Kvarteret Metropol ska binda ihop Helsingborg

På Konsul Perssons plats ska Helsingborgs nya kvarter Metropol ta form. Med hotell, kontor, butiker och bostäder ska kvarteret bidra till mer liv och rörelse i området. – Vi skapar attraktionskraft på Söder, säger Carl von Strokirch på Midroc Property Development.

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-22 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Anpassningsbar. Planlösningen kan anpassas efter de olika företagens skiftande behov, från indelning i cellkontor till öppna landskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Bild: Midroc Property Development


På platsen alldeles intill Helsingborg tingsrätt har det länge varit en grusplan. Men i somras drog bygget, som också innebär startskottet för stadsbyggnadsprojektet H+, igång.

– Det känns väldigt kul, det är ett jättespännande område att vara med och bygga, säger Carl von Strokirch.

Han är affärschef på Midroc Property Development som utvecklar kvarteret Metropol. Två huskroppar byggs, den östra byggnaden som vetter mot Mäster Palms plats ska rymma ett hotell, Park Inn by Radisson, med 205 rum, och resten fylls upp av butiker och kontorslokaler. Den västra byggnaden, som vetter ut mot sundet, ska rymma en modern biograf med åtta salonger, kontorslokaler och bostäder med havsutsikt.

– Helsingborg behöver modern centrumbebyggelse i den här delen av stan för att skapa mer liv och rörelse i området, säger Carl von Strokirch.

Tanken är att det nya kvarteret ska hjälpa till att binda ihop norr och söder, fylla ut den tomma ytan och göra området i söder till en del av helheten. Det finns planer på att göra om den intilliggande Järnvägsgatan till en enfilig väg, i stället för tvåfilig som den är i dag, och förstärka och förlänga den boulevard-känsla som ­gatan har närmre Knutpunkten. Fokus ligger på att skapa en trevligare miljö med grönare och mänskligare stråk med bättre luft och färre bilar.

– Kommunen har stora tankar om den här delen av staden och projektet innebär möjligheter att skapa nytt.

Carl von Strokirch framhåller det centrala läget som en av de främsta fördelarna med det nya kvarteret. Avståndet till de allmänna kommunikationerna är kort med bara dryga 250 meter till den planerade nya uppgången till Knutpunkten med tillgång till tåg och bussar. Alldeles utanför går flera region- och stadsbussar, högskolans campus ligger cirka 200 meter bort och likaså stadsparken.

– Så kontorslokalerna passar till exempel perfekt för företag som har behov av bra kommunikationer och före­tag som har kontor både i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg och har mycket utbyte dem emellan. Man blir mindre beroende av bil.

Anpassas efter behov


Men det finns också ett stort behov av moderna kontorslokaler i centrala Helsingborg i dag.

– Det finns ett uppdämt behov av nya, flexibla ­lokaler i centrum eftersom det inte byggts i stor skala här sedan Knutpunkten byggdes för cirka 20 år sedan.

Planlösningen kan anpassas efter de olika företagens skiftande behov, från indelning i cellkontor till öppna landskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser, vilket Carl von Strokirch upplever efterfrågas av företagen i dag.

– Nya lokaler får också ett helt annat inomhusklimat som gynnar medarbetarnas prestationer.

Vilka är de största utmaningarna med projektet?

– Förutom byggnadstekniska detaljer så handlar det om att skapa en bra målpunkt och mötesplats på söder som genererar det flöde och den naturliga koppling till norr som staden är i behov av. Det blir också spännande att se hur Söder kommer att bindas ihop med området H+.

Först ut är hotellbyggnaden som beräknas stå klar under det sista halvåret 2015. Det västra huset, med biograf, kontor och bostäder ska börja byggas under nästa år. Allt beräknas stå klart under det första kvartalet 2016.

– Det händer mycket här just nu och jag är övertygad om att det här kommer att bli ett väldigt attraktivt område, säger Carl von Strokirch.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration