"Helsingborg är Sveriges framsida"

Hur ser hyresutvecklingen i Helsingborg ut? Mathias Bengtsson, fastighetschef på Wihlborgs och Stefan Haslebeck, fastighetsrådgivare på Relier svarar.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Mathias Bengtsson, fastighetschef, Wihlborgs.
Bild: Wihlborgs


Hur ser du på hyresutvecklingen i Helsingborg?


– Min bedömning är att hyresutvecklingen i Helsingborg kommer att vara måttlig under de närmaste åren beroende på att den förväntade inflationen är låg och att det råder balans mellan utbud och efterfrågan av lokaler. Undantag till detta är enligt min bedömning nybyggda och moderna kontorslokaler i bra kommunikativa läge. Hyrorna för dessa objekt kommer fram­ledes tangera de högsta hyresnivåerna i städer som till exempel Malmö.

Vilka är de främsta fördelarna med att etablera sig i Helsingborg?


– Helsingborg är en knutpunkt på många sätt vilket bland annat har lett till att många företag verksamma inom logistik har flyttat hit. Etableringarna av företag inriktade på logistik tillsammans med en stark små­före­tagar­kultur tycker jag utgör ryggraden i Helsingborgs näringsliv numera. Samtidigt upplever vi att samarbetet mellan staden och näringsidkarna har stärkts betydligt de senaste åren vilket enligt min bedömning är en förutsättning för att Helsingborg som region ska bli än mer framgångsrik. Samarbetet mellan Företagarna har även den stärkts genom en långsiktig satsning på framgångsrika företagsgrupper. Tillgången till kompetent och utbildad personal är också en faktor som gör att företagare väljer Helsingborg som etableringsort.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Det finns stora strategiska frågor som måste adresseras. Bland annat utbyggnaden av hamnområdet, utbyggnaden av området kring Maria Station, HH-förbindelsen, Södertunneln och så vidare. Dessa projekt kommer att stärka Helsingborg i både ett nationellt men även ett internationellt perspektiv. Dessa frågor arbetas det intensivt med i Helsingborg och förhoppningarna är att vi inom de kommande åren påbörjar byggnationen av kommersiella fastigheter i dessa områden. Kortsiktigt så är det viktigt att samarbetet mellan fastighetsägarna och staden utvecklas än mer och att vi nationellt sprider information om Helsingborgs kvalitéer så att fler företag väljer vår region som etableringsort.

Hur ser du på er roll i Helsingborg?


– Wihlborgs är det största kommersiella fastighets­bolaget i Helsingborg. Man skulle nog med fog kunna säga att Wihlborgs är den aktör som med sina lokaler tillhandahåller flest arbetsplatser i Helsingborg. Detta ger oss vissa fördelar men även ett stort ansvar, att tillsammans med andra intressenter vara delaktig i planeringen och utbyggnaden av Helsingborg som stad. Jag tycker att vi i stort sett lever upp till vårt ansvar med vårt engagemang i alla Helsingborgs tillväxtområden och även engagemang på många andra plan som inte är fastighetsrelaterat. Att vara störst innebär vissa fördelar. Fördelar såsom att vi normalt alltid blir kontaktade vid en nyetablering. Det är nämligen svårt att missa att Wihlborgs äger och hyr ut kommersiella fastigheter i Helsingborg.

Artikelbild

Stefan Haslebeck, fastighetsrådgivare, Relier.
Bild: Relier


Hur ser du på hyresutvecklingen i Helsingborg?


– Den varierar och speglar i hög grad vilken efterfrågan som råder på olika typer av lokaler. I centrum är det en stor efter­frågan på kontorslokaler och prisnivån är hög därefter medan det på butikssidan går lite trögare med prispress som följd. På industriområdena Berga och Väla Södra är det fortsatt hög efterfrågan på lager- och produktionslokaler med bra prisnivåer. På industriområdena Ättekulla och Gåsebäck är det svårare att hyra ut till bra priser. På Långeberga och kring Österleden och E6 händer mycket med många utförda och planerade etableringar. Generellt råder det en positiv hyres­utveckling i Helsingborg med stigande priser.

Vilka är de främsta fördelarna med att etablera sig i Helsingborg?– Närheten till kontinenten – Helsingborg är Sundets Pärla och Sveriges Framsida! Många företag flyttar sina huvudkontor till Helsingborg. Det är även ett flertal olika affärskedjor som vill etablera sig i Helsingborg. Även många friskolor vill starta nytt i Helsingborg. Helsing­borg är en ständigt växande stad med positiv inflyttning år efter år. Många spännande projekt planeras i staden, bland annat H+ som möjliggör stadsbebyggelse i gamla hamnområden i centrala Helsingborg. Det finns flera bra och etablerade fastighetsbolag i Helsingborg som målmedvetet bidrar till en positiv utveckling av näringslivet i staden.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Investeringsvilliga fastighetsägare samt lokalsökande intressenter med bra affärsidéer och positiv framtidstro. Snabb handläggning av bygglovsärenden och en smidig hantering av kommunens tomtfördelning.

Hur ser du på er roll i Helsingborg?– Vi fungerar som en förmedlande faktor mellan den lokalsökande intressenten och den vakanta lokalen som fastighetsägaren har. Vi jobbar i dag med de största fastighetsägarna i regionen och hjälper dem att hitta bra och stabila hyresgäster. Vi har ett brett kontaktnät i Helsingborg med omnejd och detta i kombination med en välbesökt hemsida gör att vi blir en slagkraftig och pålitlig partner till fastighetsägarna. Vi har under 2013/2014 medverkat till ett stort antal bra lokaluthyrningar till gagn för både fastighetsägare och lokal­hyresgäster.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration