Kristinebergshöjden - startskottet för ny stadsdel på Kungsholmen

Det blev inget hyresavtal med Telia Sonera, men arbetet med kontorshuset Kristinebergshöjden på Kungsholmen fortsätter för NCC. – Vår förhoppning är att ha en färdig detaljplan våren 2016 och därefter påbörja byggnationen, säger Mats Fryxell, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-07-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Kontorshuset Kristinebergshöjden kommer att certifieras enligt Breeams nivå Very Good.
Bild: White


Det är många projekt på gång i området kring Essingeleden på Kungsholmen, förklarar Mats Fryxell. Stockholm stad planerar till exempel ett idrottscenter och även Skanska är aktiva i området. Det kan förklara länsstyrelsens något segdragna arbete med detaljplanen.

– De måste se till helheten och då blir det mycket att ta hänsyn till, säger Mats Fryxell.

Den långa detaljplaneprocessen var också en bidragande orsak till att Telia Sonera valde att backa och i stället välja Arenastaden i Solna för sitt nya huvudkontor. Men NCC:s stora kontorshus om cirka 50 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta i Kristineberg pågår ändå för fullt. Kontorshuset Kristinebergshöjden kommer att bestå av fyra sammanlänkande kontorsbyggnader som kommer att byggas i etapper från söder till norr längs Mälaren.

– Tanken är att huset ska bli attraktivt för både stora och små hyresgäster. De olika huskropparna får olika storlekar där de båda i mitten blir något större än dem på sidorna. Byggnaderna får dessutom olika karaktärer och egna entréer, säger Mats Fryxell och tillägger att husen får mellan sex och sju våningsplan.

Fasader i ljus färgskala


Kontorsbyggnaden fyller även en viktig funktion som buller- och partikelskärm mot den intilliggande Essinge­leden, samtidigt ger den förutsättningar för bostadsbyggnation på andra sidan av Kristinebergs slottsväg. Källarplanen kommer att rymma p-garage och stort fokus läggs på en elbils- och cykelparkering. Fasaderna ska kläs i en ljus färgskala, bakom utformningen av huset står White Arkitekter.

– White ritade även vårt kontorsprojekt på Skånegatan i Göteborg och liksom Göteborgskontoret får även detta på Kungsholmen rundade hörn, berättar Mats Fryxell.

Blir trevlig stadsdel


Länkarna, som kopplar samman de fyra husen, ska förses med gröna tak och byggas i olika nivåer för att skapa en naturlig övergång till den närliggande parken. Lokalerna kommer att vara flexibla, luftiga och ha en generös takhöjd. Mats Fryxell tror mycket på Kristineberg med sitt vattennära läge och sina gröna parkytor. I området planeras även för cirka 400 lägenheter.

– Vi kommer att utveckla detta till en ny och mycket trevlig stadsdel. Det är i innerstaden, ändå är det enkelt att ta sig till och från området. Två minuters promenad bort ligger Kristinebergs tunnelbanestation, Centralstationen tar man sig på tio minuter och Essingeleden kommer man snabbt ut på.

Det nya kontorshuset på Kristinebergshöjden kommer att ha mycket låg energiförbrukning och miljöcertifieras enligt Breeams nivå Very Good. Enligt Mats Fryxell är intresset för kontorshuset stort, men än finns inte någon klar hyresgäst. Innan bygget kan starta bör cirka femtio procent av ytorna vara uthyrda.

– Vi räknar med en byggtid för den första etappen på ett och ett halvt till två år, så om byggnationen startar nästa år så kan den första byggnaden stå klar 2018.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration