Storsatsning på Norra Hamnen

I augusti beslutade Malmös kommunfullmäktige att investera 260 miljoner kronor i en fortsatt utbyggnad av Norra Hamnen i Malmö.

Skriven av Sofia Grymer 2013-11-26 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Utbyggnaden kommer att ske i etapper under åren 2014–2025 om i storleksordningen 20 hektar tomtmark åt gången, där den första etappen färdigställs under 2014. Själva utbyggnaden består bland annat av utfyllnader, skapande av markanläggningar och nybyggnation av gator.

– Vi försöker nu tillsammans med kommunen att marknadsföra Norra Hamnen som ett nytt verksamhetsområde för företag som tillför gods över kaj, säger Göran Sjöström, marknadskoordinator på Copenhagen Malmö Port, CMP.

Tror på Norra Hamnen


Han berättar att man tror väldigt mycket på Norra Hamnen och jobbar intensivt med att lansera området över hela världen.

– Vi deltar i mässor tillsammans med kommunen i bland annat Kina där vi erbjuder och visar möjligheterna att etablera sig här.

– Vi ser gärna företag som producerar något eller som använder Malmö på samma sätt som Toyota gör med sina bilar. De tar in sina bilar för hela Skandinavien, Baltikum och Ryssland i Malmö, gör en förädling här i Frihamnen för att sedan distribuera ut dem. Men det behöver inte vara bilar utan det kan vara till exempel ett företag som Samsung som vill ha ett central­lager eller liknande här.

Vilka är fördelarna för ett företag att etablera sig i Norra Hamnen?

– Här finns alla möjligheter för att lagra gods, tullmöjligheter och en infrastruktur som gör att det är lätt att få gods till och från sin terminal. Det är bara fem minuters bilväg ut till motorvägsnätet. Närheten till två flygplatser, en halvtimme till Malmö airport och en halvtimme till Kastrup, påverkar naturligtvis också. Dessutom är området är miljövänligt, med möjligheter att försörja sin verksamhet med grön el till exempel.

Norra Hamnen


Norra Hamnen i Malmö är ett 1 500 000 kvadratmeter stort område dedikerat för hamnverksamhet och transportrelaterad industri. Här arbetar Malmö stad och CMP tillsammans för att åstadkomma ett slags industriell symbios, det vill säga ett hållbart kretslopp för transporter, energitillverkning, och återvinning till nytta för alla involverade företag. Hälften av ytan består av nya hamnterminaler, kajer, järnvägsanläggningar, med markytor för fortsatt hamnutbyggnad. Den andra hälften av markområdet disponeras för ett helt nytt logistikcentrum för såväl tillverkande som distribuerande företag. Tanken är alltså att dessa industrier ska ha nytta av all den infrastruktur som efterhand skapas i Norra Hamnen för sina internationella gods- transporter. Det blir Malmö Stad som kommer att svara för dessa markupplåtelser, i samverkan med CMP.
Källa: Copenhagen Malmö PortDela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration