Skanska utvecklar stationsområdet

Den gamla rangerbangården öster om Resecentrum är mitt i en fullständig förvandling till ett toppmodernt område med spektakulära och attraktiva bostäder och lokaler. En stor del av förvandlingen är signerad Skanska.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-04-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det spektakulära kontorshuset Juvelen ska tillhöra världens mest miljövänliga byggnader. Fredrik Hjortzén hoppas kunna skriva de första skarpa kontrakten före årsskiftet.
Bild: Utopia


Även om tre av projekten längs Stationsgatan inte ägs av Skanska bär de ändå tydliga Skanska-avtryck: Skanska byggde Radisson-hotellet i samarbete med Uppsala Akademiförvaltning. Kontorshuset bredvid byggde Skanska i egen regi och sålde sedan till SPP och när det gäller Uppsalahems bostadshus med solcellsfasaden hade Skanska bygguppdraget.

I dagsläget arbetar Skanska med två spektakulära projekt längs gatan – dels bostadsprojektet Uppsala Entré, med 117 lägenheter och 3 500 kvadratmeter kommersiella lokaler i bottenplan och dels kontorshuset Juvelen som ska omfatta 8 900 kvadratmeter, mestadels kontor.

Arbetat med duktiga arkitekter


Båda projekten har Skanska vunnit efter arkitekttävlingar.

– En stor del av förklaringen ligger i att vi har varit bra på att verkligen ge kommunen vad de har frågat efter i tävlingarna. Vi har verkligen läst förutsättningarna och anpassat våra förslag efter dem, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare inom Kommersiell utveckling på Skanska Sverige.

– Sedan har vi arbetat med duktiga arkitekter utifrån som, även om de har arbetat här tidigare, har kommit med idéer som varit nya för Uppsala. När det gällde Uppsala Entré passade vi i ett tidigt skede på att knyta till oss Henning Larsen Architects och Johnny Svendborg, som ritade UKK och det blev ett lyckat samarbete. Han har verkligen tagit ut svängarna här.

Byggnationen av Uppsala Entré är i full gång. Några av de sju huskropparna kragar ut i gatan, de kommer alla att ha olika färger under den perforerade plåten och de är placerade på olika avstånd från gatan, vilket sammantaget kommer att ge ett väldigt levande och närmast svindlande intryck.

Bra tryck i marknaden


I nuläget är 90 av de 117 bostadsrätterna sålda, vilket indikerar att det finns ett bra tryck i marknaden. I bottenplanet finns det fem lokaler, sammanlagt 3 500 kvadratmeter. Skanska har tecknat kontrakt med landstinget, som kommer att öppna en 1 000 kvadratmeter stor vårdcentral.

– I övrigt kan det vara butiker, olika former av destinationshandel, men det kan också vara verksamheter med någon form av publik inriktning, som mäklarfirmor eller arkitektkontor som vill synas. Det är också ett väldigt bra läge för ett gym, säger Fredrik Hjortzén.

Första inflyttning i Uppsala Entré är planerad nu i december.

När det gäller Juvelen har Skanska nyligen lämnat in bygglovet och Fredrik Hjortzén hoppas kunna byggstarta projektet under andra kvartalet nästa år och att det ska vara inflyttningsklart två år senare.

– Innan vi börjar bygga ska kommunen sanera marken. Dessutom ska kommunen bygga ett underjordiskt garage mellan Juvelen och järnvägen och de båda byggnationerna ska löpa parallellt. Vi styr alltså inte helt och hållet själva över tidsplanen.

Hur har projektet tagits emot?


Artikelbild

Utvecklingen öster om Resecentrum i Uppsala är till stora delar signerad Skanska. Två av projekten har Skanska vunnit efter lyckade arkitekttävlingar. "Vi har varit bra på att verkligen ge kommunen vad de har frågat efter", säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.
Bild: Nicklas Tollesson


– Väldigt positivt. Publiciteten har varit enorm, vilket har gett oss en extra draghjälp. Vi diskuterar i nuläget framför allt med hyresgäster som kan ta ganska stora ytor. Inte minst stora konsultbolag är intresserade av det här läget. Konsultbranschen är väldigt rörlig, personalen väljer arbetsplats efter lön, trivsel och tillgänglighet. Det här läget kan attrahera kompetent personal, närheten till Resecentrum innebär att man kan pendla från Stockholm och det går också snabbt att exempelvis besöka kunder i Stockholm.

– Utöver de stora hyresgästerna har vi en lista på runt 20 mindre företag, som kanske är intresserade av 400 kvadratmeter, som vi informerar kontinuerligt om hur projektet fortskrider och som vi tänker föra vidare diskussioner med i ett senare skede, när vi har tecknat de första större kontrakten. Jag hoppas att vi ska kunna teckna de första skarpa avtalen runt nyår.

– Självklart är det höga hyresnivåer för att vara Uppsala, men de har inte avskräckt när vi har pratat med potentiella hyresgäster. En aspekt man får väga in är att det här är en av världens grönaste byggnader, med väldigt liten energianvändning. Förutom nyttan det gör för hyresgästens varumärke innebär det också att tillägget för värme och kyla i fastigheten blir väldigt litet.

Koncept för restaurang


På bottenplan planerar Skanska för en restaurang, men även några andra serviceinriktade verksamheter.

– Vi håller på att ta fram ett koncept för restaurangen, nästa steg är sedan att titta på vilka operatörer som passar in enligt det. Jag kan tänka mig att vi landar i något av storstadskoncepten, något som inte finns i Uppsala i dag.

För en dryg månad sedan byggstartade Skanska ­också ett äldreboende på Kungsängsgatan med 72 lägen­heter. Byggnaden omfattar 6 300 kvadratmeter, varav Vardaga hyr 95 procent.

– I övrigt söker vi en hyresgäst som de boende i huset kan ha nytta av, kanske en sjukgymnast, ett apotek, en frisör eller liknande.

Fastigheten ska stå klar för inflyttning under första kvartalet 2016.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration