Satsar på långa relationer

Sveareal strävar efter att bygga upp långa relationer med sina hyresgäster.

– Det handlar om att ha engagemang, och förståelse för hyresgästernas verksamhet och lokalbehov, både när de växer och när det går åt andra hållet, säger Mikael Fröjd, förvaltningschef för Sveareal i Norrköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-04-21 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Positiva. Mikael Fröjd och Jonas Smeding är förvaltningschefer på Sveareal i Norrköping och Linköping. "Det är positiva tongångar i regionen", säger Jonas Smeding.
Bild: Nicklas Tollesson


Sveareal äger framför allt fastigheter från Stockholm och söderut, med tyngdpunkt längs E4-korridoren ner till Malmö. I Östergötland äger bolaget cirka 80 000 kvadratmeter, fördelade på elva fastigheter – fem i Linköping, fem i Norrköping och en i Motala.

Hur är efterfrågan på lokaler i Östergötland?

– Det är ett bra tryck. Jag förvaltar även en del fastigheter i Stockholm och just nu skulle jag säga att det är bättre tryck i Norrköping än i Stockholm, säger Mikael Fröjd.

Jonas Smeding, förvaltningschef för Sveareal i Lin­köping stämmer in:

– Det är positiva tongångar i regionen, vilket bland annat hör ihop med beslutet att bygga Ostlänken. Städerna arbetar hårt, inte minst med att bygga fler centrala bostäder. Det här innebär att städerna växer utåt och industriområden som tidigare har legat ganska perifert kommer framöver att vara mer centrala. Vi har flera fastigheter, vars lägen blir allt bättre, bland annat en fastighet i Linköping som kommer att gynnas av flytten av Resecentrum i Linköping.

Märker ni redan nu av större efterfrågan på lokaler till följd av Ostlänken?

– Nej, inte direkt. Det är mest att det är positiva tongångar i regionen. Det är lång tid kvar innan höghastighetstågen fysiskt rullar på Ostlänken, men vi är väldigt långsiktiga i vårt ägande, det är väl en sak som utmärker oss; vi är inget fastighetsbolag som köper och säljer mycket utan satsar på långsiktig förvaltning och långsiktiga relationer med våra hyresgäster.

Tio procent certifierade


Miljöfrågorna är också viktiga för Sveareal, som numera bara använder miljövänlig grön el från vindkraft.

– Dessutom arbetar vi med att miljöcertifiera våra fastigheter enligt Green Building – hittills är tio procent certifierade och i år har vi budgeterat att certifiera fyra till. Vi använder också gröna hyreskontrakt, där vi tar gemensamt ansvar med hyresgästen för att minska miljöpåverkan. Nyligen skrev vi till exempel ett långt grönt hyresavtal med Försäkringskassan i Norrköping, säger Mikael Fröjd.

Sveareal äger inga bostäder, men har lokaler för alla sorters företag; kontor, lager, industri och handel.

Vad har ni ledigt i Östergötland i dag?

– Inte så mycket, men Cloetta lämnade nyligen sitt gamla lager i fastigheten Tråden 11 på Malmgatan i Norrköping. Det är en stor fastighet, omfattande 20 000 kvadratmeter. Där har vi nu 14 000 kvadratmeter höglager ledigt. Det är bra att det är höglager, det har en helt annan attraktivitet än låglager. Jag har goda förhoppningar om att snart hitta nya hyresgäster här, det är ett bra geografiskt läge, nära E4, säger Mikael Fröjd.

– Vi har inte mycket ledigt i Linköping heller. Vi har en yta på cirka 1 200 kvadratmeter i fastigheten Dolken 5 på Hamngatan/Strandgatan. Där har vi intressenter inom både kontor, gym och utbildning. Vi får se vad vi landar i, säger Jonas Smeding.

Sveareal skapades i början av 2008, då norska investerare förvärvade ett bestånd av Kungsleden för cirka fem miljarder kronor. Bolaget har nu expanderat till sju miljarder.

– Sveareal är fortfarande ett förhållandevis ungt bolag, men vi har lyckats rekrytera erfaren och väldigt kompetent personal. Vi har lyckats väldigt bra så här långt, säger bolagets vd Claes Malmkvist.

Sveareal ägs fortfarande av ett antal norska investerare – Fortin är huvudägare – men bolaget utreder nu möjligheterna för en ägarspridning och en notering på Nasdaq OMX Stockholm.

Vad skulle en notering betyda för Sveareals hyresgäster?

– Inte mycket i vardagen. Men en notering leder bland annat till att vi får ännu större möjligheter att investera tillsammans med kunderna. Syftet är att bredda ägarbasen och öka möjligheterna att ta in nytt kapital för en expansion.

Avslutningsvis, ni har 80 000 kvadratmeter i Östergötland i dag, hur mycket har ni om fem år?

– Det går inte att svara på. Sveareal har en uttalad ambition att växa, men det är inte uttalat var eller hur mycket.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration