"Kista behöver fler Jan Stenbeckar"

Viljan att flytta till Kista är stor bland företag. Samtidigt finns oron för hur den ekonomiska krisen i Europa kommer att påverka ICT-klustret. Just nu satsas det både på att få dit stora, globala företag och drivna entreprenörer från kringliggande branscher.– Vi behöver ett mångfasetterat näringsliv, säger Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Skriven av Therese Aronsson 2013-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

"Jag skulle säga att företagsklimatet i Stockholm är mycket bra, men i Kista är det extremt bra med 9 000 företag, varav 1 200 är inom ICT", säger Bo Sundin.
Bild: Stockholms Stad


Företagsklimatet i Kista som dubbelbottnat, enligt Bo Sundin (M). Det finns ett stort tryck att etablera sig här, samtidigt som man vet att det oroliga läget i Europa kommer att påverka Sverige och Stockholm, men hur mycket är oklart.

– Ericsson har flaggat för att de kommer att behöva säga upp folk, och några av dem arbetar i dag i Kista. Samtidigt har vi ett stort tillflöde av företag. Ericsson till exempel bygger just nu ett nytt kontor i Kista som kommer att stå klart under 2013, dit de flyttar medarbetare från andra delar av Stockholm. Det innebär 3 000 nya arbetstillfällen i Kista, säger Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ordförande.

Framgång tack vare blandning


Han anser att nyckeln till framgången i Kista är blandningen av forskning, utveckling och stora, globala företag som drar med sig många andra företag.

– Jag skulle säga att företagsklimatet i Stockholm är mycket bra, men i Kista är det extremt bra med 9 000 företag, varav 1 200 är inom ICT. Här är snarare utmaningen att få tag i lokaler tillräckligt snabbt. Även om det finns kontorslokaler och vi bygger fler i området behöver det oftast göras vissa anpassningar innan företagen kan flytta in.

Bo Sundin berättar att ICT-klustret i grunden är ett fantastiskt varumärke för Kista, en nisch som är välkänd och drar till sig företag från hela världen.
Artikelbild


Bild: Therese Aronsson


– Vi har fått några förfrågningar från intressanta före­tag och jag hoppas att några av dem flyttar hit ­under 2013.

Samtidigt påpekar han att det är viktigt med ett mångfasetterat näringsliv. Inför millennieskiftet hade Ericsson 60 procent av all verksamhet i Kista. Då bestämde staden sig för att inte vara så beroende av en stor aktör. Det är man inte i dag. Nu är utmaningen att vara mindre beroende av en enda bransch. Kommunen har nyligen satt upp en vision för Kista Science City 2020, för hur Kista ska kunna växa och fortsätta utvecklas. Den svåra biten är att man konkurrerar på en global marknad när det gäller att få hit fler stora före­tag inom ICT, förutom IBM, Ericsson, Huawei, Texas Instrument och Microsoft. När det gäller småföretag är det på den lokala marknaden som man konkurrerar.

– Jan Stenbeck var en av nyckelfigurerna för Kista. Han startade upp Comviq och Tele 2 här. Vi behöver fler entreprenörer som honom i Kista, fler Jan Stenbeckar. Därför är det viktigt för oss att satsa mycket på att utveckla nya entreprenörer. Personer från andra länder har kunskapen men behöver kontakter och stöd för att ta sig in i systemet. Här finns goda förutsättningar.

Hjälper småföretag


Stadsdelen hjälper därför småföretag och lokala entreprenörer att hitta vägar att etablera sig här. Till exempel är Nod, som byggs av Atrium Ljungberg, till för små och medelstora företag. Bo Sundin tror framförallt att tjänsteföretag inom närliggande branscher kommer att söka sig till Kista.

För att hänga med i utvecklingen är det från stads­delens håll viktigt att se till att det byggs bostäder. Just nu är 3 000 bostäder planerade i Kista Gård, Kista Höjden och Kista Torn. I takt med att folk flyttar till Kista öppnas förskolor upp och servicen i området förbättras.

Knyter ihop Kista med Stockholm


För att möta det ökade behovet behöver kommunikationerna byggas ut ytterligare. Bo Sundin menar att det speciellt är styr- och signalsystem som behöver bytas ut för att kunna sätta in tätare turer på tunnelbanan. Inom några år kommer Tvärbanan att dras till Kista, ombyggnaden av E 18 som blir klar 2015 gör det lättare att ta sig med bil och buss, och nästa år startar byggnationen av Förbifart Stockholm, som kommer att knyta ihop Kista med Stockholms södra delar.

– Det kommer att få bort köerna som är varje morgon och kväll till och från Kista. I dag finns helt enkelt för lite vägar och spår.

En annan utmaning är att det bara är tio procent av de 30 000 personer som bor i Kistaområdet som arbetar här. Trycket på våra kommunikationer är stort när omkring 35 000 personer arbetspendlar till Kista varje dag. Å andra sidan gör det att det finns möjlighet för handel och service i området att expandera. Det finns planer på att Gallerian, som är den viktigaste mötesplatsen, ska byggas ut.

Hur ser Kista ut 2020?


– 2020 är alla nuvarande infrastrukturprojekt färdiga, bostäder har byggts och vi kommer att ha ett eller två nya storföretag inom ICT här. Jag hoppas att det finns ett företagskluster kring KTH för tjänstebranschen, som vi ser växer. Byggnadsmässigt tror jag att vi kommer att ha ännu fler höga hus med djärv design. Det är vår nisch, här kan man bygga det som inte går att bygga i innerstaden. Det kommer att ge en stadskänsla, säger Bo Sundin.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration