"Det ska bli en unik innovationsmiljö"

Akademiska hus öppnar upp Ultuna för företag som kan ha nytta av att ligga i anslutning till Sveriges lantbruksuniversitet. – Tanken är att det här ska bli en innovationsmiljö som ska bidra till att stärka Sverige, säger Peter Bohman, regiondirektör på Akademiska hus i Uppsala.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-03-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Veterinär- och husdjurscentrum i dagens Ultuna.
Bild: Ahrbom & Partner


Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bedriver huvud­delen av sin forskning och utbildning i Uppsala, och har funnits på Ultuna sedan 1800-­talet. Även Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, finns på området.

– Vi har jobbat tillsammans i flera år för att skapa ett helt nytt campus, och nu tar vi nästa steg genom att öppna upp området för näringslivet, säger Peter Bohman.

Vill öppna upp


SLU är det lärosäte i Sverige med mest forskning i relation till undervisning, och i en global ranking hamnar de bland de tio främsta universiteten inom lantbruks- och skogssektorn.

– Och nu vill universitetet öppna upp sina forskningstillgångar för företag utifrån. Vi vill ta tillvara på de förutsättningar som finns här och utveckla en företagspark kring det, säger Peter Bohman.

2013 började de att titta på möjligheterna för att öppna upp området. Först ut i satsningen är ett företagshotell med en anslutande inkubator som ligger lokaliserad i direkt anslutning till SLU:s verksamheter. Det kommer även att byggas små industriella lokaler, bostäder, handel och service. 200 nya företag ska etableras på området.

– Ultuna har potential att bli något storslaget och unikt. Men det här är inget som kommer att hända över en natt. Hela utvecklingen är tänkt att ske under en tioårsperiod. Men målet är att det redan inom tre till fem år ska finnas ungefär 50 små till medelstora företag på området.

Det finns möjligheter att skapa lokalytor på ungefär 100 000 kvadratmeter de närmaste tio åren. Efter det kommer det att finnas ytterligare möjligheter. Totalt ska även 1 500 bostäder byggas på området.

– Det kommer inte att bli ett handelscenter, men handel och service ska finnas för dem som bor och arbetar här.

I dagsläget har Akademiska hus inte så mycket handel och service i sitt bestånd i Uppsala, förutom kiosker och restauranger som universitet själva tar ansvar för.

– Det blir en ny typ av hyresgäster för oss. Men vi är inte ovana vid kontorslokaler, vi har till exempel en hel del lokaler för företag och myndigheter här i Uppsala.

Första hyresgästen flyttar in vid årsskiftet.

– Vi börjar nu bearbeta företag vi är intresserade av att få hit, både svenska och internationella. Det får gärna vara kunskapsintensiva företag som jobbar mot djur och natur. Exempelvis företag inom livsmedelsproduktion och läkemedel för djur. SLU ligger väldigt långt fram i forskningen på det området.

Varför ska man etablera sig här?


– Om du jobbar inom sektorn gröna näringar är det här en miljö med otroligt mycket världsledande kunskap, som hjälper dig att lyfta ditt företag. SLU och SVA vill öppna upp sina resurser för företag.

– Det geografiska läget är också bra, med närheten till Arlanda och bara fem kilometer från stadskärnan. Dessutom ligger det i en fantastisk parkmiljö. Utmaningen blir att förbättra kommunikationerna. Man har som målsättning att stärka kollektivtrafiken och eventuellt dra en spårvagnslinje hit, säger Peter Bohman.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration