"Malmö har en hög profil i gröna frågor"

Den 1 juli i år tog hon över efter Ilmar Reepalu (S) och blev Malmös starka kvinna. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) berättar i Lokalnytt om Malmö stads utmaningar framöver och hur hon ser på målet att staden ska vara bäst i världen på hållbar stadsutveckling om sju år.

Skriven av Sofia Grymer 2013-09-17 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Stark kvinna. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) tog över som kommunstyrelsens ordförande den 1 juli i år. Hon efterträdde Ilmar Reepalu (S) som suttit på posten i 19 år.
Bild: Sofia Grymer


Det har varit klart sedan i mars, men först den 1 juli tillträdde Katrin Stjernfeldt Jammeh som kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Och med några veckors sommarsemester på det har hon inte riktigt hunnit installera sig rent fysiskt, påpekar hon och sneglar åt taklampan som ligger oupphängd på fönsterbrädan, i hennes nya hörnkontor på sjunde våningen i stadshuset. Men rent mentalt känner hon sig redan varm i kläderna.

– Ja, det får jag nog säga. Det blev ju klart att jag skulle ta över efter Ilmar Reepalu i mars så jag har hunnit växla om. Dessutom satt jag som vice ordförande tidigare så övergången har varit smidig.

Katrin Stjernfeldt Jammeh har fem år bakom sig som socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för sociala frågor och skolan. Där känner hon sig säker. När det gäller stadsbyggnadsfrågor är erfarenheten inte så stor och hon har fått läsa in sig en del på ämnet. Men hon upplever frågorna som spännande.

– Vi har stora utmaningar i Malmö. Vi har en stark inflyttning och måste bygga ikapp staden, säger hon.

De viktiga frågorna är många och stora; hur förtätar vi staden, hur tar vi oss an klimatfrågorna, hur ställer vi om den egna verksamheten så vi bygger klimat­smart? De frågorna, tillsammans med satsningar på skolan, är viktiga ut ett planeringsperspektiv och för att en utveckling av staden ska vara möjlig, menar hon.

– Malmö är en liten storstad, vi har inga ytterområden, inga förorter med den klassiska förortsproblematiken. Det innebär att vi har en stor rörlighet och har lätt att transportera oss här jämfört med i Göteborg och Stockholm.

Hon påpekar att Rosengård endast ligger sju minuter från centrum men att det finns en mental barriär som måste byggas bort, bland annat med hjälp av nya cykelstråk, belysning och en torgmötesplats, för att stads­delen tydligare ska bli en del av staden.

Inom Malmö stad finns visionen att de år 2020 ska vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. Det är ett högt ställt mål medger Katrin Stjernfeldt Jammeh, men menar att de redan är på god väg.

– Det finns en tradition och ett väldigt stort engagemang för klimatfrågor i Malmö. Vi har studiebesök från hela världen som vill veta hur vi jobbar med de här frågorna.

Vad krävs för att uppnå målet?

– Vi måste jobba med energieffektiviseringar och hela tiden ha ett miljöperspektiv. Det fanns med när vi skapade Västra hamnen och därifrån har vi många lär­domar. Vi ser en kraftig ökning i kollektivtrafiken där vi tittar på olika lösningar. Det handlar också om hur vi ska upprusta befintliga fastighetsområden, till exempel Lindängen som är ett typiskt miljonprogramsområde där vi måste renovera lägenheter av miljöskäl.

Hur högt ligger miljöfrågor på din egen politiska agenda?

– Högt! Jag menar att vi har en hög profil i gröna frågor och har drivit på de frågorna. Det finns tydliga politiska ambitioner.

Vilka mer satsningar behöver göras?

– Vi behöver en nationell politik som sätter fart på bostadsbyggandet och att vi jobbar fram nationella infrastruktursatsningar. I dag får Göteborg och Stockholm mer. Vi borde bli bättre på att jobba ihop i kommunerna i vår region.

Hur ser din långsiktiga vision för Malmö ut?

– Att vi ska fortsätta på den väg vi börjat. Att folk ska fortsätta flytta till Malmö för att förverkliga sina drömmar och att det verkligen händer. Vi ska jobba bort sociala klyftor och strukturer och fortsätta ligga i framkant med våra högt ställda klimatmål. Vi måste också få ner arbetslösheten och utbilda för de jobb vi behöver.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration