"God efterfrågan på lokaler i Mölndal"

Anders Ohlsson på Mölndala Fastighets AB, Jessica Thornander på Hemfosa och Matz Sandberg på Wiklunds Fastighetsförvaltning om läget i Mölndal.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-07-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Anders Ohlsson.
Bild: Mölndala Fastighets AB


Anders Ohlsson, vd, Mölndala Fastighets AB


Hur går ert arbete i Forsåkerområdet?
– Just nu håller vi på att göra färdigt vårt planprogram för antagande i höst. Därmed kan detaljplanearbetet inledas, vilket vi är nöjda med. Under hösten kommer vi även ansöka om vattendom för forsen, som blir ett unikt inslag i den nya stadsdelen.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Mölndal?
– Den största fördelen är närheten till en knutpunkt för kollektivtrafiken. Mölndal ligger perfekt mellan Landvetter och Göteborg. Det är en fördel att det inte är Göteborg.

Hur mycket har ni ledigt?
– Just nu har vi inget ledigt i området utan håller på att säga upp hyresgäster och bygga nytt. Vi planerar nyuthyrning om ett par år, av kontor som påminner om SCA-huset i Mölndal centrum.

Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?
– SCA:s etablering vittnar om att det finns intresse för området. Även i Krokslätts fabriker har uthyrningen gått bra, och hyresnivåerna i området stiger. Vi får förfrågningar från företag som vi inte kan ta emot. Vi ser på området med stor optimism eftersom det är ett strategiskt läge som står sig starkt i konkurrensen.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Mölndals näringsliv?
– Det finns ett konkret nästa steg, och det handlar om att utveckla knutpunkten vid Mölndals bro. Dels få större kapacitet och knyta ihop östra och västra Mölndal, men även arbeta för kortare restider och att göra det enklare att ta sig till och från platsen. Det stärker både bostads- och kontorsmarknaden.
Artikelbild

Jessica Thornander.
Bild: Hemfosa FastigheterJessica Thornander, regionchef Väst, Hemfosa


Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?
– Vi upplever en god efterfrågan på lokaler i Mölndal.
– Flera av våra befintliga hyresgäster växer och efter­frågar större ­lokaler och vi har också sett en större efterfrågan från hyresgäster som väljer att söka sig lite utanför centrala Göte­borg för en ökad tillgänglighet till de stora lederna, god tillgång till parkeringsplatser och kollektivtrafik i direkt anslutning till fastig­heterna.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?
– Vi äger cirka 80 000 kvadratmeter kontor och en mindre del lager i Södra Porten, Lackarebäck och 22 000 kvadratmeter kontor och lager i Åbro-området. I Södra Porten kan vi just nu erbjuda mycket fina, yt­effektiva kontorslokaler i storlekar mellan 500 kvadratmeter upp till 10 000 kvadratmeter.

Har ni några byggplaner i området i dagsläget?
– Vi har inga byggplaner just nu men det finns möjlighet att utveckla en del i vårt bestånd i Södra Porten området på sikt.

Har ni genomfört några större uthyrningar i Mölndal det senaste?
– Vi har under året hyrt ut lokaler till flera större hyres­gäster i Södra Porten, däribland Thorlabs Sweden AB som flyttat in i egen byggnad i området, Arbetsmiljöverket som från 1 december hyr nya lokaler för sitt regionkontor och restaurang Nya Etage.
– Vi har glädjande nog också flera befintliga hyresgäster vars verksamhet växer och därför utökar de sina lokaler, däribland Västfastigheter och Cactus Uniview AB. Vi har också en ny hyresgäst i vår fastighet på Argongatan, Sortimo AB, som hyr ett större lager och kontor.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Mölndals näringsliv?
– En viktig del i utvecklingen av stadens näringsliv är att kunna erbjuda lokaler för skiftande verksamheter och med rimliga hyresnivåer. En annan viktig faktor är tillgänglighet där både planerade större infrastruktursatsningar men också lokala trafiklösningar och en väl fungerande kollektivtrafik är viktiga delar.

Artikelbild

Matz Sandberg.
Bild: Wiklunds Fastighetsförvaltning


Matz Sandberg, uthyrare, Wiklunds Fastighets­förvaltning


Hur är efterfrågan på lokalmark­naden i Mölndal i dagsläget?
– Lokalmarknaden i stort har jag svårt att uttala mig om, eftersom vi endast har verksamhet i delar av staden. Men Lackare­bäcks industriområde där vi finns är ett bra område med goda förbindelser både till E6:an och riksväg 40.

Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?
– Vi har sedan 1966 ägt och förvaltat cirka 18 000 kvadratmeter kontors- och produktionslagerlokaler i Lackarebäck. För närvarande har vi ledigt ungefär 900 kvadratmeter kontor och 240 kvadratmeter lager- och produktionslokaler.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Mölndals näringsliv?
– Det som är viktigt är att Mölndals stad profilerar sig och underlättar för företag att etablera sig i Lackarebäck, samt ser till att in- och utfart från området blir smidigare vid södra utfarten.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration