Djurgården – ett handelsalternativ i södra Linköping

Om ungefär ett år öppnar Djurgårdens handels-plats – ett stort Citygross-varuhus och ytterligare fem butiker.

– Det här blir ett alternativ till Tornby för alla som bor eller arbetar i södra Linköping, säger Michael Stenberg, fastighetschef på Corallen i Linköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-04-22 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Full fart. Markarbetena inför Djurgårdens handelsområde är i full gång. Till våren 2015 räknar Corallen, med fastighetschef Michael Stenberg, med att Citygross och de andra butikerna ska öppna.
Bild: Nicklas Tollesson


Linköpings kommuns planer är att Djurgården på sikt ska bli en ny stadsdel med 4 500 nya bostäder, 16 000 kvadratmeter handel samt verksamhetslokaler, som kontor, vårdcentral, skol- och förskole­lokaler.

Corallen är först ut i den här satsningen med sin handelsplats. I somras vann detaljplanen laga kraft och i samband med det köpte fastighetsbolaget markområdet av kommunen.

I oktober inleddes arbetet – men i vintras stod allting stilla i tre månader.

– Skanska lade ut 30 000 kubikmeter bergmassor – grus och sten. Sedan fick det ligga här i tre månader för att massorna skulle sätta sig. Det är ett sätt att grundlägga som är bättre för området än traditionell pålning, berättar Michael Stenberg.

Mål att öppna nästa vår


Stommarna prefabriceras och i vecka 19 inleds själva byggnationen på plats. Sedan går det fort – målsättningen är att Citygross ska kunna öppna sin butik redan under våren nästa år.

– Planeringsprocessen har varit lång, men själva byggandet går ganska snabbt, konstaterar Michael Stenberg.

Citygrossbutiken öppnar i den största av två byggnader, i den som byggs närmast Lambohovsleden.

Citygross hyr 7 150 kvadratmeter. Tanken är att två mindre butiker ska öppna i samma byggnad, en butik på 230 och en på 450 kvadratmeter.

Söder om Citygrosshuset planeras för ytterligare en byggnad, omfattande cirka 4 200 kvadratmeter. Här planeras för tre butikslokaler, en på 2 200 kvadratmeter och två på 1 000 kvadratmeter.

Corallen räknar med att butikerna i det andra huset också ska öppna under våren 2015.

Börjar ni bygga trots att ni inte har tecknat några kontrakt?

– Nej, det gör vi inte. Men vi för långt gångna förhandlingar med flera aktörer och räknar med att ha påskrivna avtal inom kort, säger Michael Stenberg.

Vad för slags handel tänker ni er här?

– Det här ska vara en komplett handelsplats. Vi har livsmedel och dagligvaror i Citygross, sedan blir det mer åt volymhandelshållet, man kan tänka sig hemmabygg, hemelektronik, kanske någon form av klädhandel.

Så grönt som möjligt


– Vi vill tillgodose vardagsbehoven för alla som bor, arbetar eller passerar i närområdet. De ska inte behöva åka till Tornby, de ska kunna stanna till här på väg hem från jobbet istället.

– Vi kommer att miljöcertifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad, minst på nivå Silver. Vi satsar överhuvudtaget på att göra området så grönt som möjligt, vi kommer att plantera många träd på parkeringsplatsen, det kommer att vara sedumtak på alla kundvagnsförråd och så vidare.

Michael Stenberg menar att det här är ett ypperligt framtidsläge för den här typen av handel. I dag är det mest tomma ängar och åkrar när man blickar söderut, men i framtiden ska det alltså finnas bland annat 4 500 bostäder här.

– Mjärdevi, med 6 000 arbetsplatser ligger ett par minuter härifrån, universitetssjukhuset tio minuter åt andra hållet, och bakom dungen där ska hela Vallastaden byggas, säger han och pekar över Lambohovsleden.

– Det är väldigt mycket på gång i området, och alla som ska bo och arbeta här behöver ju någonstans att handla.

Corallen räknar med att det i handelsområdets närområde kommer att finnas cirka 30 000 bostäder med 60 000 invånare, 17 000 arbetsplatser och cirka 28 000 studenter.

– Redan i dag passerar 18 000 människor på leden här ute varje dag, säger Michael Stenberg.

I dagsläget äger kommunen resten av marken för stadsdelen Djurgården, men man kommer i nästa skede att sälja mark till intresserade exploatörer.

Är ni intresserade av att fortsätta utveckla området även efter att ni är färdiga här?

– Ja. Vi arbetar inte med bostäder, men när det gäller mer handel och kontor kan vi mycket väl vara intresserade.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration