Skandia Fastigheter utvecklar på Backaplan

Skandia Fastigheter köper två handelsfastigheter på Backaplan. Målet är att göra om externhandelsområdet till en blandstad med bostäder, handel och service. – Det ska bli ett stadsdelscentrum med regionala ambitioner, säger Per Olstedt, affärsutvecklare på Skandia Fastigheter.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-04-05 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Handel. Extern­handels­området Backaplan ska göras om till en blandstad.
Bild: Skandia Fastigheter


Säljare av de två fastigheterna är KF Fastigheter. Tanken är att Skandia Fastigheter ska ta vid där KF lämnar och fortsätta driva arbetet framåt. Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter, förklarar att försäljningen skett då det krävs ett större bolag för denna typ av projekt.
Artikelbild

Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.


– När man utvecklar centrum på det här sättet är det viktigt att man jobbar med rätt förutsättningar i detaljplanen, och då känns det rätt att de som ska genomföra projektet också är de som utarbetar detaljplanen, säger hon.

– Vi har vana av denna typ av projekt och har gjort liknande både i Stockholm, Malmö och tidigare i Göteborg, kommenterar Per Olstedt.

Den mindre av fastigheterna, med beteckningen Backa 170:1, har en markarea om drygt 18 000 kvadratmeter. Här finns det byggnader med en ungefärlig uthyrningsbar yta om 3 000 kvadratmeter, och man huserar i dagsläget olika typer av småindustri, bland annat en bilverkstad. Just nu drivs detaljplanearbetet för fastigheten. Klar hyresgäst är Coop, som ska verka tillsammans med en kombination av andra lokalslag. En viktig del i affären med KF fastigheter var just att Coop skulle få finnas kvar i området.

Goda shoppingmöjligheter


Den större fastigheten, Backa 172:1, är mer känd som Backa 2. I dag finns här ett 40-tal olika hyresgäster, bland annat Coop, och en stor parkering. Fastigheten har en markarea om drygt 70 000 kvadratmeter och cirka 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

– Målet är att den större fastigheten ska bli en central plats på Backaplan, en mötesplats där det finns goda möjligheter till shopping, säger Per Olstedt.
Artikelbild

Per Olstedt, affärsutvecklare på Skandia Fastigheter.


Tanken är en omvandling av området för att skapa en blandstad med bostäder, handel och service. Eftersom det ska utvecklas drygt 1 500 bostäder, mestadels bostadsrätter, ska det även finnas andra lokalslag som olika typer av samhällsfunktioner. Man vill bygga tätt, och skapa en blandad bebyggelse med varierande höjder och storlekar. Idéen är en kombination av större aktörer och mindre lokala aktörer.

– Handeln är redan stark på Backaplan, men vi tror att handeln kan utvecklas ytterligare från externhandel till en mer stadslik handel. Det ska bli ett stadsdelscentrum med regionala ambitioner, upptagningsområdet ska vara Hisingen, men vi ska även blicka utåt, säger Per Olstedt.

Skandia Fastigheters utveckling av de två fastigheterna är bara en del i den stora utveckling av Backaplan som är på gång. Per Olstedt beskriver Backa­plan som ett unikt läge, och fastigheterna som oslipade diamanter. Målet är att göra plats för något helt nytt.

– Det här är ett av Göteborgs mest expansiva områden, det har utvecklats mycket det senaste med bostäder i Kvillebäcken, och spännande projekt på Lindholmen. Det händer mycket i området helt enkelt, säger han.

Spektakulär satsning


En annan aspekt är den framtida utvecklingen av knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen, som är en av de mest trafikerade knutpunkterna i staden.

– Det finns mycket goda möjligheter att skapa en ännu starkare nod för kollektivtrafik här där de olika stadsdelarna binds ihop med varandra, säger Per ­Olstedt.

Utvecklingen av Backaplan är i sin tur en del av Vision Älvstaden, där tanken är att centrum ska växa över älven.

– Vi tycker att Vision Älvstaden är en spektakulär satsning i Göteborg, och tror att det skapar bra förutsättningar för Backaplan att växa, säger Per Olstedt.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration