Vill utveckla hela områden

Klöverns motto är att var dag underlätta kundens vardag. Regionchef Mikael Forkner berättar här om vikten av att finnas nära kunderna, om lokaler som kanske aldrig blir uthyrda – och om tankarna på att bygga bostäder i industriområden.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-08-24 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Utvecklar. Mikael Forkner är regionchef för Klöverns region Öst, som bland annat omfattar Norrköping och Linköping.
Bild: Nicklas Tollesson


Lokalnytt träffar Mikael Forkner på Klöverns ­kontor i Norrköping Science Park, en del av den gamla linnefabriken Tuppen vid Motala Ström.

De gamla fabrikslokalerna har fått nytt liv i form av Linköpings universitet och ett stort antal företag. Men på kvällarna är området ganska livlöst. Precis som Mjärdevi i Linköping, där Klövern också är en stor fastig­hetsägare.

– Nuförtiden pratas det mycket om blandstad och jag vill gärna se mer av det, både här i industrilandskapet och i Mjärdevi. Om områdena lever också på kvällarna blir de mer attraktiva för alla, och för att de ska bli levande krävs mer service, restauranger och bostäder, säger Mikael Forkner.

Klövern arbetar enbart med kommersiella fastig­heter men äger en del byggrätter som kan bli bostäder.

Bostäder genom samarbete


– Med största sannolikhet kommer inte vi att utveckla bostäder, vi har inte den organisationen. Men vi sam­arbetar gärna med kommunen och andra fastighets­ägare för att få fram bostäder. Vi ser oss själva som samhällsbyggare, vi vill utveckla hela områden, inte bara våra egna fastigheter. I det här området skulle man kunna bebygga parkeringsplatsen vid korsningen Kungsgatan/S:t Persgatan. Eftersom Linköpings universitet finns här är området också perfekt för student­bostäder.

Just i Tuppenområdet håller Klövern på med sitt största projekt i Östergötland – i kvarteret Kopparhammaren görs cirka 6 000 kvadratmeter iordning för Linköpings universitet, genom både ny- och ombyggnation, precis vid Strömmen.

– Det är ett roligt projekt med höga miljöambitioner. Ombyggnaden certifieras på Guldnivå i systemet Miljö­byggnad. Bland annat bygger vi både solcellstak och sedumtak, säger Mikael Forkner.

Annars handlar Klöverns arbete mycket om att till­godose de mindre hyresgästernas lokalbehov.

– I snitt hyr Klöverns hyresgäster 200 kvadratmeter av oss, berättar Mikael Forkner.

Finns nära kunderna


Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Samtidigt betonar Mikael Forkner vikten av att hela tiden finnas nära kunderna. Att ha kontor både i Norrköping och Linköping är en självklarhet för Klövern.

– Ja, absolut. Vi finns på 17 marknader i Sverige, och har kontor i alla städerna. Vi har egen personal i alla led. Våra hyresgäster pratar direkt med oss, utan några mellanhänder – det är en stor konkurrensfördel för oss. Vårt motto är att var dag underlätta kundens vardag, och då måste man vara lättillgänglig och finnas nära till hands med kompetent och engagerad personal. Det är en framgångsfaktor.

Klövern har ett segmentsmässigt spritt bestånd i Öster­götland, mycket kontor, men även en hel del ­butiker, lager och industrilokaler – i stort sett lokaler för alla företag, och även offentliga aktörer.

Var har ni större lediga ytor i dag?

– Vi har en del ledigt i Mjärdevi i Linköping, sammanlagt 7 000–8 000 kvadratmeter kontor. Men vi har hyrt ut mycket de senaste åren, år 2010 var vakansgraden där 25 procent, nu är den nere i 10. Samtidigt bygger vi just nu två nya byggnader i Mjärdevi, bland annat till Nira Dynamics, ett snabbväxande företag som arbetar med lufttrycksmätning på fordon. Det är klart att det känns lite konstigt att bygga nytt när vi har mycket ledigt, men det vi har ledigt är renodlade kontorsytor, medan de behöver en hel del andra ytor, som labb och garage.

Förbättrar servicen


– Vi arbetar mycket med att göra Mjärdevi ännu mer attraktivt och det handlar mycket om att förbättra servicen, med restauranger och annat. Området behöver också bli mer levande utanför kontorstid. Detsamma gäller för ett område som Klövern äger längs Industrigatan som på sikt ska omvandlas från ett industriområde till en stadsmässig del av innerstaden, Norra Vasastaden.

– I Norrköping har vi ett par stora vakanser i Ingelsta. I Ericssons gamla fabrik om 32 000 kvadratmeter har vi 15 000 kvadratmeter ledigt. Det finns mycket ­lager- och industriyta vakant i området, så hyresnivåerna är relativt låga. Dessutom kostar det väldigt mycket att hyresgästanpassa de lokalerna så det är tveksamt om det går att hyra ut vissa delar av fastigheten. I slutändan kan det bli tal om att eventuellt riva delar av byggnaden och hitta på något annat.

Du har arbetat för Klövern i drygt tre år, vad är det bästa med att jobba här?

– Klövern är ett företag i framkant, det händer alltid mycket på Klövern. Man får ta ett stort eget ansvar och vi har korta beslutsvägar.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration