Stor arbetsbörda och störande kollegor leder till stress

Nästan hälften av de kontorsanställda i Sverige upplever sig vara stressade i sin nuvarande arbetssituation. De främsta stressmomenten är arbetsbördan, störande kollegor vid skrivbordet och opålitlig teknisk utrustning. Detta enligt Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

Skriven av Nicklas Tollesson 2015-01-26 | Arbetsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

STRESSANDE. Stor arbetsbörda och kollegors stökiga skrivbord är två av faktorerna som kan påverka stressnivån negativt.
Bild: Henrik Ekberg


I undersökningen har Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, ställt frågor om stressfaktorer till över 2 000 kontorsanställda runt om i Sverige.

Av Sveriges kontorsanställda är 46 procent ganska eller mycket stressade i sin nuvarande arbetssituation. Något fler kvinnor än män är stressade på jobbet, 48 procent jämfört med 44 procent bland män.

Den mest utmärkande stressfaktorn är, enligt under­sökningen, för stor arbetsbörda. Kontorsanställda i åldrarna 31–50 år är mer stressade än genomsnittet på grund av för stor arbetsbörda. På stresstoppens andra­plats hamnar kollegor som stör när man försöker arbeta vid sitt skrivbord. Därefter kommer opålitlig teknisk utrustning, den allmänna ljudnivån samt brist på platser där man kan jobba i lugn och ro. Kontorets utformning påverkar också stressnivån. Det får inte vara en tråkig eller oinspirerande inredning på kontoret, och det gäller särskilt om yngre medarbetare ska trivas. En fjärdedel av de kontorsanställda mellan 18 och 30 år upplever att en trist kontorsinredning på arbetsplatsen är stressande.
Artikelbild

Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.
Bild: Vasakronan


Den åldersgruppen blir också mer stressad än äldre av disk som står framme och kollegors stökiga skrivbord. En grupp som påverkas mindre av kontorsinredningen är chefer med personalansvar. Bara 14 procent av dem tycker att kontorsinredningens utseende påverkar stressnivån negativt.

– För att dämpa stressen behöver man jobba med både den fysiska miljön, ledarskapet och tekniken. Det handlar mycket om hur man utformar allt från enskilda arbetsplatser, samtalsrum och telefonhytter till hur man använder sig av akustik, belysning och färger. Men det handlar också om vilket förhållningssätt man har till varandra. Är det till exempel alltid okej att störa en kollega som sitter vid sitt skrivbord och jobbar eller bör man boka möte? Med rätt utformning och ganska enkla överenskommelser kan kontoret påverka arbetsinsatsen positivt och förbättra både arbetsglädje och hälsa, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Beroende på hur man sitter på sitt kontor är det olika saker som påverkar stressnivån. Kontorsanställda som sitter i öppet kontorslandskap blir mer stressade av den allmänna ljudnivån än vad de blir av arbetsbördan. De som sitter i eget rum upplever i högre grad än i övriga kontorsformer att de blir stressade av att det är svårt att få tag i kollegor på kontoret.

Vad av följande på din arbetsplats upplever du påverkar din stressnivå negativt?

- För stor arbetsbörda – 42 procent.
- Kollegor som stör när jag arbetar – 34.
- Opålitlig teknisk utrustning – 30.
- Den allmänna ljudnivån på kontoret – 28.
- Brist på platser att jobba i lugn och ro – 24.
- Brist på platser att ostört ta telefonsamtal – 21.
- Svårt att få tag på kollegor för hjälp – 21.
- Bristfällig internetuppkoppling – 19.
- Tråkig eller oinspirerande kontorsinredning – 19.
- Mobiltelefonsignaler – 16.
- Dålig mobiltäckning – 11.
- Disk som står framme – 10.
- Kollegors stökiga skrivbord – 6.
- Inget av ovanstående – 9.

Källa: Kontorsbarometern/ VasakronanDela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration