"Vi finns till för våra kunder"

Profi Fastigheter karakteriseras av sitt affärsmässiga bemötande gentemot kunden. – Våra hyresgäster är ofta företagsledare och entreprenörer. Dessa måste bemötas på ett seriöst sätt med en förståelse för deras affärer, säger Thomas Sipos, vice vd på Profi Fastigheter.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-11-04 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Järla Sjö. Profi Fastigheter ska tillsam­mans med SSM utveckla Centralkvarteret i Järla sjö i Nacka – som även inkluderar Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler – till en levande stadsdel med mer än 200 bostäder och kommersiella lokaler.
Bild: Profi Fastigheter


Från att ha haft en relativt diversifierat fastighetsportfölj runt om i landet har Profi Fastigheter i dag en fokuserad portfölj mot Storstockholm.

– Anledningen till att vi koncentrerar oss till Stockholm är att vi vill växa organiskt från vår bas och de delmarknader vi har tyngdpunkten mot, ­säger Thomas Sipos.

Profi Fastigheter, som grundades 2004, har sitt huvud­kontor på Lästmakargatan i Stockholm, där ett 30-tal personer har sin arbetsplats och dit man flyttade 2011 från Kungsträdgårdsgatan. Bolaget har även lokalkontor i Infra City i Upplands Väsby och i Järla Sjö i Nacka.
Artikelbild

Thomas Sipos och Sara Jacobsson.


Beståndet i Stockholm uppgår till 20 kommersiella fastigheter och inkluderar man även Malmöfastig­heterna är den totalt lokalytan på 400 000 kvadrat­meter. Omkring 45 procent består av kontor, resterande lokaler finns inom områdena handel, lager och logistik, lätt industri, utbildning och hotell.

Som hyresvärd har Profi Fastigheter ett utpräglat kundfokus.

– Vi har enbart egen personal för allt som är affärskritiskt, även vad gäller kundrelationer. Kunderna ska alltid möta en Profianställd, det ska inte finnas några mellanhänder. Vi finns till för våra kunder i första hand, inte för investerarna. Jag tycker att vår affärsmässighet gentemot kunden är något som karakteriserar oss. Våra hyresgäster är inte sällan företagsledare för större företag och entreprenörer, alltså duktiga och kunniga personer som måste bemötas på ett affärsmässigt och seriöst sätt. Med en förståelse för deras affärer.

Till skillnad från börsbolagen som har kvartalsvisa värderingar som de måste förhålla sig till har Profi Fastigheter ett mer långsiktigt synsätt som handlar mer om innehåll.

– Vi kan därför ta in andra strategiska värden; till exempel hur viktig en specifik hyresgäst är för ett ­område. Just därför vill vi gärna investera i flera fastig­heter som ligger tillsammans, det blir mer ett långsiktigt, strategiskt helhetstänkt, säger förvaltningschef Sara Jacobsson.

Profi Fastigheter letar i första hand efter fastigheter i förorterna som har potential och som är underutvecklade. Ett par sådana exempel är Spånga Center och fastig­heterna i Johannefred.

– Vi köper inte för sakens skull, utan det finns en idé bakom varje förvärv. Vi investerar gärna i kommuners prioriterade förändringsområden. Utveckling är en viktig komponent för oss; vi driver till exempel nu detalj­planer på sju olika fastigheter i Stockholmsområdet där vi skapar byggrätter och möjligheter att utveckla närmare 1 500 lägenheter.

– Ofta handlar det om stadsdelsutveckling, som i Infra City där vi har stora utvecklingsplaner framöver. Samtidigt har vi en omfattande hållbarhetsprofil och den största utmaningen är att jobba med befintliga fastigheter. Att förädla det som redan finns och förtäta utan att ta några gröna områden i anspråk, säger Thomas Sipos.

Nyligen blev det klart att Profi Fastigheter och SSM Bygg och Fastighets AB inleder ett samarbete för att utveckla Centralkvarteret i Järla sjö i Nacka – som även inkluderar Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler – till en levande stadsdel med mer än 200 bostäder och kommersiella lokaler.

– Det kommer att bli en otroligt bra miljö både för boende och verksamheter och vi ser fram emot att utveckla området i samarbete med SSM, säger Thomas Sipos.

Har ni några lediga lokaler i dag?

– De mest attraktiva är Alviks Terrass invid Alviks Torg med en fantastisk utsikt över Mälaren och med närhet till flyg, buss, tunnelbana och E4:an. Det är ett hus med moderna förutsättningar som lämpar sig bra både som aktivitetsbaserade och rumsindelade kontor. Vi har även lediga lokaler i Styckjunkaren på Armégatan i Solna och i Infra City.

Vilka är de viktigaste frågorna för Stockholms utveckling, sett ur ett fastighetsägarperspektiv?

– Det jag är mest rädd för är att infrastruktursatsningarna stannar upp, såsom förbifart Stockholm eller att Bromma flygplats läggs ner. Men jag tror att förnuftet till slut kommer att segra där.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration