Mölndal vill växa inifrån

Tusentals bostäder byggs just nu i Mölndal och det finns god potential för att få fram mark för näringslivsetableringar. Stadsbyggnadschef Björn Marklund berättar om utvecklingen i staden, som ska vara en plats både för boende och för arbete.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-03-15 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Enligt en rapport som Mölndals stad har gjort tillsammans med analysföretaget Kairos Future är Mölndal en speciell kommun då den trots att den ligger nära storstaden både är stark på bostadssidan och som etableringsort för stora företag.

– Det var en känsla som vi hade, men det var kul att få det bekräftat. Vi har två starka ben att stå på, och vi ska naturligtvis utveckla båda två, säger Björn Marklund.

Fokus på bostäder


Just nu ligger ett särskilt fokus på bostäder, dels på grund av den allmänna bostadsbristen och dels på grund av flyktingkrisen.
Artikelbild

Stadsbyggnadschef Björn Marklund berättar om ett Mölndal som vill växa.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Innan har vi legat på 250–300 nya lägenheter per år, nu ska vi upp till åtminstone 500, säger Björn Marklund.

Mölndal vill växa i flera områden, dels i stadskärnan men även i Kållered och Lindome där man vill förstärka centrumbebyggelsen med både lägenheter och till viss del handel. I kommunen är totalt cirka 7 000 ­bostäder antingen påbörjade, nyligen färdigställda eller i startblocken.

– Vi försöker växa inifrån och ut på de här tre platserna, vi tycker att det är viktigt att bygga centralt för att exempelvis kunna ha god tillgång till kollektivtrafik, säger Björn Marklund.

Bygger nytt


I innerstaden river man just nu flera kvarter för att bygga nytt, och planerar även utvecklingen framöver.

– Det har varit ett väldigt stort fokus på innerstaden under många år, utan att det hänt så mycket. Men nu händer det äntligen, och det händer ganska fort. Det ska bli både handel, kontor och bostäder i den blandstadsidé som vi har, säger Björn Marklund.

Han berättar att det även planeras för fullt i Forsåkerområdet, med 3 000 lägenheter och 100 000 kvadratmeter verksamhetslokaler.

– Det planprogrammet är på väg upp till kommunfullmäktige, så det är inte långt kvar till byggstart nu, säger han.

Andra områden som förtätas med bostäder är Kvarnbyterrassen, Kvarnbyvallen och Åby stallbacke.

– Generellt sett har vi väldigt centrala förtätningsprojekt, vi klämmer in byggnader i befintliga områden, bygger på höjden och liknande. Vi vill förtäta staden helt enkelt, också exempelvis i Pedagogen Park där vi planerar cirka 800 bostäder, säger Björn Marklund.

Mölndal är även en stark ort när det gäller etableringar av företag. Att företag vill etablera sig i Mölndal tror Björn Marklund beror mycket på läget, med goda kommunikationer och nära till Göteborg. Här finns också redan många företag – något som kan locka fler. När det gäller kontorsetableringar finns få vakanser i Göteborg. Det gör det även i Mölndal, men här finns till skillnad från i Göteborg tillgång på mark för att bygga större etableringar i bra kommunikationslägen, som i fallet med det nya SCA-huset där det kommer att arbeta 1 000 personer ovanpå en spårvagnsslinga.

– Min uppfattning är att Mölndal blir mer och mer populärt för kontorsetableringar, säger Björn Marklund.

En del av storstaden


När det gäller näringslivsfastigheter menar han att det är viktigt att arbeta med området kring Söderleden och Åbro.

– Där är vi på gång och arbetar tillsammans med Trafikverket och Göteborgs stad om hur vi ska utveckla Fässbergsdalen och Söderleden på ett hållbart sätt. Söder­leden är väldigt hårt nyttjad, så ska vi utveckla området krävs exempelvis parallellvägar. Infrastrukturen behöver helt enkelt byggas ut, säger han.

Framtiden då? Enligt Björn Marklund blir Mölndal allt mer en del av storstaden, och ska vara en plats både för boende och för arbete. Han betonar att det ska finnas olika typer av boende, om man vill ska man kunna bo väldigt tätt och storstadsnära, men även ha Kållered och Lindome som alternativ där det finns möjlig­het för en annan typ av boende.

– Vi vill ge alla chansen att bygga ett hållbart och bra liv i Mölndal, säger Björn Marklund.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration