Corallen ska växa genom både förvärv och nyproduktion

Corallen har det lilla bolagets lokala förankring – och det stora bolagets finansiella muskler i ryggen. – Linköpingskontoret är det minsta inom Corallen, och Corallen är det minsta bolaget inom Castellumkoncernen. Men vi har tydliga tillväxtambitioner, säger Michael Stenberg, fastighetschef för Corallen i Linköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-09-05 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Corallen firade sitt 25-årsjubileum förra året, men i Linköping är det fortfarande ett ganska ungt bolag – Corallen tog steget in på marknaden 2007 genom att förvärva en fastighetsportfölj i Mjärdevi av kommunala Sankt Kors.

Linköpingsbeståndets tonvikt ligger fortfarande i Mjärdevi, där man bland annat har det egna kontoret, i det så kallade Vita Huset.

Lockades av långsiktigheten


Michael Stenberg tog över rollen som fastighetschef vid årsskiftet, då har efterträdde Roy Karlsson.

– Jag kom från byggsidan, från Skanska, och lockades av långsiktigheten som präglar fastighetsbranschen. Det är en förmån att, tillsammans med en hyres­gäst, arbeta fram en lokallösning utifrån en idé och sedan fortsätta att utvecklas tillsammans. Corallen som företag arbetar nära hyresgästen med långsiktiga lösningar, säger Michael Stenberg och exemplifierar med företaget BRP Systems, som startades som ett groddföretag men som sedan har vuxit:
Artikelbild

Ska växa. Michael Stenberg räknar med att Corallen i Linköping ska fördubbla sin yta, från dagens cirka 50 000 kvadratmeter, de närmaste fem åren. Bland annat har bolaget möjlighet att bygga ytterligare ett skepp på Vita Huset i Mjärdevi, där Corallens eget kontor finns.
Bild: Nicklas Tollesson


– I början var de tre killar som satt i vår groddverksamhet. Nu är de 25 personer och har fått byta lokaler inom vårt bestånd flera gånger. Det är häftigt att få utvecklas med sina hyresgäster.

Fördubbla ytan


Corallens bestånd i Linköping omfattar i dag cirka 50 000 kvadratmeter. Ambitionen är att ytan ska vara fördubblad om cirka fem år, detta ska ske genom både förvärv och nybyggnation.

I Tornby håller bolaget på att avsluta projektet Tornby företagspark, omfattande cirka 9 000 kvadratmeter.

– Alla byggnaderna är uppe och 6 000 kvadratmeter är uthyrda, till bland andra Tholmarks, Hilti, Mercus, Carspect och SKF. En bra blandning av hyresgäster som kan generera affärer till varandra. Vi har 3 000 kvadratmeter kvar att hyra ut. Byggnadernas skal är klara, och de kommande hyresgästerna kan få ytorna anpassade som de vill, säger Michael Stenberg.

"Spännande projekt"


Corallen planerar också för drygt 12 000 kvadratmeter handel i Djurgårdens handelscentrum utanför Lambohov.

Här har Citygross tecknat kontrakt för en 7 000 kvadratmeter stor livsmedelsbutik.

– Det är också ett jättespännande projekt. I dag är det åkermark med skog runt omkring och tanken är att utveckla ett grönt handelsområde, att använda och anpassa oss till naturen som finns där, bland annat ett vackert eklandskap. Förhoppningen är att området ska kunna öppna våren 2015.

Också inom det befintliga beståndet arbetas det ständigt med att utveckla ytorna, och nyligen har man färdigställt unika kontorslokaler i Collegium i Mjärdevi, där man byggt kontor i en gammal tennishall.

– Tre tennisplaner har blivit 4 000 kvadratmeter kontor i tre våningar med en ljusgård i mitten. Det är verkligen fräcka lokaler och vi har fått in spännande hyresgäster som bland andra Cybaero och Semcon. Vi har kvar tennisanknytningen i namnen på konferensrummen – Borg, Wilander, Edberg och vår egen Johansson (Thomas, som ju kom från Linköping).

Ytterligare möjligheter


Corallen har också möjlighet att bygga till ytterligare ett skepp, om 4 000 kvadratmeter, i Vita Huset, när rätt hyresgäst dyker upp.

– Vi har mycket spännande på gång framöver, och en av anledningarna till att vi kan ge oss in i större projekt är att vi har Castellum i ryggen, det betyder mycket, inte minst finansiellt.

Castellum är Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag, dess sex dotterbolag äger fastigheter värda cirka 37 miljarder kronor.

– Vi är den minsta enheten inom Castellum, men ska bli större, både ytmässigt och personalmässigt. I dag är vi fyra personer på kontoret, men vi siktar på att bli sex inom kort. I och med att vi växer behöver vi bli fler. Inte minst ska vi bli fler fastighetsansvariga, som är de som har de direkta kontakterna med hyresgästerna i vardagen.

Slutligen, vad är det bästa med att arbeta för Corallen?

– Det är mycket, men jag får säga långsiktigheten, kombinerat med den lokala förankringen. En aspekt är att vi är med och utvecklar samhället, vi bygger stadsdelar som människor arbetar och utvecklas i, det är en förmån att få göra det.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration