Här byggs broar till näringslivet

De första hyresgästerna har flyttat in i de nya kontorsbyggnaderna i Johanneberg Science Park, och visionen är att med hållbarhet i fokus skapa en mötesplats för Chalmers, näringsliv och samhälle.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-09-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

De två kontorsbyggnaderna om sammanlagt 7 400 kvadratmeter innehåller i huvudsak kontor, men här finns också restaurang, café och konferens. Sven-Erik Adolfsson, vd för Chalmersfastigheter, berättar att man helt enkelt vill skapa en miljö för innovativa ­möten mellan Chalmers studenter och forskare, ­näringsliv och samhälle.

– Det är det som är grundkonceptet, vi vill skapa förutsättningar för spontana, oplanerade möten mellan dem som finns i husen och våra kollegor i akademin, säger han.

Tanken med projektet är även att få in mer näringsliv på campus, då Chalmers vill bygga broar till närings­livet och samhället i stort.

– Om man ser från fastighetsbolagsperspektiv är Chalmersfastigheter lite annorlunda då vi har gemensamma affärsmål med Chalmers, det vill säga att vi ska gynna och främja forskning och hitta vägar och skapa förutsättningar för forskning och utbildning, säger Sven-Erik Adolfsson.

I samband med utvecklingen av de nya kontors­husen har Chalmersfastigheter högt ställda mål kring hållbarhet.

– För oss som fastighetsägare handlar det om att utveckla fastigheter som är hållbara på kort och lång sikt, säger Anna Eckerstig, projekt- och utvecklingschef.

Miljöbyggnad Guld


Artikelbild

I Johanne­berg Science Parks nya kontorshus skapas möjlig­heter för möten.
Bild: Mats Bengtsson


Byggnaderna kommer att bli de andra som miljöcertifieras med Miljöbyggnad Guld bland Chalmersfastigheters hus. Tidigare har även Kuggen på Lindholmen samma certifiering. De har även satt höga ­energimål och ska ha en specifik energiförbrukning på mindre än 30 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Under huset har de också en geoenergianläggning, som försörjer både den nya fastigheten och byggnaden bredvid. Dessutom har de arbetat noggrant med materialval.

– Vi ska se till att vi inte tillför material som har ­någon form av påverkan på inomhusmiljön. Det är svårt, och när det gäller vissa material finns det inga bra alternativ, säger Anna Eckerstig.

Hon hoppas dock att deras efter­frågan på miljövänliga material ska bidra till att fler sådana material kommer ut på marknaden.

En viktig kugge i de nya kontorshusen är restaurang- och konferensoperatören OOTO, som flyttade in i juni.

– De utgör oljan i maskineriet, de ska hjälpa till att få det hela att fungera. Hyresgästerna har restaurangen som sitt vardagsrum, säger Anna Eckerstig.

Hållbarhet


Generellt har de försökt arbeta med samutnyttjande i de nya byggnaderna. Det skapar en möjlighet att träffas och samverka, och är dessutom en hållbarhetsfråga.

Den första hyresgästen på plats var HSB Göteborg, som före semestern flyttade sitt huvudkontor till Johanne­berg.

– De vill jobba nära akademin, och det är väldigt ­roligt att ha dem här, säger Anna Eckerstig.

Även Chalmers har ett par verksamheter i de nya lokalerna, och redan på plats finns designbyrån Boid, arkitektbyrån Development Partner, Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park. Tyréns, White Arkitekter och Förvaltnings AB Framtiden kommer att flytta in framöver. När dessa är inflyttade i vår kommer kontorslokalerna att vara fullt uthyrda, dock finns det fortfarande lediga platser i det samverkansplan som Chalmers har skapat.

– Tanken är att ytan ska möjliggöra gemensamma projekt, där man kan jobba med aktuella samhälls­frågor, säger Anna Eckerstig.

Samverkansytan är en del av Chalmersfastigheters ­sociala hållbarhetsarbete. Även placeringen av de nya kontors­husen är strategisk ur den synvinkeln.

– Det här är ett område som har varit lite av bak­sidan, det ligger längst bort och är lite mörkt. Nu skapar vi en anläggning som faktiskt syns och hörs och det blir ett tillskott till denna delen av området, säger Anna Eckerstig.

Öka resandet med kollektivtrafiken


Enligt Charlotte Stening, affärs- och hållbarhetschef, har man i samband med uppförandet av de nya husen arbetat för att möjliggöra delar av projektet Grön Resplan, som handlar om att öka kollektivtrafikresandet till och från campus. Bland annat kommer den nya elbussen, linje 55, att stanna precis vid huset. Man ­jobbar dels med bilpooler, men startar även en ny el­cykelpool i dagarna, som blir den första i Göteborg. Det finns också stora cykelkällare i källarplan.

– Det är väldigt svårt att lyckas med cykelparkering inomhus för det är ganska platskrävande och dyrt, så är vi är glada att vi har lyckats prioritera det i huset, säger Charlotte Stening.

När det gäller inomhusmiljön har Chalmersfastigheter samarbetat med en institution på Chalmers som jobbar med just arbetsmiljöer och arbetssätt kopplat till design och utformning av arbetsplatser.

– Så den här miljön kommer att följas av ett forskarlag som ska ta reda på vad man behöver för att få en arbetsmiljö som fungerar väl. Det känns väldigt roligt att jobba med sådana frågor i våra projekt, säger Anna Eckerstig.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration