Kista Entré – en guldbyggnad

Vasakronan miljöcertifierade Kista Entré enligt Leed, nivå Guld – utan att behöva göra några förändringar.
– De flesta kriterierna handlar om förvaltningen snarare än om hur huset är byggt, och där har vi lång erfarenhet, säger hållbarhetschefen Anna Denell.

Skriven av Therese Aronsson 2013-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Nicklas Liedberg/Pixprovider


I flera år har Vasakronan arbetat med att Leed-certifiera nyproduktioner och ombyggnationer. Nu tar de ett steg till. Kista Entré är den första befintliga fastigheten som Leed-certifieras. Tidigare har Vasakronan använt sig av Green Building-certifieringar för befintliga fastigheter men de tycker inte att det är ett tillräckligt bra urvalsinstrument för kunden, mer ett diplom för duktiga fastighetsägare som lyckats spara energi.

– Där handlar det bara om att sänka energiförbrukningen med 25 procent, oavsett tidigare nivå. En Green Building-certifierad fastighet kan fortfarande ha högre energiförbrukning än en ocertifierad, säger Anna Denell på Vasakronan.

Hon berättar att efterfrågan av den högre miljöcertifieringen har kommit från hyresgäster som är engagerade i miljöfrågor. Med allt fler certifierade nyproducerade hus kommer hyresgäster i kontakt med begreppen och vet vad de kan kräva. Efterfrågan kommer också från investerare vid transaktioner. Många investerare är numer bara intresserade av att köpa miljö­certifierade fastigheter.

Arbetet med certifieringen började med en genomgående analys av vad Leed-systemet kräver. Man insåg snabbt att Kista Entré med stor sannolikhet skulle nå nivå Guld, vilken är den näst högsta, utan att några ­stora justeringar skulle behöva göras. Det trots att ­huset är drygt tio år gammalt. Anna Denell förklarar att en stor del av certifieringen handlar om förvaltningen snarare än hur huset är byggt. Och där har Vasa­kronan lång erfarenhet efter att länge ha arbetat med miljöfrågor. De är bland annat ISO 14001-certifierade, klimatneutrala och var först ut med gröna hyresavtal. Miljöarbetet gav utdelning vid certifieringen.

– Vi är glada över att det vi har bestämt oss för att göra, både affärsmässigt och miljömässigt, har åstadkommit resultat. Mycket handlar det om att vi har egen förvaltningspersonal. Våra drifttekniker tänker dagligen på hur energiförbrukningen kan sänkas ytter­ligare. Det är roligt när ett äldre hus kan nå så höga miljömål, säger Anna Denell.

Varför satsade ni inte på den högsta nivån Platina?


Artikelbild


Bild: Vasakronan


– Kista Entré ligger på flera poäng över Guld-gränsen och att nå Platina vore fullt möjligt. Men rädslan för att det amerikanska Leed-systemet inte riktigt var kompatibelt med svenska förhållanden, och därmed skulle innebära för mycket arbete, gjorde att vi valde Guld. Men det här projektet visar att det är kompatibelt och i framtiden kommer vi att ha högre ambitionsnivå.

Varför valde ni just Kista Entré som första befintliga hus att certifiera?


– Det berodde inte på att Kista Entré var vårt bästa hus utan vi gjorde valet utifrån ett marknadsperspektiv, för att i det området kunna locka en viss typ av kunder.

Vad innebär certifieringen för era hyresgäster?


– Det innebär svart på vitt att företaget tar ansvar för miljön när de hyr lokalen. Tjänsteproducerande företag har sällan stor miljöpåverkan och då är det främst lokalen och tjänsteresor som belastar miljön. Då betyder en certifierad lokal mycket.

– Många använder också certifieringen i sin egen marknadsföring gentemot medarbetare, kunder och ägare. Det är ett enkelt sätt att visa att man tar ansvar.

Vilket är nästa steg i Vasakronans miljöarbete?


– Vi har länge pratat om energi och framöver tror jag att allt fler kommer att få upp ögonen för resurser och avfall. Jag tror att vi kommer att börja använda material med lägre miljöpåverkan, som till exempel återvunna material. Ju renare material vi använder desto enklare är de att återvinna. Vad gäller avfall så arbetar vi på Vasakronan för att inte ge upphov till något avfall alls som inte går in i ett nytt kretslopp. Planeten tål inte att vi lägger avfall på hög.

– Fastighetsägare har också ett stort ansvar för de transporter som görs av hyresgästerna. För att minska dem byggs cykelparkeringar med omklädningsrum, vi arbetar för bättre gångvägar och för en förbättrad kollektivtrafik. Trafikproblemet handlar inte bara om koldioxid utan även om utrymmet i staden, säger Anna Denell.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration