Det klimatsmarta industriområdet

Klimatsmarta industriområden är inte vanliga. Inte heller industrilokaler där man delar gemensamhetsytor med andra hyresgäster. Vaksala-Eke sticker ut på flera sätt.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-05-03 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

El. På en av gavlarna har solceller placerats. "Vi har även en vision att inom några år kunna ha ett eget vindkraftverk på fastigheten", säger Helene Lindley – som självklart kör en elbil.
Bild: Nicklas Tollesson


Ihus – AB Uppsala kommuns Industrihus – köpte den gamla tegelbrukstomten Vaksala-Eke några kilo­meter öster om Uppsala år 2008, i en bytesaffär med Aspholmen.

I motsats till de flesta industriområden har man här ett utvecklat miljötänkande. I samarbete med stiftelsen Stuns – som verkar för samverkan mellan universitetet, näringslivet och offentliga aktörer – har ett koncept med solceller utvecklats.

Rakt mot solen


Vid infarten till området står en 72 kvadratmeter stor så kallad solföljare.

– Den är alltid riktad mot solen, och följer med ­solens bana under dagen. Den kan också vinklas i höjdled så att även när solen står som högst är den vinklad rakt mot solen, allt för att solenergin ska tas tillvara så effektivt som möjligt, berättar Ihus marknadschef ­Helene Lindley, när vi åker runt – givetvis i en elbil – och tittar på området.

Också på en gavel på en av byggnaderna har man monterat solceller.

– Nästa steg är en energilagringsenhet som ska vara på plats i höst Med hjälp av den ska vi kunna lagra solenergi när vi har ett överskott. Vi har även en vision att inom några år kunna ha ett eget vindkraftverk på fastig­heten, säger Helene Lindley.
Artikelbild

Solföljare. Den 72 kvadratmeter stora solföljaren är alltid riktad mot solen. Vaksala-Eke är något så ovanligt som ett miljövänligt industriområde.
Bild: Nicklas Tollesson


Leasar bikupor


Ytterligare en del i det hållbara tänket är de två bikuporna som nyligen ställts på plats i området – designade i rött och svart, precis som nybyggnationen.

– Vi leasar kuporna av en aktör i Skokloster, de sköter om dem och vi får honungen. Bin och andra pollinerare betyder väldigt mycket för den biologiska mångfalden. Vi planerar att skaffa bikupor också till vår fastighet med kontorskonceptet plan 4 inne i Uppsala, berättar Helene Lindley.

Vaksala-Eke består i dagsläget av sex byggnader. Ursprungsbyggnaden uppfördes på 1950-talet och är den enda som finns kvar av det gamla tegelbruket.

År 2009 uppförde Ihus den första etappen av nybyggnationen, tre hus på sammanlagt cirka 5 500 kvadratmeter, som nu hyrs av företag för lättare produktions-, lager- och en del kontorsytor.

– Det har varit stor efterfrågan, det finns helt klart ett behov av moderna industrilokaler i Uppsala, säger Helene Lindley.

– I dagsläget har vi cirka 1 000 kvadratmeter ledigt här, en hyresgäst lämnade sina lokaler i våras.
Artikelbild

Bisyssla. Ihus har nyligen placerat två bikupor på området, en del i det omfattande miljötänket.
Bild: Nicklas Tollesson


Delar gemensamma utrymmen


På andra sidan av den gamla tegelbruksbyggnaden står ytterligare två nya byggnader. De stod inflyttningsklara i höstas, och här testar Ihus en lösning som man har lånat från kontorsvärlden – gemensamma ytor för omklädningsrum, lunchrum och mötesrum.

– Jag har inte hört talas om någon som har gjort så här med industrilokaler förut. Vi kallar konceptet för Fyrklövern. Fyra lokaler om drygt 100 kvadratmeter delar på de gemensamma utrymmena som ligger i mitten. I stället för att alla fyra företagen ska hyra lunchrum och så vidare delar de utrymmet med tre andra hyresgäster, vilket innebär en stor besparing.

I de två husen har Ihus färdigställt fyra Fyrklövern-koncept, alltså sammanlagt 16 lokaler.

– De här lokalerna har vi byggt färdigt, de anpassas alltså inte efter varje hyresgäst, det är ett visst antal kvadratmeter kontor och en yta som kan användas för lager eller produktion.

Ungefär en fjärdedel av ytorna i de två nya byggnaderna är i nuläget uthyrda. Samtidigt arbetar Ihus med ytterligare byggnader som ska komplettera området.

– Vi ligger i förhandlingar med en intressent som är intresserad av stora ytor i ett tredje hus på samma sida som de senaste byggnaderna. Vi bygger inget på spekulation men allt är klart för att börja bygga så snart vi har tecknat kontrakt.

Framtida visioner


I framtiden finns ytterligare två byggnader i pipelinen.

– Vi vet i dagsläget inte exakt var och till vilka ändamål de kommer att byggas, det beror på marknaden. Men vi har en vision om att bygga en gemensamhets­lokal, med konferens- och relaxytor, kanske en lunchrestaurang eller ett kafé. Det kan bli så att vi bygger ett hus framför husen i etapp 1, där får vi inte bygga lika högt, max fyra meter, på grund av att det ska vara en fri siktlinje mot Uppsala slott och Domkyrkan vid varje infart mot staden.

Tomten är hela 190 000 kvadratmeter stor, men det finns en hel del fornlämningar på tomten, som stoppar fortsatt exploatering.

Fullt utbyggt räknar Helene Lindley med att företagsområdet kan komma att omfatta mellan 20 000 och 22 000 kvadratmeter lokaler.

– Om cirka fem år skulle jag tro att det är färdigutvecklat, säger hon.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration