Profi satsar i Bromma

Nyköpta fastigheter och stora visioner. Profi har tagit plats i Bromma och vill vara med och styra utvecklingen. – Vi jobbar aktivt med förädling av fastigheter, säger vice vd:n Thomas Sipos.

Skriven av Therese Aronsson 2012-04-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Så här ser Brommaplan ut i dag. Det vill Profi förändra.
Bild: Niclas Liedberg


När Stockholm växer ändras förutsättningarna för befintliga fastigheter. Det är något som fastighetsägaren Profi har tagit fasta på. De fokuserar förvaltningen på sina hyresgäster samtidigt som de ofta hittar nya möjligheter för vakanta lokaler och fastighetsutveckling i samklang med vad som sker i närområdet. Det är skälet till att de nu satsar i Bromma.

– Vi har kartlagt närförorterna och Bromma ingår i de områden som vi vill vara med i utvecklingen av. Tvärbanan är en stark faktor men också att Stockholms stad har pekat ut Brommaplan och Ulvsunda som viktiga utvecklingsområden, säger Thomas Sipos.

Köpte två fastigheter


Förra året köpte Profi två fastigheter vid Bromma­plan, som innehöll handel, service och kontor och i januari köpte de tre kontors- och lagerfastigheter om 30 000 kvadratmeter i Johannesfred, som tillhör Ulvsunda industriområde.

– Vi jobbar med aktiv förvaltning och utveckling av fastigheter. Fastigheterna i Ulvsunda är därför typiska Profi-förvärv. Johannesfred är ett område som tidigare legat i skymundan. Det har varit svårt att ta sig dit med allmänna kommunikationer, men med Tvärbanan kommer fastigheternas förutsättningar förändras markant. Inom ett år öppnar en hållplats precis i närheten av våra fastigheter. Det gör att tillgängligheten i hela området ökar. På Bromma flygplats utökas även reguljärtrafiken, vilket gör området attraktivt för bolag med verksamheter i andra delar av Sverige och internationellt.

Mer fokus på kontor


Han berättar att det kommer att bli mer fokus på kontor i fastigheterna framöver. Bostadsutvecklingen av närliggande Annedal pågår och omfattar över 2 000 bostäder och utöver det planeras det för cirka 3 500 bostäder längs med Bällstaviken, vilket kommer att bidra till en dynamisk utveckling i området.

I de tre fastigheterna är vakansen 20 procent, något som Profi gillar. De vill inte ha färdigutvecklade fastigheter utan fastigheter de själva kan förädla över tid.

– När vi får omsättning i fastigheten börjar vi sakta men säkert att förädla den. Vi utgår från potentialen i de vakanta lokalerna och förfinar närmiljön. Vi är flexibla med vilka hyresgäster vi accepterar, så länge de uppfyller kraven på finansiell styrka och passar in i vår långsiktiga plan för fastigheten. Om en hyresgäst vill sitta i fastigheten är vår filosofi att vi vill ha dem där. Det är hyresgästerna själva som vet vilka lägen som passar dem bäst, säger Thomas Sipos.

Högre hus


Artikelbild

Så här ser Profis visionsbild för Brommaplan ut; en integrerad stadsmiljö med bostäder, kontor, närservice och mötesplatser.
Bild: Profi/Equator


Profis två fastigheter vid Brommaplan har fokus på närservice i form av handel och vård. De samverkar nu med Stockholms stad i utveckingen av centrumet. Profi har tagit fram en vision om hur Brommaplan skulle kunna se ut. Illustrationerna visar högre hus än i dag, en mer strukturerad centrumbebyggelse och en gångbro över Drottningholmsvägen.

– Vår vision utgår från platsens förutsättningar och skapar en integrerad stadsmiljö med bostäder, kontor, närservice och mötesplatser. Programarbetet pågår och vi bidrar med analys och idéer. Vi vill ta Brommaplan in i framtiden. Det har funnits ett behov av det under lång tid. Läget blir hela tiden bättre och bättre. Det är en av de mest trafikerade platserna i Stockholm och en enormt viktig kommunikationsnod, säger Anna Westman, fastighetschef.

Stor aktör


Thomas Sipos beskriver Bromma som fragmenterat, både vad gäller fastighetsägare och hyresgäster. Här finns allt från stora huvudkontor till entreprenörsdrivna företag och handel. Profi äger i dag sju fastigheter i Bromma på sammanlagt 80 000 kvadratmeter med totalt 170 hyresgäster.

– Vi är en relativt stor aktör, vilket är spännande för det gör att vi kan vara med och påverka, säger han.

I Alvik äger de fastigheten Racketen 10 som är 30 000 kvadratmeter stor. I anslutningen till den planeras Alviks torn, ett 18 våningar högt bostadshus. Det kommer att ge stora förändringar för kontorshyresgästerna.

– Förutom att det blir ett landmärke kommer miljön att förändras och bli trevligare, samtidigt som serviceutbudet kommer att öka.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration