"Bra läge för framtiden"

Ulrika Andersson på Företagshus och Lars Jeppsson på Svenska Hus om läget i Landskrona.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-05-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Ulrika Andersson.
Bild: Företagshus


Ulrika Andersson, Företagshus


Hur skulle du beskriva lokal­hyresmarknaden i Landskrona?
– Vi är ganska nyetablerade i Landskrona och har inte lärt känna marknaden riktigt ännu. Men Öresunds­regionen växer och Landskrona har ett strategiskt bra läge för fram­tiden mitt emellan Malmö och Helsingborg, med tanke på tåg-, bil- och båttrafik.

Vilka områden är populärast?
– Vi märker av ett stort intresse för att etablera sig längs E6. Här passerar cirka 45 000 fordon varje dag, så skyltläget är extremt ur marknadsföringssynpunkt och tillgängligheten gör det smidigt för både kunder, leverantörer och personal.

Vad efterfrågas mest?
– Framför allt efterfrågas kombilokaler på några hundra kvadratmeter för lager/produktion med tillhörande mindre kontor och personalutrymmen.

Hur ser du på er roll i Landskrona?
– Vår roll är att konkurrera med prisvärda lokaler främst inom segmentet lager och logistik.

Vilken är er största lediga lokal?
– Just nu har vi endast ett kontor ledigt, lokalen är 900 kvadratmeter och ligger med bästa skyltläge mot södra avfarten till E6. Lokalen kan både delas av till mindre kontors­enheter eller byggas till med nya lager eller produktionsytor.
Artikelbild

Lars Jeppsson.
Bild: Svenska Hus


Lars Jeppsson, Svenska Hus


Hur skulle du beskriva lokal­hyresmarknaden i Lands­krona?
– Lokalhyresmarknaden i Landskrona är på uppgång sedan ett år tillbaka, det märker vi tydligt på ökat ­antal telefonsamtal och intresseanmälningar. Ringarna på vattnet efter DSV:s stora etablering lät vänta på sig men nu börjar det ta fart. Även Öresundsvarvets – numera Oresund Drydocks – återkomst och expansion har ökat intresset för Landskrona betydligt.

Vilka områden är populärast?
– Centrum när det gäller handel samt området runt järnvägsstationen. För industriverksamheter är lägena nära E6:an alltid attraktiva.

Vad efterfrågas mest?
– Vi har stor efterfrågan på butikslokaler i centrala A-lägen, även funktionella utbildningslokaler i centrala lägen med närhet till kommunikationer är av stort intresse. Gällande industri- och verkstadssidan är det många förfrågningar på lokaler runt 200–300 kvadratmeter uppdelat på 20 procent kontor och 80 procent lager/produktion med leveransport.

Hur ser du på er roll i Landskrona?
– Vi har vuxit till en ganska stor aktör i Landskrona, inte enbart ur kommersiell synpunkt utan kanske framför allt ur ett boendeperspektiv. Vi har i dag cirka 950 lägenheter i olika delar av staden och det lär inte bli färre. Vår styrka är att portföljen är bred och att vi även har fastigheter i Helsingborg, Lund och Malmö. Vi har också obebyggd industrimark på bra strategiska lägen i Landskrona för nya aktörer som vill etablera sig här.

Vilken är er största lediga lokal?
– I dagsläget är vår största vakans en industrilokal på 900 kvadratmeter. Där har vi påbörjat en dialog med en intressent.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration