Från anonym företagspark till levande hållbar blandstad

För 100 år sedan etablerades verksamhet i Östra Valla i Linköping. Området har sedan dess gått från industriområde till företagspark och ska nu ta nästa steg; att bli en multifunktionell stadsdel med naturlig koppling mellan att bo, leva och arbeta.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-03-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Tallarna i utkanten av området planterades av Wahlbecks Fabriker, då träden skulle förbättra luften för de anställda.
Bild: Arrow Arkitekter


På området som i dag är Wahlbecks företagspark har det ­funnits verksamheter i över 100 år. Det ska nu uppgraderas och bli en hållbar del av Linköping, med en blandning av boende, verksam­heter, restauranger, gym och ­caféer.

– En traditionell företagspark är öde på kvällar och helger och ett traditionellt bostadsområde är öde på dagtid. Genom att kombinera de två uppnås en levande plats och möjligheten till resursdelning ökar, säger Eva Ankarberg, kommunikations- och marknadschef på Sankt Kors Fastigheter, det kommunägda bolag som driver projektet.

"Värt att förvalta"


– När Wahlbecks Fabriker etablerade sig här 1913 låg området i stadens utkant. Nu är det mer eller mindre mitt i stan. Det är ett läge som är värt att förvalta på ett bättre sätt än i dag, fortsätter hon.

Området ligger mitt emellan universitetet och city, och Eva Ankarberg beskriver det som en nod mellan de båda platserna.

– Det kommer att knyta ihop staden med universitetet och Mjärdevi Science Park. Både lägesmässigt, men även verksamhetsmässigt. Mjärdevi Science Park är en aktiv partner i arbetet och lyfter in sina erfarenheter av att bygga framgångsrika företagsmiljöer.

Närheten till Linköpings universitet, som också är delaktiga i projektet, tror hon kan locka till sig flera före­tag tack vare tillgänglig spetskompetens. För universitetet kan området bli en testbädd för ny forskning. Samtidigt ligger det väldigt naturskönt vid Valla­skogen vilket är positivt såväl för företagens anställda som för dem som kommer att bo i området.

Hållbarhet är något som har genom­syrat projektet ända sedan förstudien startade 2012. För att fånga upp vad som är viktigt för dem som ska leva och verka i området hölls en mängd workshops inom ramen av förstudien. Över 400 personer från företag, kommun, universitet och allmänhet var engagerade under ett år vilket resulterade i en visionär rapport som nu ska omsättas i verklighet.

– Förutsättningarna att omvandla visionerna till verklighet är goda. Linköping har ett väldigt resurs­effektivt energisystem, och i Nya Wahlbecks ska nya lösningar testas i skala 1:1. Genom att använda lösningar som går att utveckla blir området långsiktigt hållbart, långt efter att projektet är avslutat.

"Enklare att leva"


Mycket av utvecklingen av området handlar om att förtäta och det tror Eva Ankarberg är en viktig del i att göra det till en hållbar stadsdel.

– I en tätare stadsdel är det enklare att leva och ­verka hållbart med bibehållen eller ökande komfort. Det går också att utnyttja gemensamma resurser på smarta sätt; Det finns saker som företagen behöver, men bara ibland. Det kan vara ett auditorium eller tillgång till en verkstad. Vissa resurser företagen nyttjar dagtid kan säkert även nyttjas av de boende på kvällar och helger. Delade arenor skapar förutsättningar för möten och tillväxt.

– Nya Wahlbecks ska förvalta den tradition som finns i området. Wahlbecks Fabriker var tidiga med tankar om resursdelning. När företaget behövde bygga en branddamm, byggde de den som en pool, så att de anställda kunde bada där och företagets tvätteri kunde nyttjas av de anställda på kvällar och helger, säger Eva Ankarberg.

Garage ersätter gamla parkeringsytor


Första steget i byggprocessen blir att ta bort parkeringsytorna ovan mark och ersätta dem med parkeringsgarage. Bygget kommer sedan ske i etapper där verksamhetslokaler och bostäder byggs parallellt. I första etappen byggs också ett expohus där nya lösningar och produkter ska kunna visas för besökare.

I dag består området av 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. När Nya Wahlbecks står klart kommer den siffran att vara mellan 50 000 och 60 000 kvadratmeter.

Det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden ska bygga 500 nya lägenheter i området. Om allt går som det ska sätts spaden i marken nästa år. Därefter kommer det att byggas i etapper och allt ska stå klart 2022.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration