Snart byggstart för kvarteret Valand

Kungsbackas största fastighetsägare, Aranäs, fortsätter att utveckla staden och nästa år sätter man spaden i marken för bank- och finanskvarteret Valand. Det första som ska byggas är ett femvånings kontorshus om 4 400 kvadratmeter. – Hela tanken med projektet är att skapa en stadskaraktär hela vägen till Kungsmässan, säger Jonas Håkansson, vd på Aranäs.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-09-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det första huset som ska byggas blir fem våningar högt och 4 400 kvadratmeter stort.
Bild: Kanozi Arkitekter


Kungsbackas största fastighets­ägare, Aranäs, fortsätter att utveckla staden och nästa år sätter man spaden i marken för bank- och finans­kvarteret Valand. Det första som ska byggas är ett femvånings kontorshus om 4 400 kvadratmeter.

– Hela tanken med projektet är att skapa en stads­karaktär hela vägen till Kungsmässan, säger Jonas Håkans­son, vd på Aranäs. text: Maria Olsson Äärlaht


Området som Aranäs utvecklar kallas även Väster om ån och ligger mellan Kungsmässan och Kungsbacka innerstad.

– Vi vill få en naturlig koppling med innerstaden och skapa nya stråk med både handel, kontor och bostäder, säger Jonas Håkansson.

För att söka inspiration till projektet har man besökt olika städer i Europa – och enligt Jonas Håkansson ­funnit både bra och dåliga exempel.

– Ett dåligt exempel tycker jag är när det blir för stora avstånd mellan huskroppar, när man låter biltrafiken flöda och gående hänvisas till trottoarer. Vi har försökt undvika det, och i stället ha ett mindre avstånd mellan husen vilket gör att allt sker på de gåendes villkor, även om bilar får finnas där med. Det ska vara trivsamt att gå i området, säger han.

Finanskvarter


Kvarteret Valand kommer att bli ett bank- och finans­kvarter. Samtidigt ska där finnas många restauranger och caféer för att locka människor till området. Sammantaget blir det ungefär 300 bostäder, 10 000 kvadratmeter kontor och 2 000 kvadratmeter handel i området, och målet är att allt ska stå klart till 2022.

– Vi vill se till att det finns människor här under dygnets alla timmar, vi ska inte bara komma hit och jobba utan också bo här, säger ­Jonas Håkansson.

Nästa år kommer Aranäs att börja gräva för den första delen av projektet. Totalt ska sju nya byggnader resas i området, dessutom ska det gamla Teliahuset renoveras.

Flera intressenter


Den första etappen är just nu på planeringsstadiet, och innebär ett femvåningshus med bank, restaurang och övrig finans. I dagsläget finns flera intressenter.

– Vi förhandlar med Handelsbanken, och för också diskussioner med O’Learys om restaurang och bowling, säger Jonas Håkansson.

Han berättar att det kommer dröja innan själva ­huset kommer upp, då grundarbetet kan ta upp mot tio månader. Detta beror på att grundvattnet går högt upp i området, vilket gör att man måste bygga på ett speciellt sätt.
Artikelbild

Aranäs vd Jonas Håkansson.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– För de flesta är det ett jättetråkigt arbete att se, men vi som bygger tycker ändå att det är roligt eftersom det är förutsättningar för det som vi vill skapa, säger Jonas Håkansson.

Byggnaden blir totalt 4 400 kvadratmeter stor, och det kommer även att finnas 400 parkeringsplatser. I bottenvåningen ska det bli en blandning av kontors- och restaurangverksamhet, sedan ­följer tre fulla kontorsplan och slutligen en femte, lite lyxigare, våning om 200 kvadrat­meter.

När Aranäs har börjat med den första etappen kommer det att dröja ungefär sex månader innan de börjar med etapp två. Denna etapp utgörs av en byggnad med en blandning av kontor och bostäder, samtidigt som det gamla Teliahuset ska byggas om.

– Sedan vet vi inte hur de resterande husen ska bli, utan vi tar ett steg i taget, säger Jonas Håkansson.

I slutändan menar han att projektet kommer att ­skapa en stad, att denna karaktär i dagsläget inte riktigt finns eftersom Kungsbackas stadskärna är för liten.

– Vi saknar bostäder och verksamheter i stadskärnan, och det ska vi bidra med, säger han.

Då Aranäs är Kungsbackas största fastighetsägare tycker Jonas Håkansson att de har ett stort ansvar för staden.

– Vi måste utveckla Kungsbacka i takt med tiden. Vi behöver ge förutsättningar för näringslivet i staden och vara lyhörda för vilka verksamheter som saknas här, säger han.

Skapa en koppling


Bland annat talar han om att skapa ett teknikkluster på Kungsgärdet, där företag med teknisk inriktning får sitta tillsammans.

– I dagsläget är dessa före­tag väldigt utspridda, men det skulle vara intressant att se vad det skapar för ­effekter om de får arbeta på samma plats. Man skulle även exempelvis kunna ha KY-utbildningar där, för att skapa en koppling mellan utbildning och arbete, säger han.

Företagandet är generellt stort i Kungsbacka, men en stor del av de arbetsföra invånarna i kommunen pendlar ut.

– Vi har en stor utmaning i hur vi ska få arbetstill­fällena hit. Jag tror att kvarteret Valand kommer att skapa goda förutsättningar för företagsbiten, säger han.

För- och nackdelar


Att vara den största fastighetsägaren i staden tycker Jonas Håkansson har både för- och nackdelar. Det ­positiva är att de har ett stort inflytande, att de har varit långsiktiga i kommunen och därmed har ett välrenommerat varumärke. Den negativa delen handlar, enligt Jonas Håkansson, om att alltid vara den som behöver gå i bräschen, eftersom det inte finns någon balans mellan aktörerna i staden.

– Det är lite som att cykla, ibland hade det varit skönt att bara ligga på rulle och hänga med, säger han.

Han tycker dock att fördelarna klart väger över nackdelarna.

– Vi vill finnas i Kungsbacka, vi har bara verksamhet här och det är ett strategiskt beslut. Det är vår hemstad. Ur näringslivssynpunkt finns här egentligen alla förutsättningar för ett rikt näringsliv, säger han.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration