"Det är bara att räkna byggkranarna i luften"

Hur ser hyresutvecklingen i Solna/Sundbyberg ut? Stefan Liljebris, regionchef Stockholm på Peab och Ewa-Maria Svensson, uthyrningschef på Fastighets AB Förvaltaren svarar.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Stefan Liljebris, regionchef Stockholm, Peab
Bild: Peab


Hur ser du på hyresutvecklingen i Solna/Sundbyberg?


– Solna och Sundbyberg utvecklas mycket bra med ett ökat intresse från företag. Det gör att hyresnivåerna stiger. På bara några års sikt har de stigit ordentligt på de attraktivaste lägena. Jag tror den utvecklingen kommer hålla i sig då vi märker att allt fler större företag väljer att flytta ut från Stockholm och sätta sig i attraktiva lägen i Solna och Sundbyberg.


Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Att hitta nya byggrätter eller mark i attraktiva områden att omvandla. Väl där kan vi skapa nya stadsdelar med en bra blandning av bostäder och kontor, handel och service. Det ger levande stadsdelar där det rör sig folk både dagtid, kvällar och helger. Bra kommunikationer är en förutsättning.

Vilka är de främsta fördelarna med att sitta i Solna/Sundbyberg?


– Det händer mycket här. Vi har bra kommunikationer. Nya Karolinska, Arenastaden, Ulriksdal. Det är bara att räkna byggkranarna i luften för att förstå att det är en positiv anda i området. Stockholm växer och för näringslivet verkar det växa norrut via de stora trafiklederna och kommunikationslinjerna mot Arlanda. Frösunda är färdigbyggt och den naturliga fortsättningen längs E4:an är i Ulriksdal.

Hur ser du på er roll i Solna/Sundbyberg?


– Peab är starkt representerat i främst Solna. Peab utvecklar och bygger bostäderna vid arenan och vi har entreprenaderna på de flesta stora projekten. Där gamla Råsunda Fotbollsstadium låg, utvecklar vi nu tillsammans med Fabege ett nytt område med både bostäder och kontor. I Ulriksdal bygger vi en helt ny stadsdel med både bostäder, kontor och service. Ett hotell förbereds också vid stationen och vi märker av ett stort intresse för området.

Artikelbild

Ewa-Maria Svensson, 
 uthyrningschef, Fastighets AB Förvaltaren
Bild: Förvaltaren


Hur ser du på hyresutvecklingen i Sundbyberg?


– Sundbyberg är redan omskriven som en av landets snabbast växande kommuner. Med detta utvecklas och breddas lokalmarknaden och serviceutbudet. Stadens satsning på infrastrukturen – och projektet där järnvägen genom centrala Sundbyberg ska grävas ned öppnar för nya möjligheter för handelsetableringar.

Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling i området?


– Utmaningen som jag ser det ligger i att utveckla Sundbyberg i två parallella spår – och att samordna dessa.

– Den ena spåret handlar om planarbetet i staden som syftar till att utveckla fysisk miljö och byggnader. Det andra spåret handlar om att utveckla staden som destination. Där måste vi skapa produkter som lockar besökare – vilket i sin tur lyfter Sundbybergs image.

Vad saknas i Sundbyberg i dag?


– Genom att det flyttar in nya arbetsplatser så handlar det om att förstärka utbudet av bostäder för att möta den större efterfrågan.

Vilka är de främsta fördelarna med att sitta i Sundbyberg?


– Tillsammans med Stockholms innerstad är Sundbyberg det enda riktiga regionala centrat med en riktig stadskärna. Och när det gäller kommunikationerna är vi bäst i Sverige med tunnelbana, tvärbana, regionaltåg, pendeltåg och bussar i en unik hubb vid Sundbybergs torg – och med Bromma flygplats på gångavstånd.

Hur ser du på er roll i Sundbyberg?


– Vi är en central aktör i stadens utveckling – när det gäller såväl bostäder som kommersiella lokaler. I dagsläget fokuserar vi mycket av lokaluthyrningen kring nya Sundbybergs torg, affärsgatan Sturegatan och Hallonbergen centrum.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration