Så ska Kållered utvecklas

Samtidigt som Kållereds handelsområde växer vänder Mölndals stad blicken mot Kållered centrum, där man vill stärka handeln och bygga fler bostäder. Målet är att köpstaden och centrumet ska komplettera varandra. – Vi tycker det är bra att köpstaden utvecklas, och nu vill vi skapa ett stärkt närcentrum som kan dra nytta av att ha ett handelsområde så nära, säger Anna Sundin, planarkitekt på Mölndals stad.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-03-31 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Kontrast. Kållered centrum ligger tio minuter från Göteborgs central, men har också nära till naturområden.
Bild: Mölndals stad


För många är Kållered synonymt med Ikeas handelsområde. Nu vill Mölndals stad ge Kållered centrum en stärkt egen identitet.
Artikelbild

Anna Sundin, planarkitekt på Mölndals stad.


– Kållered centrum har under några år haft ganska stor konkurrens från Kållered köpstad. Tanken är nu att stärka centrumet genom att exempelvis bygga fler bostäder och skapa trevliga utemiljöer, säger Anna Sundin.

I dagsläget finns det en del verksamheter i Kållered centrum, som till exempel en livsmedelsbutik, ett bibliotek, en vårdcentral, en skola och lite småhandel. Det kommer inte att bli någon utökad handelsyta, utan syftet är i stället att lyfta den som finns kvar och skapa ett större närboendeunderlag än vad som finns i dag.

– Fastighetsägarna har undersökt hur verksamheterna bäst kan överleva, och vill skapa ett lokalt kommundelscentra som har bra service, säger Anna Sundin.

Liv i området dygnet runt


I anslutning till Kållered centrum ligger bostadsområdet Våmmedal, som också ska rustas upp och utvecklas med fler bostäder.

– De offentliga miljöerna i Våmmedal och Kållered centrum är slitna och skulle behöva förtätas. Vi vill försöka blanda handel med bostäder så att det inte blir helt tomt efter butikernas stängning utan liv i området dygnet runt, säger Anna Sundin.

Kållered centrum ligger tio minuter från Göteborgs central, och har samtidigt nära till naturområden.

– Kållered passar dem som söker kontrasten mellan att att ha nära till storstaden med dess utbud och arbetstillfällen, och samtidigt ha gångavstånd till skola och strövområden. Den kvaliteten och kontrasten tror vi och fastighetsägarna på, säger Anna Sundin.

Ännu vet man inget exakt antal nya bostäder, men det kommer att röra sig om mellan 500 och 1 000. Tanken är att skapa bostäder av varierande storlekar och upplåtelseformer.

I två etapper


Utvecklingen kommer att ske i två olika etapper, den första etappen gäller bara bostäder och ska ut på samråd under våren och den andra som rör handel och bostäder ska ut under hösten. Om ingen överklagan sker hoppas man kunna börja bygga under 2018 – eller till och med tidigare.
Artikelbild

Området. Kållereds handelsområde ska utvecklas och knytas ihop med resten av kommunen.
Bild: Ikea Sverige


Trevliga stråk


Skandia Fastigheter är en av fastighetsägarna som verkar i området. De äger och förvaltar i dagsläget nästan 500 lägenheter i Våmmedal, och även merparten av centrumbebyggelsen.
Artikelbild

Per Sundequist, Skandia Fastigheter.


– Vi vill utveckla och förbättra området för våra befintliga hyresgäster, men också skapa fler attraktiva bostäder för nya boende, säger Per Sundequist, marknadsområdeschef för bostäder på Skandia Fastigheter.

Han menar att ett ökat antal boende ger bättre underlag för närservicen, vilket man tycker är en viktig parameter då man vill utveckla Kållered centrum till ett mer trivsamt närcentrum. Förutom att bygga på ­exempelvis parkeringsplatser bygger man även på ­delar av befintliga hus.

– Med trevliga, tydliga stråk kan bostadsområdet kopplas ihop exempelvis med pendeltågsstationen och centrumet, säger Per Sundequist.

Anna Sundin tror att Kållered centrum och köpstaden kan komplettera varandra på ett bra sätt.
Artikelbild

Anna Pilkrona Godden, Ikea Sverige.


– Det rör sig om olika typer om handel, det här blir ett närcentrum medan de som bor här även kan dra nytta av att ha ett handelsområde så nära, säger hon.

Hon tror även att det är viktigt att arbeta på hur man tar sig från östra till västra Kållered.

Just nu pågår detaljplanearbete för utveckling av handelsområdet, där man bland annat ska bygga ett nytt Ikea-varuhus. Utvecklingen är ett samarbete mellan Ikea Fastigheter, Ikea Centres och Mölndals stad.

– Det är viktigt för oss att kunna möta upp mot behovet av en smidig och angenäm shoppingupplevelse på handelsområdet, säger Anna Pilkrona Godden, pressansvarig på Ikea Sverige.
Artikelbild

Shoppingdestination. Tanken är att Ikea-varuhuset ska integreras med ett shoppingcenter.
Bild: Ikea Sverige


Modern shoppingdestination


I dagsläget finns ingen spikad tidsplan och man har ännu inte påbörjat uthyrningsprocessen för nya hyresgäster.

– Vi upplever dock att det finns ett stort intresse för en framtida etablering i Kållered, säger Anna Pilkrona Godden.

Deras förhoppning är att handelsområdet ska bli en modern shoppingdestination, och man vill integrera Ikea-varuhuset med ett shoppingcenter.

Även från Ikeas sida hoppas man kunna skapa en god relation med Kållered centrum.

– Vi hoppas att vår planerade satsning ska komma hela Kållered till gagn. Vi tittar på olika lösningar för att knyta ihop handelsområdet med övriga delar av kommunen.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration