Ett slakthusområde i förändring

Inom fem år kommer Slakthusområdet i Gamlestaden innehålla en mångfald av bostäder och kommersiella ytor, och vara en plats dit folk åker även om de inte annars är där. Det är Klöverns vision för projektet.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-07-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Slakthusområdet i Gamlestaden ska innehålla både bostäder och kommersiella ytor.
Bild: Krook & Tjäder


Skälet till att Slakthusområdet är i en omdaningstid är, enligt Göran Joneskär som är regionchef på Klövern, att det numera ligger väldigt centralt. Detta då arbetet med Gamlestadstorget är påbörjat och resecentrumet är på gång och ska vara klart till 2017.

– Det innebär att hela området ligger väldigt väl i anslutning till kollektivtrafik, och det tar bara sex minuter med spårvagn därifrån till centralstationen, säger han.

Projektet i Slakthusområdet består av två delar. ­Precis före sommaren började fastighetsbolaget Klövern med den första delen av projektet, vilket innebär ombyggnad och tillbyggnad av ett befintligt hus. Man har börjat evakuera hyresgäster och inlett rivningen. Denna del av projektet görs i två etapper, varav den ena ska stå klar vår/sommar 2016 och den andra ett år senare. Totalt innebär den första delen av projektet nya kontorsytor på ungefär 5 000 kvadratmeter.

Den andra delen av projektet är en planändring av Slakthusområdet som sådant, som genomförs tillsammans med Higab. Denna planändring kommer enligt Göran Jone­skär fastställas under det kommande planarbetet, men ambitionen är att få in så mycket som möjligt.

– Vi har fått ett positivt planbesked från kommunen där de säger att de ska börja med planarbetet 2017. Så det finns med i tidsplanen, men inte mer än så just nu, säger Göran Joneskär.

Egentligen ville man ha kommit i gång tidigare, men till man får klartecken arbetar man så länge med förberedelser. Göran Joneskär är dock nöjd med att byggnadsnämnden tycker att de planer som redovisats ligger i linje med kommunens intentioner kring stadens utveckling.

Uthyrningspusslet


Göran Joneskär berättar att man än så länge inte vet så mycket om kommande hyresgäster.

– Vi har inte varit särskilt aktiva när det gäller uthyrningsarbetet, utan avvaktar till det finns mer att visa. Det kommer påbörjas under hösten, säger han.

De har också befintliga hyresgäster att ta hänsyn till och det blir därför lite krångligt att hyra ut innan de vet hur det slutliga pusslet ska se ut.

– Vi har upplåtit en byggnad till Stadsjord där de bland annat odlar fisk och grönsaker inne i och utanför huset. Det är väldigt spännande, lite annorlunda, säger Göran Joneskär.

Vill ha kvar Stadsjord


Att Stadsjord finns på platsen beror på att man på Klövern tyckte att den urbana odlingen var spännande, att det fanns en tanke med att odla där man är. Det var också intressant då det finns en gammal matkoppling i området. Än så länge är det en provisorisk upplåtelse under tiden som de bygger nytt, men Göran Joneskär hoppas att man kan hitta någon plats där Stadsjord kan finnas kvar även senare.

– Oavsett om det handlar om biodling på taken eller att odla grönsaker på väggarna så vore det roligt om de kunde vara kvar i någon form, säger han.

Vad platsen kommer innehålla när allt är klart vet man ännu inte riktigt, men Göran Joneskär har en ­vision om hur det skulle kunna bli.

– Det jag ser framför mig är att det är en del av staden som kommer innehålla en mångfald, det vill säga både bostäder och kommersiella ytor. Att det ska vara en plats dit folk tar sig även om man inte annars är där eller bor där, utan för att man vill dit, säger han.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration