Röster om gröna värden: "Miljöfrågorna har fått ett otroligt uppsving"

Tre fastighetsägare om sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

Skriven av Sofia Grymer 2013-09-19 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Helena Lundborg, chef miljö­samordning, Diligentia


Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrågor inom Diligentia?

– Vårt miljöarbete bedrivs enligt ISO 14001. Vi certifierar alla om-, ny- och tillbyggnationer enligt Miljöbyggnad eller Breeam. Vi var en av de drivande aktörerna i att ta fram branschgemensamma gröna hyresavtal. Vår el kommer från vattenkraft. Vi samverkar med leverantörer för minskad miljöpåverkan. Miljöarbetet ska vara affärsmässigt.
Artikelbild

Helena Lundborg
Bild: Diligentia


Vad har ni för miljöprofilerade projekt på gång?

– På Sveavägen 44 i Stockholm går vi från 260 kilowattimmar per kvadratmeter till cirka 33 genom att tillföra borrhålslager och geometrisk energi. Vi ska under ombyggnaden certifiera byggnaden enligt Breeam ­Excellent. På taket anlägger vi en riktig park. I Masthusen, Västra hamnen i Malmö, bygger vi en ny stadsdel med 18 kvarter – den första i Norden att hållbarhetsklassas enligt Breeam Communities.

Hur ser intresset ut i branschen för att göra miljöförbättringar?

– Branschen är intresserad, och det är affärsmässigt riktigt att arbeta med miljöfrågor. I dag ser de flesta kontorshyresgäster det som en självklarhet att fastigheter är miljöklassade och att det finns möjlighet att skriva ett grönt hyresavtal. De fastighetsbolag som inte lever upp till hyresgästernas krav i miljöfrågor riskerar att förlora affärer.

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för fastighetsbranschen i dag?

– Branschen i stort satsar på energi, materialval, avfall och transporter. Inom dessa områden har alla i branschen hög påverkansgrad och möjlighet att göra skillnad.

Vilka kommer att vara de viktigaste miljöfrågorna i branschen i framtiden?

– Framöver tror jag att fler kommer att lyfta blicken och ta ansvar för helhet och större samhällsfrågor än de som är direktrelaterade till specifika hus. Ett sådant exempel är att arbeta systematiskt för att hållbarhetsklassa hela stadsdelar.

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan


Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrågor inom Vasakronan?

– Integrerat, strukturerat och alltid med tydliga mål, vilket är en förutsättning för att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, som vi varit i mer än tio år. Klimatfrågan har vi jobbat aktivt med sedan 2006 vilket lett till en minskning av våra koldioxidutsläpp med 97 procent. Vi samarbetar också tajt med våra hyresgäster genom att teckna gröna avtal.
Artikelbild

Anna Denell
Bild: Pixprovider


Vad har ni för miljöprofilerade projekt på gång?

– Vårt mest spännande projekt just nu är att vi prövar en ny modell för att certifiera våra befintliga hus, för att nå vårt mål om att hela portföljen ska vara certifierad inom några år. Det gör vi genom att certifiera enligt Leed for existing buildnings i något som heter "Volume certification". Då går vi in med 25 befintliga byggnader på en gång. Certifieringsarbetet går snabbare och kostnaden per byggnad minskar drastiskt.

Hur ser intresset ut i branschen för att göra miljöförbättringar?

– Miljöfrågorna har fått ett otroligt uppsving de senaste åren, inte minst bland hyresgästerna. Det har nästan blivit en tävlan om vem som kan vara mest grön och det är bra. Jag anser dock att några i branschen har ett alltför ensidigt fokus på energifrågan och därmed missar andra viktiga frågor.

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för fastighetsbranschen idag?

– Att minska energi-, resurs- och kemikalieanvändningen samt avfallet och sin klimatpåverkan.

Vilka kommer att vara de viktigaste miljöfrågorna i branschen i framtiden?

– Byggnadens samspel med ekologin på platsen, till exempel hur vi tar hand om och renar dagvatten lokalt och hur vi bidrar till biologisk mångfald. Att arbeta för färre biltransporter till och från byggnaderna, hur vi fysiskt anpassar våra byggnader till ett förändrat klimat och vattenfrågan.

Hanna Claesson, miljöchef, Wihlborgs


Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrågor inom Wihlborgs?

– Vi har antagit en vision för år 2020 som säger att vi ska fortsätta att växa men med minskad miljöpåverkan. Det i sig innebär att vi arbetar med flera miljömål som täcker hela vår verksamhet. Fokus för oss är att kontinuerligt minska energiförbrukningen i våra befintliga fastigheter.
Artikelbild

Hanna Claesson
Bild: Klas Andersson


Vad har ni för miljöprofilerade projekt på gång?

– Under kommande veckor kommer Wihlborgs första egenbeställda solcellsanläggning att tas i drift. Den omfattar 380 kvadratmeter och vi uppskattar elproduktionen till 53 500 kilowattimmar per år. Elen som produceras kommer att användas till förbrukning i fastigheten. Eventuellt överskott säljer vi till Öresundskraft.

Hur ser intresset ut i branschen för att göra miljöförbättringar?

– De ansträngningar som jag upplevde gjordes inom branschen 2006, då jag började på Wihlborgs, var mer på nivån "att klara myndighetskraven". Nu tycker jag att det är tvärtom i många hänseenden. Titta bara på energiförbrukningen i de fastigheter som uppförs i dag i jämförelse med myndighetskraven. I många fall är det branschen som driver miljöförbättringarna här.

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för fastighetsbranschen i dag?

– Miljöcertifieringar av nyproducerade fastigheter får mest fokus i dag. Dock måste jag säga att jag tycker att det är för lite fokus på det befintliga beståndet. Ser vi både lokalt, regionalt och globalt finns det åtskilliga fastigheter som rymmer inom ramen för befintligt bestånd. Detta tycker jag är oerhört viktigt.

Vilka kommer att vara de viktigaste miljöfrågorna i branschen i framtiden?

– Att fler hyresgäster i vissa fall väljer att dela på samma varor/tjänster. Allt fler företag ansluter sig till exempelvis bilpooler för tjänstekörning och då gäller det att (miljö)planera för många användare av samma sak. Jag tror också på nya former av samverkan mellan fler aktörer, fastighetssystemen tenderar att bli allt mer komplexa och så kallade "smarta fastigheter" kommer att kräva helt nya sätt av samverkan.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration