg.

– Vi måste ha ut de nivåerna, det är inte billigare att bygga här än i Göteborg, men det finns absolut aktörer som är beredda att betala för moderna kontor med bästa läge i Kungsbacka.

I samtliga kvarter kommer det att vara kommersiella lokaler för butiker och service i bottenplanen.

– Det kommer att vara unika butiker och serviceaktörer, sådana som inte passar in i Kungsmässan men som ändå behövs i Kungsbacka, inte minst för de boende och för dem som arbetar här.

Också Kungsmässan står inför en stor utbyggnad. Dagens 27 000 kvadratmeter ska byggas ut i både östlig och västlig riktning med 11 000 kvadratmeter BTA, vilket innebär cirka 8 000 kvadratmeter handel.

– Vi vill ha in några stora butiker här, så det kanske blir 10–15 butiker i den nya delen.
Artikelbild

Väster om ån. Kungsbackas största stadsomvandlingsprojekt i modern tid ska kunna dras igång inom några månader. Projektet Väster om ån knyter samman Kungsmässan och Innerstaden.
Bild: 02Landskap/QPG


Viktigt bevara Kungsmässans DNA


Jonas Håkansson ser inga större problem när det gäller att få de nya ytorna uthyrda – utmaningen ligger i att smälta samman den nya delen med den befintliga.

– Det är väldigt viktigt att vi bevarar Kungsmässans DNA. Vi får inte bygga bort Kungsmässans trivsel och småskalighet när ytorna växer. Vår ambition är att besökarna inte ska märka om de är i den gamla eller i den nya delen.

Jonas Håkansson hoppas att detaljplanen ska vinna laga kraft till våren och att det ska vara inflyttningsklart under 2017.

Aranäs vill utveckla området kring Hotell Halland. Aranäs vill uppgradera hotellet, riva både Handelsbanken- och Nordeahuset, och uppföra två nya hus – sex respektive 16 våningar höga. Kommunens inställning är dock att bara tillåta ett tio våningar högt hus.

– Nu vill kommunen utveckla kommunhuset och därför vill man ta med det i samma detaljplan. Det är rätt tänkt långsiktigt, men leder också till att det drar ut på tiden.

Aranäs vill också utveckla det stora området Kungsgärdet, åkermarken norr om Elof Lindälvs gymnasium och bygga både kommersiella fastigheter, äldreboende och vanliga bostäder.

Aranäs planer är långt ifrån nya – bolaget har till exempel arbetat med Väster om ån sedan 2006 och med utbyggnaden av Kungsmässan sedan 2009 – och Jonas Håkansson medger att det kan vara frustrerande att det ofta drar ut på tiden.

– Vi vill satsa pengar, utveckla samhället och skapa mängder av nya arbetstillfällen i Kungsbacka, men vi har hela tiden, liksom alla andra byggherrar, en trög plan- och bygglag att brottas mot. Det är ett samhällsproblem – plan- och bygglagen måste förenklas och det måste skapas ett mycket mer förutsägbart regelverk.

– Detaljplaneprocessen borde också göras om så att detaljplanerna blir mer övergripliga. Det måste vara bättre att gå in på detaljnivå i samband med bygglovshanteringen.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration