Boutställning gör Bromma modernare

Bromma ligger i gränszonen mellan innerstaden och förorten. Boutställningen i Annedal i sommar ställer de föreställnigarna på ända. – Tillsammans med utvecklingen av Mariehäll och Bromma blir det tydligt att Bromma är en del av innerstaden, säger projektledaren Hasse Johansson.

Skriven av Therese Aronsson 2012-04-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Svenska Bostäder


Bomässan Bo 01 i Västra Hamnen i Malmö blev startskottet för ett helt nytt, attraktivt område med både bostäder och kommersiella fastigheter. I sommar blir det boutställning i Annedal i Bromma. Områdena skiljer såg åt mycket, men gemensamt är att de inspirerar till mer utveckling i områdena och gör områdena mer intressanta för företag.

– Annedal är positivt för kommersiella fastighetsprojekt som byggs i både Bromma och Sundbyberg. Jag tror att när stora arbetsplatser omlokaliseras, som vid Swedbanks flytt till Sundbyberg, är det bra att det samtidigt finns stor tillgång till nybyggda bostäder. I Annedal finns förutsättningarna att få ihop vardagspusslet med skola, dagis arbetsresor, inköp och fritid. Annedal får Bromma att upplevas som en mer modern stadsdel där det händer mycket, säger Hasse Johansson, projektledare för boutställningen i Annedal 2012.

Höga miljövärden


Annedal var tidigare ett lågintensivt och illa utnyttjat arbetsområde med lager och verkstäder. Det var spontant framväxt utan någon bakomliggande plan. Nästan alla befintliga lokaler har rivits. Området har sanerats och nu byggs ett bostadsområde med höga miljövärden upp. Av 2 000 lägenheter kommer hälften att stå klara till bomässan i augusti.

– Annedal är ett exempel på hur Stockholm växer. Mark frigörs för nya bostäder, som det finns ett stort behov av.

Annedal ligger på gränsen mot Sundbyberg och har Bromma Blocks och flygplatsen på andra sidan. Kommunikationsmässigt är läget bra i och med att två grenar av Tvärbanan ska byggas och passera Annedal. Det är även gångavstånd till Sundbybergs pendeltågsstation.
Artikelbild

"Annedal är positivt för kommersiella fastighetsprojekt som byggs i både Bromma och Sundbyberg. Jag tror att när stora arbetsplatser omlokaliseras, som vid Swedbanks flytt till Sundbyberg, är det bra att det samtidigt finns stor tillgång till nybyggda bostäder", säger Hasse Johansson.
Bild: Emma Granberg


– Det som gjorde att just Annedal fick en bomässa berodde nog på att det fanns stora utmaningar och att projektet lämpade sig för många medverkande byggherrar, säger Hasse Johansson.

Stockholms stad och Stockholms Byggmästareförening har som mål att ha en bomässa var fjärde år. Tidigare har de varit i Nybodahöjden med fokus på arkitektur, Hammarby Sjöstad som skulle ha innerstadskvaliteter och Tensta med fokus på miljonprogrammen.

Annedal har två fokus som kommer att symbolisera området; variation och barnperspektiv. Det kommer att finnas en variation i hustyper, fastigheter från två till 16 våningar, olika upplåtelseformer och varierad arkitektur.

– Det är en reaktion på starkt formgivna städer, som till exempel Hammarby Sjöstad där det fanns en väldigt sammanhållen gestaltningsidé. Här kommer det i stället att finnas ett stort svängrum för olika typer av material och gestaltning. Det blir en rikare upplevelse på många sätt.

Gator med sagofigursnamn


Barnperspektivet har funnits med i planeringen från första början. Kvarter och gator har döpts efter sagofigurer som Pippi Långstrump och Dartanjang. Gatumiljöer och offentliga platser ska vara anpassade för barn och ungdomar och man har därför hela tiden ett säkerhetsperspektiv när de byggs. Tre parker med olika karaktär för barn i olika åldrar ska skapas.

– Boutställningen i Annedal kommer att få betydelse i flera dimensioner. Det har lockat 21 byggherrar att vara aktiva på ett och samma ställe, vilket är ovanligt och innebär en hög ambitionsnivå. Annedal har blivit ett begrepp, för ett år sedan visste ingen att det fanns ett Annedal i Bromma. För de boende innebär bomässan ett visitkort, det skapar en identitet i området, säger Hasse Johansson och fortsätter.

– Annedal gör Bromma till en komplett stad med bostäder, handelsplatser och ny infrastruktur. Bromma har tidigare legat i gränszonen mellan innerstaden och förorten. Nu blir det tydligt att Bromma är en del av innerstaden.

2014 ska området vara fullt utbyggt.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration