Uppsalas soligaste läge

trax efter årsskiftet är det inflyttning i huset med Nordens största solcellsfasad. Nu inleds uthyrningsarbetet för butikslokalerna i bottenplanet på Uppsalahems storsatsning Frodeparken.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-08-29 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Solcellsfasad. Frodeparken får Nordens största solcellsfasad på ett bostadshus. Ångloket Lännakatten rullar på museijärnvägen strax utanför.
Bild: White


Området kring Resecentrum har verkligen utvecklats de senaste åren. Från att ha varit ett ruffigt bakgårdsområde är det nu på väg att bli en inbjudande entré till Uppsala stad. När resenärerna om ett par år rullar in med Stockholmståget möts de av Nordens största solcellsfasad på ett bostadshus, följt av Skanskas spektakulära bostadshus och sedan av Stationsgallerian och Radisson-hotellet.

Ett lyft


– I och med de här byggnationerna flyttas Uppsalas centrum närmare Fålhagen, östra och västra centrum byggs ihop på ett annat sätt än tidigare. Det innebär mycket för de östra centrala delarna av Uppsala, och det blir också ett lyft för områdena runt omkring. Vi har ett par fastigheter som vi planerar att rusta upp vid Vaksala torg och det området påverkas också positivt av centrumförskjutningen, säger Staffan Dahlén, som ansvarar för verksamhetslokalerna på Uppsalahem.

Frodeparken består framför allt av 70 lägenheter – som redan är uthyrda – men i bottenplanet finns det också cirka 1 400 kvadratmeter lokaler. Större delen av lokalytan – 870 kvadratmeter i mitten av huset – utgörs av en kommunal förskola, och på varje sida av förskolan blir det två butikslokaler, den största cirka 177 kvadratmeter stor.

– Vi inleder uthyrningsarbetet nu. Det var väldigt stort intresse för lokalerna i Stationsgallerian och de här lokalerna är också väldigt attraktiva, säger Staffan Dahlén.

Eftersom det kommer att vara lokaler i bottenplan också på Skanskas byggnation innebär det att det blir ett naturligt gångstråk med god kundtillströmning hela vägen från Resecentrum.

Vad för slags hyresgäster vill ni ha hit?

– Jag hoppas att vi får hit någon eller några aktörer som vill koppla sitt varumärke till husets miljövänliga framtoning. Klimatsmarta aktörer är välkomna!

Frodeparkens fasad kommer att bestå av nästan 1 200 integrerade solceller, vilket innebär att hela söderfasaden – cirka 850 kvadratmeter – bortsett från fönstren, kommer att bestå av solceller.

– Elen från solcellerna täcker 60 procent av den el som förbrukas i fastighetens drift, säger Staffan Dahlén.
Artikelbild

Mysig baksida. Den lummiga baksidan blir en fin skolgård för förskolan och ett trevligt rekreationsområde för de boende.
Bild: White


Balkonger mot parken


Huset kännetecknas av bågformen, som dels är en passning till de bågformade husen närmast Resecentrum – gallerian och hotellet – men också en idealisk utformning för att nyttja solceller på fasaden.

– Mitt i huset görs en öppning för att en del av solljuset ska släppas igenom huset, säger Staffan Dahlén.

På baksidan kommer lägenheterna att ha balkonger som vetter mot själva parken, som också kommer att utgöra en trevlig skolgård för förskolan.

Under husen anläggs ett parkeringsgarage som blir gemensamt med Skanskas byggnad.

Solcellerna innebär ett kostsamt sätt att bygga, varför väljer ni att göra så här?

– Uppsalahem har högt ställda miljömål och det här blir något av ett flaggskepp för oss och en profilbyggnad för Uppsala. Vi är en av Sveriges största byggherrar när det gäller hyreslägenheter och vill vara en föregångare när det gäller förnybara energikällor, säger Staffan Dahlén.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration