Kungsbacka kommun har en hög ambition

Vad efterfrågas mest på lokalmarknaden i Kungsbacka? Fredrik Söderberg, vd, Sööfast och Monica Söderbäck, marknads- och uthyrningschef, Harry Sjögren svarar.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-09-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Fredrik Söderberg, vd, Söfast.
Bild: Söfast


Vad efterfrågas mest på lokalmarknaden i Kungsbacka?


– Vår uppfattning är att företagare i första hand efterfrågar mindre och mellanstora lokaler med relativt sett hög standard. Med rätt satsningar från exploatörer och kommun går det givetvis, liksom i andra kranskommuner runtom Göteborg, också att attrahera större företag. Jag jämför då med hur man i bland annat Mölndal, Mölnlycke och Partille lyckats att kontinuerligt under många år skapa mark för nyetableringar för större företag.


Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?


– Vi äger och förvaltar cirka 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Kungsbacka. Vi har för närvarande inget vakant i Kungsbacka, men tar gärna emot intresse­anmälningar för vårt kommande projekt Särö Entré.

Vilka är de mest intressanta områdena i Kungsbacka just nu?


– Alla välbefolkade bostadsområden i kommunen där det finns underlag för att utveckla kommersiella lokaler i närhet till där människor bor och lever. Sedan är givetvis även kvarteret Valand mycket intressant eftersom det kommer att förändra utbud och efterfrågan på kommersiella kontorsytor och butiksytor i de centrala delarna av Kungsbacka radikalt. All oexploaterad mark längs med E6:an är också intressant, förutsatt att den planläggs för byggnation.

Vad har ni för byggplaner i området i dagsläget?


– Vi är med och utvecklar det nya Särö Centrum som kommer att bli en utökad attraktiv bostadsmiljö, en vidareutvecklad närservice för boende och företagare i området samt som förbättrad knutpunkt för resenärer av alla slag.

Vad anser du är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?


– Att kommunen planlägger mer mark för kommersiell byggnation och marknadsför staden som en attraktiv arbetsplats. På detta sätt tror jag att Kungsbacka definitivt kan vara med i urvalsprocessen vid etableringar för medelstora och stora företag. Detta skapar i sin tur fler arbetstillfällen lokalt i kommunen. Det är också viktigt att det hela tiden utvecklas en bra och förbättrad infrastruktur för alla typer av resenärer, gående i centrala delar, cyklister, kollektivresenärer, pendlare, bilburna och så vidare, så att tillgängligheten till staden är enkel och effektiv.

Artikelbild

Monica Söderbäck, ­marknads- och uthyrningschef, Harry Sjögren.
Bild: Harry Sjögren


Vad efterfrågas mest på lokalmarknaden i Kungsbacka?


– Flest förfrågningar får vi från mindre företag som söker kombinationslokaler eller kontor.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?


– I Kungsbacka äger och förvaltar Harry Sjögren AB cirka 64 000 kvadratmeter kontor, lager, industri och butik. Vi har alltid haft en stabil efterfrågan och trogna hyresgäster, vakansgraden är cirka fem procent.

Vilka är de mest intressanta områdena i Kungsbacka just nu?


– För närvarande är intresset störst i de norra delarna, det vill säga från Varlainfarten, Varla, bort mot och hela Borgåsområdet samt Hede.

Vad har ni för byggplaner i området i dagsläget?


– Vi har under året färdigställt en tillbyggnad om cirka 5 000 kvadratmeter lager till vår hyresgäst Mediq Sverige AB som har sin anläggning precis när man kör av Varlainfarten. Vi tittar på hur vi kan utveckla den mark vi äger ytterligare men i dagsläget har vi inga reella planer på nybyggnation.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?


– Kungsbacka kommun har en hög ambition, inbjuder till dialog och bryr sig om vad näringslivet i kommunen behöver för en fortsatt positiv utveckling. Kungsbacka växer snabbt och angeläget är att arbeta med infrastrukturfrågor. I vissa områden råder nu trafikinfarkt under de timmar på dygnet då flest åker till och från arbetet samt uträttar ärenden. En utökning av kollektivtrafiken innebärande fler sträckningar, fler hållplatser och tätare turer till arbetstäta områden. Detta blir alltmer viktigt för att företag lättare ska kunna locka rätt kompetenser i en tid där resandet med ­kollektivtrafik uppmuntras. Möjlighet till ytter­ligare nybyggnationer av verksamhetslokaler är också viktigt.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration