"Kista är viktigt för Stockholm och för landet"

För att utvecklas måste näringslivet, akademin och staden jobba tillsammans. Det gäller inte minst Kista, menar Stockholms innovationsdirektör Gunnar Björkman.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-03-14 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Henrik Ekberg


Gunnar Björkman, tidigare biträdande stadsdirektör i Stockholm, tillträdde i somras sin nya tjänst som innovationsdirektör på Stockholms stad. Sedan i september är han även rådgivare till Kista Science City AB.

– Kista är viktigt för Stockholm och för landet. Det är något som vi har byggt upp under en lång tid. Men nu har det gått 30 år och då behövs nya framtidsvisioner och detta behöver kopplas samman med de visioner vi har för Stockholm.
Artikelbild

Gunnar Björkman är innovationsdirektör i Stockholm och även rådgivare till Kista Science City.


Hur skulle du säga att näringslivet i Kista mår i dag?

– Jag är egentligen för ny för den frågan, men de signaler jag får är att näringslivet i Kista mår bra. Det händer så mycket inom ICT-sektorn, man går från att jobba med hårdvaror till att jobba med mjukvaruutveckling och där är forskningen viktig.

Vilka är de främsta utmaningarna för Kista?

– Ett problem är att det saknas utbildade människor inom ICT-sektorn. De närmast fem åren kommer det att behövas runt 60 000 personer inom detta område för att landet ska fortsätta hålla sin tätposition i världen. 30 000 av dessa kommer att behövas i Stockholm och en tredjedel, 10 000, i Kista. Att klara kompetensförsörjningen, som är en nyckelfråga, är något som ligger högt upp på agendan.

Hur ska man gå tillväga för att locka fler till branschen?

– Bostadsfrågan är självklart väldigt avgörande, både student- och forskarbostäder samt kanske någon form av personalbostäder behövs, och det är också något som planeras i Kista. Det finns även behov av vanliga bostäder. Den sociala integrationen är också betydelsefull; det gäller att få hela Kista med Husby, Akalla och norra Järvafältet att hänga ihop som en enhet. Det finns en enorm arbetskraft här som bör användas. En annan sak är att se till att det stadsplanemässigt är snyggt och fräscht i Kista, där finns en del att göra. Jag tror också mycket på utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarbystaden, den kommer att betyda mycket för integrationen på Järvafältet.
Artikelbild


Bild: Henrik Ekberg


Femte generationens mobilnät


Under året kommer Urban ICT Arena att starta på allvar. Urban ICT Arena är en samverkansarena där en rad aktörer ingår, däribland Stockholms stad, Ericsson, IBM, KTH, SU och Swedish ICT. I projektet kommer man att visa upp den femte generationens mobilnät, 5G, och hur man kan använda denna och andra tekniker inom områden som till exempel bostadsbyggande, vård, omsorg och kultur.

– Det här är något som många företag i Kista med spänning ser fram emot. Det här kan verkligen bli något att visa upp för omvärlden i framtiden.

Tror på Kista


Att SU och KTH finns kvar i Kista och satsar på forskningen och sina utbildningar är avgörande för företagen i området, tror Gunnar Björkman. KTH har runt 800 studenter i Kista och SU omkring 6 000 studenter.

– Jag sitter mycket hos KTH i rollen som innovationsdirektör och de signaler jag får är att de tror på Kista. Vi måste tänka långsiktigt, inte fem år framåt utan 20, 30 år. Men vi kan inte jobba som stuprör. Ska vi kunna konkurrera så måste näringslivet, staden och akademin samverka. Forskningen kan tala om för oss vad som är möjligt, näringslivet kan tjäna pengar på det långsiktigt och staden kan skapa en bättre stad för invånarna.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration