Lantmännen Fastigheter vill ha långsiktiga relationer

Lantmännen Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare och det är även långsiktiga relationer man vill ha med hyresgästerna.
– Då får vi också möjlighet att utveckla relationen, säger vd:n Mikael Nicander.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I Tygelsjö, söder om Malmö, ska Lantmännen Fastigheter bygga bostäder och kommersiella lokaler av det som i dag är silo med tillhörande lager.
Bild: Lantmännen Fastigheter


Lantmännen Fastigheter är ett bolag inom Lantmännen, en koncern som ägs av cirka 30 000 svenska bönder. De senaste åren har en renodling gjorts av beståndet; bland annat har en rad fastig­heter köpts in från koncernbolaget och andra som har legat fel geografiskt har sålts av. Från att ha ägt fastigheter i ett par hundra orter runt om i landet så har man nu koncentrerat beståndet till 75 orter. Totalt äger bolaget i dag omkring 150 fastigheter med en sammanlagd lokalyta på 1 200 000 kvadratmeter. Störst är man i de områden där förvaltningskontoren finns, det vill säga i Stockholm (där även huvudkontoret ligger), Norrköping, Örebro och Malmö.

– Ser man till antal kvadratmeter så är vi störst i Öresundsregionen där vi har fastigheter på väldigt många orter, även om vår Öresundsgräns sträcker sig en bit upp i Halland, berättar Mikael Nicander.

Lantmännen äger och förvaltar en rad olika fastigheter. Ungefär hälften är uthyrda till interna hyresgäster, den andra hälften till externa hyresgäster. Främst handlar det om produktionsanläggningar, butiks- och kontorslokaler samt lager- och verkstadslokaler.

– Vi kommer i framtiden att fokusera ännu mer på kommersiella lokaler. Bostäder som vi utvecklar säljer vi av omgående, säger Mikael Nicander.

Hur jobbar ni med hyresgästerna?


– Vi vill ha en bra, långsiktig relation med hyresgästerna. Och eftersom den är långsiktig så ges också möjligheten att utveckla den.
Artikelbild

Mikael Nicander, vd på Lantmännen Fastigheter.
Bild: Lantmännen Fastigheter


Vi finns på många orter runt om i landet, det ger hyresgästerna en fördel eftersom vi kan komma med erbjudanden på flera orter.

Både kontor och bostäder


Bland de utvecklingsprojekt som Lantmännen Fastigheter nu jobbar med så finns ett i Tygelsjö i södra Malmö där bolaget äger en fastighet som i dag är silo med tillhörande lager.

– Där kommer vi att bygga kommersiella lokaler på ett par tusen kvadratmeter och bostäder om cirka 10 000 kvadratmeter. Sen har vi Triton 7 på Bassängkanten i Malmö, där detaljplanen kommer att vara klar om ett par år. Där är tanken att utveckla både kontor och bostäder.

Hur ser vakansgraden ut i Öresund?


– Generellt sett har vi inte mycket vakanser i Öresund. Men i Kristianstad tog vi nyligen över Yllan, den gamla anrika yllefabriken, som inhyser kontors-, mäss- och konferensutrymmen. Vi kommer att fortsätta förvalta fastigheten med den inriktning och eventuellt göra en del hyresgästanpassningar. Totalt har vi cirka 9 000 kvadratmeter lediga lokaler där.

Hur ser du på framtiden i Öresund?


– Det ser ljust ut. Öresundsregionen växer befolkningsmässigt och är, tror jag, på väg att gå om Västra Götalandsregionen. Man är långt framme vad gäller kommunikationer, vilket är avgörande. Samtidigt har Malmö en ung befolkning, något som också är betydelsefullt.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration