Förvandlingen av Bilia-tomten i Solna

Nästa år beräknas förvandlingen av Bilia-tomten i Solna att starta. Den nuvarande bilanläggningen kommer att ersättas av bostäder, handel och kontor. – Det är realistiskt att tro att allt står klart 2025, säger Maths Carreman, regionansvarig på Catena Fastigheter.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-11-06 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Vision. Så här kan det komma att se ut från Frösundaleden i framtiden. För­ utsatt att Bilia stannar kvar, ett beslut som kommer att fattas under nästa år.
Bild: Henrik Ekberg


Nyligen beslutade mark- och miljödomstolen att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas utvecklingsprojekt i Solna. För två år sedan antog Solna kommunfullmäktige detaljplanen som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2 i Haga Norra. För de flesta mer känd som platsen där Bilias största anläggning ligger. Vi sitter i en soffa i nämnda lokal, runt om oss visar de glänsande bilarna upp sig för sina nya ägare. Det är en enorm anläggning på omkring 40 000 kvadrat­meter som även innefattar två p-däck under marken och det höga kontorshuset. När detaljplanen nu vunnit laga kraft är den primära frågan för Catena att komma fram till vad man ska göra med bil­anläggningen.

– Den byggdes på 70-talet och behöver moderniseras. Där jobbar vi efter två spår; antingen blir verksamheten kvar här, i en ny kostym, eller så får vi försöka hitta någon annan plats för anläggningen, säger Maths Carreman.

Förhoppningen är att lösa denna fråga under nästa år för att därefter kunna påbörja byggnationen av Solnas nya stadsdel. Detaljplanen möjliggör byggnation av kommersiella lokaler och bostäder av en brutto­area om totalt 200 000 kvadratmeter. Tanken är att bygga lokaler för kontor och butiker längs Frösundaleden om totalt 70 000 kvadratmeter. Dessutom ska 900 lägen­heter om totalt 90 000 kvadratmeter byggas i fem kvarter, bakom de kommersiella husen, mot Stora Frösunda.
Artikelbild

Maths Carreman är regionansvarig på Catena Fastigheter.
Bild: Henrik Ekberg


– Vi tänker oss också två eller tre plan garage på totalt 40 000 kvadratmeter, så löser man parkeringsfrågan för de boende. Vidare öppnar det även upp för lager- och logistikverksamhet i garagen. I hörnet Frösundaleden/Råsundavägen vill vi ha en spektakulär byggnad, som skulle kunna vara lämplig för en bilanläggning, säger Maths Carreman, som även vill se en eller ett par livsmedelsbutiker i kvarteret.

– Eftersom det blir så mycket bostäder så kommer behovet att finnas. Och enligt de livsmedelsaktörer vi har talat med finns också intresset, säger han.

För övrigt vill Catena se en inriktning mot servicehandel, citydistribution och citylogistik. Till planen hör även mark för gång- och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik. Catena Fastigheter sysslar i första hand med lager- och logistikfastigheter, så frågan är vad som kommer att hända framöver med utvecklingsprojektet.

– Fabege är av naturliga skäl intresserat av de ­kommersiella delarna. De har fastigheter i närbelägna Arena­staden och det faktum att de är intresserade av det här projektet tyder också på att området är attraktivt. Vad gäller bostäderna så är intresset stort att bygga i Stockholm, bostadsbyggarna är många och behovet är stort. Det blir inga svårigheter att hitta lämplig byggare. Jag tror att vi därför successivt kommer att gå ur projektet.

Förhoppningen är att byggnationen påbörjas om ­cirka två till tre år och att hela projektet står klart 2025.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration