Nya Åhlénshuset – spektakulärt och miljövänligt

För ett år sedan inleddes om- och tillbyggnationen av Åhlénshuset och om ungefär ett år ska det vara klart för inflyttning. I februari–mars flyttar Åhléns sin verksamhet till den nybyggda delen. – Arbetet går som det ska och vi håller tidsplanen, säger Thomas Jansson, projektchef på Arcona.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-04-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Thomas Jansson är projektchef på Arcona bygger om Åhlénshuset på uppdrag av Axfast. "Arbetet går som det ska och vi håller tidsplanen", säger han.
Bild: Nicklas Tollesson


Det är ett ganska komplicerat byggprojekt som Arcona genomför, på uppdrag av fastighets­ägaren Axfast. Delar av det gamla Åhlénshuset har rivits, liksom parkeringsdäcket som låg på husets baksida. En ny byggnad har uppförts och byggts ihop med det befintliga huset. En del av källarplanet innehåller parkeringsplatser för fastig­hetens hyres­gäster.

– Anledningen till att vi valde att riva en del av det gamla huset var att det annars hade blivit en nivåskillnad i butiken. Att ha en ramp eller en trappa i butiken är ingen bra lösning. Vi har fått grundförstärka ordentligt och skapar nu en plan yta genom hela butiken, ­säger Thomas Jansson.

När Lokalnytt hälsar på i början av november håller ­Arcona på med installationerna och man har också börjat montera glasfasad-delarna. Det nya Åhlénshuset kommer att ge ett spektakulärt intryck – 15 centimeter utanför glasfasaden ska man sätta en form av rasterplåt. Det är delvis en passning till den gamla hålade betongfasaden, men det är framför allt ett sätt att sänka energianvändningen jämfört med en renodlad glasfasad.

Tänker på miljön


– Solljuset som passerar in minskar med 50 procent så det behövs mycket mindre energi för att kyla ner fastigheten. Vi har stort fokus på energibesparing och de gröna frågorna. Vi jobbar mot det svenska miljö­certifieringssystemet Miljöbyggnad och eftersträvar silvernivån där.

Åhléns flyttar om några månader sin verksamhet till den nya delen, både till ytor man kommer att ha där när allt är klart, och till provisoriska ytor. När flytten är klar börjar Arcona riva ut hela innanmätet i den gamla delen av byggnaden.

– Vi river hela vägen ner till stommen, det kommer bara att vara skelettet kvar. Inte heller interiört kommer man att känna igen någonting från det gamla Åhlénshuset. Allt kommer att inredas enligt Åhléns ­senaste koncept och det kommer också att öppna ett café här, som Åhléns ska driva.

Enkelt att anpassa


Artikelbild


Bild: Nicklas Tollesson


En av grundtankarna bakom utformningen av huset är att det ska gå förhållandevis enkelt att anpassa till förändrade ytbehov hos hyresgästerna.

Med nya entrélägen och fönsterpartier ges nya möjlig­heter att gå genom kvarteret. Man vänder huset utåt och skapar ett samband med gaturummet och tillför mer liv och rörelse i centrum.

Vilka som blir de övriga hyresgästerna, utöver ­Åhléns, är ännu inte klart. Det skapas ytterligare två butiksytor, en större med ingång från Forumtorget på 2 000 kvadratmeter, varav 1 600 i källarplanet, och en mindre på cirka 200 kvadratmeter med entré från Forum­torget.

Högst upp i den nya delen byggs dessutom två kontors­våningar om vardera cirka 550 kvadratmeter.

– Det kommer att vara väldigt attraktiva kontors­ytor. Det är ett fantastiskt läge, mer centralt kan du ju inte komma, konstaterar Thomas Jansson.

Vilka har varit de största utmaningarna så här långt i projektet?


– Det är alltid en utmaning att foga samman en ny byggnad med en befintlig, att ansluta det nya i det gamla. Det kräver stora förstärkningar och mycket ­pålning, vi har pålat 30 meter ner.

– En annan utmaning är att lösa logistikproblematiken, vi bygger mitt i centrala stan på ett trångt ut­rymme. Det har också varit tufft för Åhléns under den här perioden, det är inte helt lätt att bedriva verksamhet med en byggarbetsplats i ryggen. Men det har gått bra, vi har haft ett gott samarbete genom hela processen.

Nästa höst ska det vara inflyttningsklart, både i butikerna och kontorslokalerna.

– Julhandeln är helig, då ska huset vara i full gång, säger Thomas Jansson.Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration