"Vi vill ha långsiktiga relationer och förtroende"

Kungsledens styrka är den första kundkontakten. Den som gör att träffsäkerheten för vad kunden vill ha ökar. – Vi vill ha långsiktiga relationer och förtroende, säger Gert Ternström, regionchef för Kungsleden Malmö.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-09-13 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Sparta. Förra året köpte Kungsleden Studentkåren 7, även kallad Sparta. Fastigheten är på totalt 20 000 kvadratmeter, planen är att utöka med mer kontorsyta och även hotell och restaurang. I dag inhyser fastigheten bland annat kontor, Ica-butik och gym.
Bild: Kungsleden


Liksom för Kungsledens övriga bestånd i landet pågår även i Öresund just nu en renodling av bolagets fastighetsbestånd. Kontorsfastigheterna ska bli fler och geografiskt vill man koncentrera beståndet till tillväxtorter som Malmö och Lund. Nyligen sålde man till exempel en hotellfastighet utanför Malmö och köpte en kontorsfastighet i Norra Hamnen.

– Kontorsfastigheter i bra läge är stabilare och ger bättre totalavkastning. Främst är vi ute efter kontorsfastigheter på mellan 3 000 och 10 000 kvadratmeter i Malmö, säger Gert Ternström.

Stöd till förvaltarna


I region Malmö, som omfattar Skåne, delar av Blekinge och Småland, har Kungsleden ett fastighetsbestånd till ett värde om cirka 3,3 miljarder kronor och fördelningen är cirka 45 procent lager- logistiklokaler, 40 procent kontor och 15 procent handel. Bolagets treårsplan i riket är att öka sin fastighetsportfölj om 20 miljarder till 30 miljarder kronor. Vid kontoret på Kungsgatan i Malmö, där bolaget har suttit sen 2006, arbetar förutom Gert Ternström tre förvaltare, två tekniska förvaltare och en förvaltningsassistent. Inom kort kommer även en uthyrare att anställas.
Artikelbild

Gert Ternström, regionchef för Kungsleden i Malmö.
Bild: Kungsleden


– Som det är i dag är vi lite underbemannade. Den nyanställda kommer att fungera som stöd till förvaltarna, säger Gert Ternström.

Hur är det att jobba på Kungsleden?

– Det är ett företag med en härlig framåtanda, som ju treårsplanen tydligt visar. Det är en platt organisation, man kan säga vad man tycker.

Hur jobbar ni med era kunder?

– Vi är väldigt duktiga på den första kundkontakten, vilket hjälper dem att öka träffsäkerheten. Vi vill ha långsiktiga relationer och förtroende. Vi är inte rädda för att säga till en kund att den här lokalen inte är lämplig. Sen är vi snabba och har inga långa ledtider. Målsättningen är att erbjuda kunderna attraktiva och ändamålsenliga lokaler till bra pris.

Har ni något intressant utvecklingsprojekt på gång just nu i Öresund?

– Förra året köpte vi fastigheten Studentkåren 7, även kallad Sparta, i Lund. Planen är att utveckla fastigheten genom att förädla nuvarande vakanta kontorslokaler och på sikt bygga till med mer kontorsyta. Fastigheten är på totalt 20 000 kvadratmeter och rymmer i dag bland annat kontor, Ica-butik och gym. Vi för diskussioner med hotell och restaurang nu också, för att göra området mer levande.

Hur ser er vakansgrad ut i Öresund?

– Vi har i dag en vakansgrad på cirka åtta procent, många av de vakanta lokalerna är svåra och inte helt optimala lokaler, men målet är att sänka vakansgraden till 6 procent. Vi har till exempel en ledig lokal i Jägersro på Boplatsgatan på närmare 1 700 kvadratmeter. Det är en modern kontorsfastigheten med tillhörande produktionslokaler. Fastigheten går att förändra, både vad gäller fördelning och utformning.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration